Subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden

Subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden

Een afgeronde opleiding kan u veel opleveren, maar eerst is het vooral een investering. In tijd én in geld. Gelukkig zijn er verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden waar u gebruik van kunt maken als u als volwassene weer gaat studeren.

 

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet is een soort studiefinanciering voor volwassenen tot 55 jaar. U kunt tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor studiekosten voor een erkende HBO Bachelor- of Masteropleiding en betaalt deze – inclusief rente – na afronding van uw opleiding over een periode van 15 jaar terug. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.

 

Blik vooruit A+O fonds Rijk

Werkt u 3 jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en bent u toe aan een vervolgstap in uw carrière? Met de scholingsregeling Blik vooruit van A+O fonds Rijk ontvangt u maximaal € 1.000,- voor een cursus of opleiding naar keuze. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december 2019. Maar wacht niet te lang. Het beschikbare budget is namelijk beperkt en als het budget is uitgeput, wordt de sluitingsdatum vervroegd. Lees meer over Blik vooruit.

 

Subsidie professionaliseringsfonds Vereniging voor Griffiers (VvG)

Wilt u de opleiding Griffier volgen? Als u lid bent van de Vereniging voor Griffiers (VvG) kunt u in 2019 een bijdrage tot € 700,- aanvragen uit het professionaliseringsfonds van de VvG. Lees meer over de subsidieprofessionaliseringsfonds Vereniging voor Griffiers (VvG).


Subsidie voor HBO Bacheloropleidingen Techniek en ICT

Er is al een aantal jaren een tekort aan technisch en ICT-personeel en die situatie zal de komende jaren niet veranderen. Daarom stimuleert de overheid het volgen van een technische of ICT-opleiding met een subsidie van maximaal € 10.000,- voor een volledige Bacheloropleiding. Lees meer over de subsidie voor HBO Bacheloropleidingen Techniek en ICT en op welke HBO Bachelors van Bestuursacademie Nederland deze subsidie van toepassing is.


Subsidie voor HBO Bacheloropleidingen Zorg in het sociaal domein

Er is een grote behoefte aan goedopgeleide medewerkers in de zorg. De overheid wil stimuleren dat meer mensen een HBO Bachelor richting de zorg volgen en daarom kunt u voor een aantal geselecteerde HBO Bacheloropleidingen een subsidie van maximaal € 10.000,- krijgen. Deze subsidie geldt ook voor enkele zorgopleidingen in het sociaal domein. Lees meer over de subsidie voor HBO Bacheloropleidingen in de zorg en op welke HBO Bachelors van Bestuursacademie Nederland deze subsidie van toepassing is.


Transitiebudget bij ontslag

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die ontslagen worden recht op een transitiebudget. Dit is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding. Ook werknemers met een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt, hebben recht op een transitiebudget. U kunt een transitiebudget inzetten voor scholing, zodat u snel(ler) een nieuwe baan vindt. Lees meer over het transitiebudget.


Scholingsplicht Wet werk en zekerheid

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid ingevoerd. Onderdeel hiervan is de scholingsplicht. Dit betekent dat uw werkgever verplicht is u opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw functie. Lees meer over de scholingsplicht.


Aftrek studiekosten voor particulieren

Betaalt u uw opleiding zelf? Dan kunt u tot € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Ook de kosten van een EVC-procedure kunt u aftrekken. Er geldt een drempel van € 250,-. Lees meer over de aftrek studiekosten voor particulieren.