Organisatieontwikkeling: humanresourcesmanagement

Organisatieontwikkeling: humanresourcesmanagement

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Een medewerker die zich goed ontplooit en plezier in het werk heeft, vormt een stabiele factor voor de organisatie. Daarom wil je als organisatie het beste uit je medewerkers halen en eraan meewerken dat zij hun ambities waar kunnen maken. Tegelijkertijd wil je dat medewerkers adequaat bijdragen aan de gestelde doelen. Betere organisatieresultaten behaal je door de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek in te zetten en door goed contact tussen de medewerker en de manager. Goed humanresourcesmanagement is daarbij onmisbaar. 

 

Onze diensten op het gebied van humanresourcesmanagement

Wij ondersteunen overheidsorganisaties en managers bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van humanresourcemanagement en de mobiliteit van personeel. We richten ons op ontwikkelgesprekken, inzetbaarheidsgesprekken en trainingen voor leidinggevenden én medewerkers. 

Om inzicht te krijgen in het personeelsbestand leren we je strategische personeelsanalyses uit te voeren. Hierdoor krijg je zicht op: 

  • de leeftijdsopbouw van medewerkers;
  • de competenties en drijfveren van je medewerkers; 
  • de behoefte aan scholing onder medewerkers;
  • het in- en uitstroomniveau binnen de organisatie. 
 

De informatie die je hiermee krijgt, kun je gebruiken bij HR-gesprekken over bijvoorbeeld de planning, het functioneren van je medewerkers en hun opleidingsplannen. Zo zorgen we samen met jou dat medewerkers regisseur worden van hun eigen loopbaan. 

 

Het incompanytraject voor humanresourcesmanagement

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek inventariseren we de specifieke situatie binnen jouw organisatie. Op basis daarvan kijken we in welke mate en op welk niveau strategische personeelsplanning kan bijdragen aan de oplossing van jouw probleem en geven we advies over de wijze waarop je invulling kunt geven aan strategische personeelsplanning. Ook zorgen we ervoor dat je zelf een goede personeelsanalyse kunt maken en geven we suggesties voor andere middelen die kunnen bijdragen aan de oplossing van jouw probleem.

 

Competenties en drijfveren analyseren

Via een kennis- of competentietest maken we het niveau en de vaardigheden van medewerkers inzichtelijk. Dit geeft zicht op de mate waarin medewerkers in staat zijn de doelstellingen te behalen. Voor de analyse van de drijfveren van individuele medewerkers, teams of zelfs volledige organisaties gebruiken we Profile Dynamics®. Een eenvoudige digitale vragenlijst, die duidelijk maakt waarom mensen doen wat ze doen en wat hen drijft. Met deze informatie heb je de sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk en hun betekenis voor de organisatie te vergroten. Daarnaast laten we met gerichte assessments zien of medewerkers optimaal gebruikmaken van hun mogelijkheden en of ze hun ambities wel kunnen waarmaken.

 

Traineeship

Jong talent aan je organisatie binden? In veel gevallen vormt een traineeship een goed middel om ambitieuze en gedreven afgestudeerde HBO’ers en WO’ers te verbinden met de lokale en regionale overheid. Om een traineetraject te laten slagen, heb je een uitgebalanceerd opleidingsprogramma nodig. Wij stellen samen met jou een compleet opleidingsprogramma op maat samen voor de trainees. Daarbij staat de praktijk centraal. Alle belangrijke thema’s en projecten binnen jullie organisatie vormen de leidraad voor het opleidingstraject. In het traject is ruimte voor inhoudelijke, theoretische elementen, maar er wordt ook actief gewerkt aan het verkrijgen en uitbouwen van de juiste competenties. Door middel van intervisie, waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld en trainees elkaar feedback geven over hun voortgang, versterken we het leerproces. Indien gewenst, worden trainees intensief begeleid via coaching.