Management en leiderschap

Management en leiderschap

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

De termen management en leiderschap worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Toch zijn de verschillen groot. Bij management gaat het over ‘de dingen goed doen’, waar leiderschap gaat over ‘de goede dingen doen’ (Warren Bennis). Managers concentreren zich op het heden, streven naar ordening en beperken de risico’s in het proces. Leiders concentreren zich op de toekomst, zien ontwikkelingen en hebben een visie over hoe zij de organisatie kunnen meenemen naar de toekomstige uitdagingen. Medewerkers motiveren en inspireren vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Zowel goed management als leiderschap is onmisbaar in overheidsorganisaties.

 

Hoe wij je helpen met management en leiderschap

Wij ondersteunen managers en leidinggevenden bij het ontwikkelen van managementvaardigheden en het eigen leiderschap. Individueel en in teamverband. We leiden startende en ervaren leidinggevenden op en zorgen ervoor dat zij zich stap voor stap kunnen ontwikkelen tot inspirerende leiders. We brengen managers vaardigheden bij en leren ze een visie te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen door ze op te leiden, maar ook door ze uit te dagen en ze te prikkelen. Voor managementteams ontwikkelen we Management Development-programma’s. Deze programma’s bestaan uit een afstemming van: 

  • kennisoverdracht;
  • training van vaardigheden;
  • gerichte coaching;
  • ervaringsuitwisseling.
 

Onze werkwijze in het kort

Of het nu gaat om studieadvies voor startende leidinggevenden of een compleet ontwikkeltraject voor managementteams, we gaan altijd uit van de kracht en competenties van mensen. Op basis van deze gedachte starten we met het opstellen van leerdoelen. Vervolgens stippelen we een leerpad op maat uit om deze doelen te behalen. We begeleiden de deelnemers tijdens het volledige traject om hen verder te informeren, bij te sturen en te adviseren, zodat zij het leertraject succesvol afronden.