Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2)

Ontwikkel je juridische, technische en managementvaardigheden

1e startmoment

01-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

12 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als ervaren medewerker op het gebied van bouw- en woningtoezicht ben je goed op de hoogte van alle relevante onderwerpen. Toch kan het zo zijn dat je op bepaalde punten verdieping zoekt of nodig hebt. Deze opleiding is dan dé oplossing. Wij bieden je de juridische, technische én managementvaardigheden in verschillende modules. Een gevarieerde, boeiende en praktische opleiding waarin je alles leert wat je nodig hebt om je functie nog beter te kunnen vervullen.

Jouw resultaat

Na het behalen van het diploma kun je onderbouwd advies geven over het toepassen van het Bouwbesluit en ruimtelijke ordening bij complexe cases, zowel op technische inhoud als op bestuurlijk-juridisch gebied. Ook kun je op juridisch vlak een helder betoog geven en een correcte pleitnota schrijven. De modules kun je los van elkaar volgen.

Aanpak

Tijdens de opleiding komen diverse complexe onderwerpen aan bod die je nodig hebt om bouwvergunningen te beoordelen. Om deze goed toe te kunnen lichten, maken we gebruik van diverse praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Vooropleiding

Voor het volgen van de module Technisch bouwrecht dien je over kennis te beschikken op het gebied van bouwkunde. Voor de overige modules geldt dat het van belang is om ervaring te hebben op het gebied van bouw- en woningtoezicht of dat je werkzaam bent (geweest) als coördinator (handhaving). Of je hebt de opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW1) gevolgd.

Incompany

Uiteraard kun je dit programma ook incompany volgen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken op 035 - 7 604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Doelgroep

Je hebt ervaring met de juridische en bouwtechnische aspecten van bouw- en woningtoezicht vanuit je werk als handhaver of adviseur. Je zoekt verdieping in de uitvoering van deze functie.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Technisch bouwrecht

(6 dagen)
Bouwrecht

 • Het Bouwbesluit 2012
 • Andere relevante wetgeving
 • Nieuwe ontwikkelingen: Wet kwaliteitszorg en Omgevingswet
 • Bouwtekeningen, STABU-bestek, UAV2012
 • Gebruiksfuncties
 • Specifieke begrippen in het Bouwbesluit
 • Melden van sloopwerkzaamheden
 • Normen en praktijkrichtlijnen

Bruikbaarheid en toegankelijkheid

 • Verblijfsgebied, verblijfsruimte, ruimtefuncties
 • Toilet- en badruimte, ruimtefuncties
 • Woonfunctie
 • Hoogteverschillen, toegankelijkheid

Veiligheid

 • Constructieve veiligheidsnormen
 • Gebruiks- en inbraakveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Brandcompartimenten, vluchtroutes

Gezondheid

 • Wering van vocht, ongedierte
 • Geluid
 • Ventilatie
 • Luchtverversing
 • Daglicht

Energie en milieu

 • Energiezuinigheid
 • Behaaglijkheid
 • Het Protocol van Kyoto
 • Thermische isolatie
 • EPC, GRP, BREEAM, BENG

Bijzondere bepalingen en afwijkende bouwwerken

 • Tunnelveiligheid
 • Veiligheidszones en plasbrandgebieden
 • Woonwagens algemeen en volgens Bouwbesluit 2012
 • Drijvende bouwwerken algemeen en volgens Bouwbesluit 2012

Bestuurlijk juridische kant van bouw- en woningtoezicht

(6 dagen)
Inleiding recht

 • Bestuursorganen van het Rijk, provincie en gemeente
 • Het wetgevingsproces in Nederland
 • De EU en de Europese wetten

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • De vormen van bevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat)
 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Het bestuursprocesrecht op hoofdlijnen
 • Rechtsbescherming (bezwaar, beroep en hoger beroep)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • De doelstellingen van de Wabo
 • De opbouw van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële Regeling omgevingsrecht
 • De omgevingsvergunning

Vergunningvrij bouwen

 • Categorieën vergunningvrij bouwen
 • Uitzonderingen op vergunningvrij bouwen
 • De kruimellijst
 • Transformatie van gebouwen

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • De structuurvisie
 • Het bestemmingsplan
 • Andere instrumenten

Wro en planschade

 • Schade
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Voorzienbaarheid
 • Risicoaanvaarding
 • Procedure

Milieu en natuur

 • Wet milieubeheer
 • Wet ammoniak en veehouderij
 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Milieu-effectrapportage
 • Wet geluidhinder
 • Wet natuurbescherming

Diverse wetten

 • Erfgoedwet/Monumentenwet
 • Crisis- en herstelwet
 • Onteigeningswet
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Ontgrondingenwet
 • Waterwet
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet Bibob
 • Omgevingswet
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Handhaving

 • Last onder bestuursdwang
 • Last onder dwangsom
 • Bestuurlijke boete

Overheidsaansprakelijkheid en pleiten/verweer voeren

 • Onrechtmatige besluiten
 • Nalaten of falend toezicht
 • Verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie
 • Vereisten van een pleit- of verweerschrift

Management en organisatie

(6 dagen)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coördinatie

Diploma

Het examen van de module Bestuurlijk juridische kant van bouw- en woningtoezicht is een digitaal examen. De overige twee modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heb je voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvang je het diploma ‘Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2)’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Data en plaatsen

Deze opleiding duurt 1 jaar. Je hebt 18 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld
€ 35,-
Lesgeld
€ 5.899,-
Studiemateriaal
€ 375,-
Examenkosten
€ 630,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 450,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 7.404,-
Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor jou een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor je verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt je jouw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2)

Ontwikkel je juridische, technische en managementvaardigheden

1e startmoment

01-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

12 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.