Maak kennis met onze docenten

Maak kennis met onze docenten

Inspiratie

Inspiratie

Onze docenten zijn net als jij overheidsprofessionals. Door hun jarenlange ervaring in het werkveld kunnen ze de theorie heel herkenbaar uitleggen. Met behulp van concrete voorbeelden uit de praktijk helpen ze je om je nieuwe kennis vervolgens om te zetten naar professionele vaardigheden. Hierdoor kun je het geleerde direct toepassen in je werk. 

Ben je benieuwd wie je zoal tegen kunt komen tijdens onze opleidingen en trainingen? Op deze pagina maak je kennis met verschillende docenten en trainers. 

Jaco Kirchjunger 

In de eerste podcast special van Bestuursacademie Nederland gaan we in gesprek met Jaco Kirchjunger, expert in presenteren en speechen. Jaco helpt zijn studenten om hun presentatie angst te overwinnen en geeft handvatten mee om op een effectieve wijze te presenteren en speechen.  

Angelo van den Berg

Afdelingsmanager openbare orde, handhaving en veiligheid

Angelo zorgt ervoor dat studenten thuisraken in wet- en regelgeving en dit kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Hij verzorgt opleidingen en trainingen over onder andere bestuurskunde, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bijzondere wetten (zoals de Wet Bibob of de Drank- en Horecawet), handhavingsrecht en de Leerplichtwet. 

Anita van Alphen

Jurist en bestuurlijk adviseur

Anita geeft trainingen over de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Gemeentewet, bezwaar en beroep en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Persoonlijke aandacht voor studenten vindt ze daarbij het belangrijkst. Tijdens de training geeft ze je de ruimte om je eigen vragen te stellen, zodat je na de training naar huis gaat met het gevoel dat je in de praktijk echt iets met de leerstof kunt.

Ivo Boelens

Senior trainer en coach gedragsverandering

Nudging, een vrij nieuw onderwerp voor overheidsprofessionals en daarom extra interessant. Trainer Ivo Boelens kan je alles vertellen over deze vorm van onbewuste beïnvloeding. Tijdens de lessen gaat Ivo vooral uit van jouw dagelijkse werk. Welke mensen wil je sturen, zodat ze het gewenste gedrag vertonen? En welke instrumenten zou je daarvoor kunnen gebruiken? 

Yvon van der Kroft

Zelfstandig gedragstrainer en coach

Yvon verzorgt trainingen gericht op persoonlijk leiderschap, professioneel adviseren en het regisseren van beleid, waarin je onder andere je overtuigingskracht verder ontwikkelt. Tijdens haar trainingen creëert ze een veilige omgeving waarin je als student op je gemak kunt oefenen met de lesstof. Hierdoor kun je na de training zelfverzekerd aan de slag met je nieuwe vaardigheden.