EVC Nederland

EVC Nederland

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Wat iemand in huis heeft aan kennis en kunde, wordt in grote mate bepaald door wat iemand geleerd heeft op school, op het werk of privé. EVC Nederland biedt de mogelijkheid om al die kennis en kunde te certificeren. Wij helpen medewerkers relevante informatie op gestructureerde wijze te verzamelen en leggen het resultaat vast in een officieel Ervaringscertificaat. Met dit certificaat toont iemand op een objectieve manier zijn kennis en kunde aan ten opzichte van een bepaalde opleidingsstandaard. Dit is onder andere zinvol voor wie zich verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of bij een sollicitatie objectief wil aantonen waar hij staat en over welke competenties hij beschikt. Bestuursacademie Nederland en EVC Nederland hebben een unieke samenwerking om het EVC-traject snel en efficiënt te laten verlopen.

Hoe ziet het EVC-traject eruit?

Een EVC-traject duurt gemiddeld 6 tot 12 weken en verloopt volgens de volgende stappen:

  • Na het invullen van de vrijblijvende Quickscan voer je een intakegesprek met een EVC-begeleider. Die legt je de procedure uit en helpt je te bepalen welke bewijzen van jouw competenties er beschikbaar zijn. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of een EVC-traject zinvol is.
  • Als je start met de procedure, verzamel je bewijzen uit de praktijk die de competenties aantonen, zoals werkomschrijvingen, adviesdossiers en diploma’s van eerder afgelegde examens.
  • Je groepeert deze bewijzen in je portfolio en laat dit beoordelen.
  • Je voert het eindgesprek met twee assessoren die je bevragen over je portfolio en de aan te tonen competenties.
  • Na afronding krijg je het Ervaringscertificaat opgestuurd, waarin de erkenning voor jouw ervaringen staat beschreven.
  • Op basis van het Ervaringscertificaat kun je een opleidingsplan aanvragen bij het betreffende opleidingsinstituut. Hierin staan onderdelen die nog gevolgd moeten worden of voor welk deel van de opleiding je vrijstelling krijgt. 

Meer weten?

Wil je een EVC-traject starten of wil je meer weten over de mogelijkheden? Doe dan vrijblijvend de Quickscan op de website van EVC Nederland. Of neem contact op met een van onze ervaren adviseurs.