Ruimtelijk Domein

Ruimtelijk Domein

Het realiseren van de ambities voor het ruimtelijk domein vraagt om nieuwe inzichten en werkwijzen. Ontdek de mogelijkheden van een opleiding of cursus en ontwikkel je verder in jouw vakgebied....

Lees meer

Het realiseren van de ambities voor het ruimtelijk domein vraagt om nieuwe inzichten en werkwijzen. Ontdek de mogelijkheden van een opleiding of cursus en ontwikkel je verder in jouw vakgebied....

Lees meer

Het realiseren van de ambities voor het ruimtelijk domein vraagt om nieuwe inzichten en werkwijzen. Ontdek de mogelijkheden van een opleiding of cursus en ontwikkel je verder in jouw vakgebied....

Lees meer

Bekijk de opleidingen per vakgebied

Hieronder staan alle opleidingen verdeeld over verschillende onderwerpen. Je kunt ook het hele aanbod bekijken op deze pagina.

Ruimtelijk Domein: 73 opleidingen

Masterclass (3) Een Masterclass is een los te volgen zelfstandig onderdeel van een erkende Masteropleiding. Een Masterclass draait altijd om een bepaald onderwerp. Na het afronden van de Masterclass kun je mogelijk vrijstelling ontvangen en om verder te studeren in een volledige, erkende Masteropleiding.

HBO niveau (27) Onze HBO-programma’s bieden je complete programma’s met alles wat je nu nodig hebt. Snel en direct toepasbaar in je eigen werk. Daarnaast zijn deze programma’s een goede start als je de ambitie hebt om verder te studeren en zelfs een erkende HBO Bacheloropleiding te volgen.

MBO niveau (8) Opleidingen op MBO-niveau zijn praktijkgericht. Bestuursacademie Nederland biedt erkende MBO-opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4, maar heeft ook korte MBO-programma’s die precies passen bij jouw opleidingsvraag.

Training (30) Tijdens een training staan je eigen praktijk en het ontwikkelen van je vaardigheden altijd centraal. De vaardigheden die je tijdens de training opdoet, kun je direct in je eigen werkomgeving toepassen.

Actualiteitendag (1) Na een Actualiteitendag weet je weer precies wat er speelt in jouw vakgebied. Maar dat niet alleen: je ontmoet ook collega’s uit andere overheidsorganisaties met wie je informatie en ervaringen kunt uitwisselen. De Actualiteitendagen zijn dus een uitstekende manier om je netwerk uit te breiden.

Master niveau (4) Een Masterniveau is een samengesteld programma, bestaande uit minimaal 2 Masterclasses van een erkende Masteropleiding. De programma’s zijn gericht op het verdiepen en/of verbreden van je kennis op Masterniveau. Na het afronden van de Masterprogramma kun je mogelijk vrijstelling ontvangen om verder te studeren in een volledige Masteropleiding.

Het realiseren van de ambities voor het ruimtelijk domein vraagt om nieuwe inzichten en werkwijzen. Ontdek de mogelijkheden van een opleiding of cursus en ontwikkel je verder in jouw vakgebied.

Werken in het ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein werk je aan het creëren, onderhouden, handhaven en beheren van de fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven. Onderwerpen als wonen, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, verkeer en vervoer staan hierbij centraal. Juist de vele verschillende onderwerpen maken het werk zo afwisselend en interessant. Iedere dag sta je weer voor een andere uitdaging.

Trends en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein

Het ruimtelijk domein is volop in beweging. Denk aan ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord, de energietransitie, het woningtekort en de stikstofcrisis. Bovendien komt de Omgevingswet eraan! Met deze wet vereenvoudigt en verduidelijkt de overheid de versnipperde wetgeving voor ruimtelijke ontwikkeling. Een van de uitgangspunten hiervan is dat de wet meer ruimte biedt voor ideeën van inwoners, bedrijven en organisaties. De houding bij het beoordelen van plannen is 'ja, mits' in plaats 'nee, tenzij.' Zo denken gemeenten meer mee met de initiatiefnemer en kunnen ze echt het verschil maken in het fysieke domein.

Opleidingen of trainingen in het ruimtelijk domein

Werk je binnen het ruimtelijk domein? En wil je meer weten over ruimtelijke ordening, de Omgevingswet of milieu en natuur? Bestuursacademie Nederland biedt verschillende praktijkgerichte trainingen en opleidingen die je op weg helpen. In al onze programma's ligt de focus op de praktijk. Je medestudenten zijn collega's uit het vakgebied. Door ervaringen te delen en samen te werken aan opdrachten, leren jullie veel van elkaar. 

Ruimtelijke ordening

Weten wat ruimtelijke ordening precies inhoudt? In de training Ruimtelijke Ordening ontdek je hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Welke wet- en regelgeving speelt een rol? En welke middelen kunnen zij inzetten? Je ontdekt dit en meer in deze inspirerende training. 

Energie en milieu

Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Burgers vinden een veilige, groene en prettige leefomgeving belangrijk. Toezicht en handhaving zijn daarbij onmisbaar. Als toezichthouder of handhaver Milieu moet jij dan wel op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. In de HAMIL Handhaving Milieu ontdek je alle facetten van milieuwetgeving. Ook leer je meer over milieukunde en administratief toezicht. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden en het verwerven van inhoudelijke kennis. 

De Omgevingswet

Meer ruimte voor eigen initiatieven, minder regels en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Dit vraagt om een andere aanpak en werkwijze. Met de training Introductie Omgevingswet ontdek je wat de Omgevingswet inhoudt en hoe de overgang loopt van de huidige wet- en regelgeving naar de nieuwe situatie. Ben je binnen de organisatie medeverantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet? Dan is de Masterclass Transitie Omgevingswet een must. In deze Masterclass leer je hoe je de transitie van de Omgevingswet succesvol kunt laten verlopen. 

Voor wie zijn de opleidingen?

Voor iedere functie binnen het ruimtelijk domein hebben we een geschikte opleiding. Voor zowel starters als ervaren professionals. Je werkt bijvoorbeeld als:

  • Beleidsmedewerker
  • Handhaver
  • Toezichthouder
  • Inspecteur
  • Vergunningverlener
  • Projectleider
  • Omgevingsmanager
  • Adviseur fysieke leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling

Incompany en maatwerk

Bij Bestuursacademie Nederland is het ook mogelijk om het lesprogramma specifiek op (medewerkers van) jouw organisatie af te stemmen. Wil je meerdere collega's - op een zelfgekozen locatie - dezelfde opleiding laten volgen? Of wil je in een van onze trainingen een specifiek vraagstuk binnen jouw organisatie aanpakken? We helpen je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet (LLLK) – studiefinanciering voor volwassenen

Bij deze erkende opleiding is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen bij de overheid om de studiekosten te financieren.