Partners

Partners

De Bestuursacademie Nederland bouwt samen met jou en een groot aantal partners aan het openbaar bestuur. Onze partners zijn:

Binnenlands Bestuur
• Divosa
• FUTUR
• Kring van Kabinetsmedewerkers
• Libereaux
• LVLB
• Profile Dynamics®
• Vereniging van Griffiers
• VGS
• VNG
• Wateropleidingen
• Wethoudersvereniging

NRTO

De Bestuursacademie Nederland is aangesloten bij brancheverenigingen NRTO. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Bekijk ook de gedragcodes en algemene voorwaarden van de NRTO.
 

ISO 9001

Bestuursacademie Nederland is gecertificeerd conform ISO 9001. Dat wil zeggen dat alle processen aan kwaliteitstandaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn. Als student kun je ervan uitgaan dat Bestuursacademie Nederland een betrouwbare opleider is, die waarmaakt wat hij belooft. Ieder jaar wordt een audit gedaan door een externe auditor en iedere 3 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

ISO 27001

Bestuursacademie Nederland is gecertificeerd conform ISO 27001. ISO 27001 beschrijft hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan. Ons doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen en te beschermen tegen bijvoorbeeld hackers. Voor jou betekent dit dat we voldoen aan informatieveiligheid en aan de wettelijke eisen rondom privacy (AVG). Hierdoor ben je er als student van verzekerd dat we vertrouwelijk met je gegevens omgaan.