Toelichting HBO Bachelor

Toelichting HBO Bachelor

Door haar unieke praktijkgerichte manier van opleiden is Hogeschool NCOI inmiddels dé ­grootste opleider voor werkend Nederland geworden. Daarom biedt Bestuursacademie Nederland erkende opleidingen aan die worden verzorgd door Hogeschool NCOI. Hogeschool NCOI heeft de meest uitgebreide keuze uit erkende HBO-opleidingen. Volledige HBO-opleidingen worden Bachelor­opleidingen genoemd. De term Bachelor is de naam voor een afgestudeerde HBO’er en de term Bachelor is internationaal erkend. Afhankelijk van de door jou gekozen Bacheloropleiding kun je een erkende graad behalen, zoals ­Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Human Resources Management (BHRM) of bijvoorbeeld de Bachelor of Laws (LLB). Alle HBO Bachelor­opleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma dat bestaat uit 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor je je inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschik je over een passende werkplek, dan schrijf je je in voor een duale variant van je opleiding. Je profiteert dan van de geschiktheid van je eigen werkplek als ­praktische leeromgeving. Zo geldt voor een duale variant van HBO Bacheloropleidingen een ­nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van je specifieke werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die je aan de opleiding kunt besteden, rond je de opleiding af in 3 tot 6 jaar.

Kun je je huidige werkplek niet benutten als leer­omgeving, dan schrijf je je in voor de deeltijd­variant van de opleiding. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer 4 jaar af.

De modulaire opbouw van de opleiding geeft je flexibiliteit in je studie die bij je past. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Wanneer je langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen van ­Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag en op ­zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-Learning. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NCOI kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet je over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvangt je bij je inschrijving. Is dat het geval? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je getuigschrift kunt behalen. Dit is de term die wordt gebruikt voor je erkende diploma.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NCOI is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. Je combineert werken en leren bij NCOI op een uiterst doeltreffende manier. Je maakt praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamel je in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Heb je geen passende baan in het werkveld? Dan loop je stage. Dat kan aan het eind van je ­studie, waarbij je dit combineert met je ­afstuderen. Als je eerder stage wil lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Deelprogramma’s en doorstromen

Behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen biedt Hogeschool NCOI ook zeer interessante deel­programma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Deze korte deel­programma’s zijn een ideale opstap naar een volledig erkend getuigschrift. Als je overweegt om na afronding van je deel­programma alsnog de volledige erkende opleiding af te ronden, dan adviseren wij je om al bij inschrijving voor het deel­programma ook te kiezen voor deelname aan het praktijkprogramma. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende HBO Bacheloropleiding.

Bovendien word je zo extra begeleid om de ­verbinding te leggen van de ­theorie naar de praktijk. Dat maakt het ­leren nog leuker en interessanter. Wil je gebruik­maken van deze optie om het leren nog prak­tischer te maken? En wil je optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Geef dit dan meteen aan bij je inschrijving. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening. De kosten bedragen € 375,-.

Propedeusegetuigschrift

Je kunt het propedeusegetuigschrift behalen als je een deelprogramma volgt dat alle onderdelen uit fase 1 van een volledige geaccrediteerde Bachelor bevat én je deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma. Door het volgen van dit praktijkprogramma volg je feitelijk de HBO Bacheloropleiding. Als je dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvang je een officieel propedeusegetuigschrift. Als je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeuse­getuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt ­hiermee te vervallen.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhan­digen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voor­afgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van je keuze niet hoeft te volgen.

In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan, erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met je af­gestemd.

Kostenoverzicht HBO Bachelor

De prijzen van de volledige, erkende HBO Bachelor­opleidingen vind je in het kostenoverzicht bij de desbetreffende opleidingen. Hogeschool NCOI biedt je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). Meer informatie over de btw vind je in de praktische informatie