Coaching op maat

Coaching op maat

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Of het nu gaat om effectiviteit, overtuigingskracht, adviesvaardigheden, loopbaanontwikkeling, leiderschap of vakinhoud: door middel van coaching werken we intensief aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Voor elk team of individu stellen we op maat een passend coachingstraject samen. Het uitgangspunt voor onze coachingstrajecten zijn de kracht en drijfveren van mensen.

 

Individuele coaching

Wil een van je medewerkers zichzelf versterken? Of wil jij zelf de talenten van een medewerker optimaal benutten? Onze coaches weten het beste uit je medewerkers te halen. Niet door het geven van instructies of dwingende adviezen, maar door het verkennen van persoonlijke kracht. We dagen medewerkers uit om hun talenten en competenties te ontdekken en deze optimaal in te zetten. Door het stellen van de juiste vragen die prikkelen tot zelfonderzoek, ontdekken we welke talenten en competenties dat zijn. We reflecteren de wijze waarop iemand invulling geeft aan zijn of haar werk en ontwikkelen een bewustwordingsproces. 

 

Teamcoaching

Wil jij je team beter laten functioneren? Teamcoaching zetten we in om de samenwerking, communicatie en interactie in teams te verbeteren en de saamhorigheid te vergroten. Maar ook om optimaal gebruik te maken van elkaars talenten en deze op elkaar in te laten spelen, zodat jullie als team eensgezind en krachtig kunnen optreden en toewerken naar een concreet doel. Onze coaches maken zaken op een constructieve manier bespreekbaar en hebben aandacht voor elk individueel teamlid.

 

Profile Dynamics

Bij veel coachingstrajecten maken we gebruik van Profile Dynamics®. Deze methode is ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van:

  • individuele mensen; 
  • teams; 
  • afdelingen; 
  • volledige organisaties.
 

Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de leiderschapsstijl die ze willen ontwikkelen en de manier waarop ze met anderen communiceren. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen en wat energie kost. Dit vormt in veel gevallen een goede basis voor een coachingstraject.

 

Werkwijze bij een coachingstraject

Op basis van een kennismakingsgesprek bepalen we gezamenlijk of en in hoeverre een coachingstraject kan helpen bij het ontwikkelen van mensen en teams. Als voor coaching wordt gekozen stellen we vrijblijvend en kosteloos één van onze coaches voor. Een coachingstraject kan immers alleen slagen als er vertrouwensband met de coach bestaat. Klikt het niet, dan stellen we een andere coach voor. Vervolgens wordt er een opzet gemaakt voor een traject, waarin de doelstellingen en werkwijze worden beschreven. Op basis van de opzet wordt er verder invulling gegeven aan de coaching.