Nieuws & Actualiteiten

De kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen bekend

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 12:44

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centrale stembureaus van de provincies. Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten hadden nog tot en met 8 februari de gelegenheid om eventuele door de centrale stembureaus geconstateerde verzuimen te herstellen.
 
Lees meer
Thema's: Overig

Paradigmawisseling en cultuuromslag in de Omgevingswet

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 12:39

Door: Dick Spel
 
Een andere manier van werken, een cultuuromslag en paradigmawisseling. Grootse woorden die worden gebruikt bij het duiden van de Omgevingswet. De invoeringsdatum, 1 januari 2021 lijkt nog ver weg, maar voor een cultuuromslag is het eigenlijk best kort dag. De vraag is alleen: Hebben bestuurders en organisaties helder wat die andere manier van denken, kijken en werken inhoudt? Heeft iedereen de ambities en verwachtingen scherp in beeld? En hoe gaan we dat met elkaar concreet maken?
 
Lees meer
Thema's: Overig

Besluit Begroting en Verantwoording: dit moet u weten als financieel medewerker

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 12:34

Provincies en gemeenten stellen ieder jaar begrotings- en verantwoordingsstukken op. Dit is wettelijk vastgesteld. Deze documenten moeten voldoen aan bepaalde regels, die vanaf begrotingsjaar 2004 zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoordelijk (BBV). De commissie BBV houdt er toezicht op dat gemeenten hun documenten opstellen zoals dit is beschreven in de BBV. Deze regels zijn vastgelegd om meer transparantie te bieden bij het opstellen van de begrotings- en verantwoordingsstukken.

 
Lees meer
Thema's: Overig

Belastingen waar u als financieel medewerker mee te maken krijgt

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 12:28

Er zijn verschillende soorten belastingen die voor een gemeente gelden. U als financieel medewerker krijgt hier natuurlijk mee te maken. We gaan dieper in op welke dit zijn en hoe dit precies werkt.
 
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Omgevingswet: rehabilitatie van de willekeur

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 01:02

Door: Dick Spel, docent Bestuursacademie Nederland
De regels voor de fysieke leefomgeving zijn te complex, te ingewikkeld en te versnipperd. Daarom komt er een Omgevingswet. Een integrale afweging, meer flexibiliteit, ruimte voor initiatieven en maatwerk zijn de motto’s. Volop voer voor discussie, zo blijkt uit de praktijk. Deskundigen en andere prominenten proberen op fora en websites, op congressen, seminars, expertmeetings en andere bijeenkomsten de nieuwe wet te duiden.
Lees meer
Thema's: Overig

Wat is de MAS?

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 12:59

De methodische aanpak schoolverzuim (MAS), vastgesteld in 2017 en herzien in 2018, omschrijft de werkzaamheden van alle ketenpartners (Raad van kinderbescherming, HALT, Openbaar Ministerie en Ingrado) met betrekking tot de aanpak van schoolverzuim. Het gaat hier in zijn volle breedte om:
  • Passend onderwijsprogramma
  • Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp
  • Ketensamenwerking
  • Maatwerk
Lees meer

Zo beoordeelt u als juridisch kwaliteitsmedewerker een bijstandsaanvraag

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 12:54

Het proces van een bijstandsaanvraag valt onder de Participatiewet. Wat is de taak van een juridisch kwaliteitsmedewerker sociale dienstverlening binnen dit proces? Hoe beoordeelt u een aanvraag en hoe verloopt dit proces? Ook gaan we in op de rol van de juridisch kwaliteitsmedewerker als men ontdekt dat een burger ten onrechte bijstand krijgt.
 
Lees meer
Thema's: Blog , Sociaal Domein

Waarom een planning-en-controlcyclus essentieel is in uw werk als financieel medewerker

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 12:44

Een belangrijk onderdeel van uw werk als financieel medewerker is de planning-en-controlcyclus. Hiermee houdt u op een systematische manier de financiële koers van uw organisatie in de gaten. Ook geeft u hiermee richting aan het financieel proces, wordt het budget aangegeven en het doel, de werkwijze en de planning inzichtelijk gemaakt.
 
De planning-en-controlcyclus is daarom een onmisbaar instrument voor u als financieel medewerker. Maar wat draagt het precies bij? En waarom is het belangrijk?
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De veranderingen van de Omgevingswet

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 10:15

Door: Kees van Alphen, docent omgevingsrecht van Bestuursacademie Nederland
Als ik tegenwoordig bij gemeenten langskom om cursussen te geven over de komende Omgevingswet, hoor ik vaak bij aanvang al een opmerking als: “Ja, we hebben al enkele bijeenkomsten over de Omgevingswet achter de rug, maar kunt u ons nu eindelijk eens duidelijk maken wat er wezenlijk verandert ten opzichte van de huidige praktijk?“
 
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Een gemeentelijke audit: zo gaat u hier als financieel medewerker mee om

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 10:11

De financiële verantwoording is een belangrijk onderdeel van uw werk en van de bedrijfsvoering van uw gemeente. Hoeveel geld is er binnengekomen? Hoeveel geld is er uitgegeven? En waaraan is dit uitgegeven? Om ervoor te zorgen dat gemeenten hier goed mee omgaan, controleert een accountant ieder jaar de jaarrekening. Hier komt ook de commissie BADO om de hoek kijken. Wat kunt u als financieel medewerker van deze jaarlijkse controle en de commissie BADO verwachten?
 
Lees meer
Thema's: Overig