Organisatieontwikkeling: cultuurverandering

Organisatieontwikkeling: cultuurverandering

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

De vele veranderingen binnen de overheid vragen vaak ook om een verandering van de cultuur binnen overheidsorganisaties. De decentralisaties, klantgericht werken, (intergemeentelijke) samenwerking en het toewerken naar een regisserende gemeente zijn stuk voor stuk operaties waarbij cultuuraspecten een belangrijke rol spelen. Maar cultuurverandering in organisaties is niet eenvoudig. Ingesleten gedragspatronen laten zich niet zo makkelijk veranderen. Gelukkig kunnen wij je daarbij helpen!

 

We helpen de cultuur binnen jouw organisatie te veranderen

Dat doen we door eerst de huidige en gewenste cultuur inzichtelijk te maken. Om de gewenste cultuur na te streven: 

  • maken we abstracte kernwaarden en beleidsvoornemens concreet door ze te vertalen naar zichtbaar gedrag van medewerkers;
  • bedenken we inventieve methoden en creatieve interventies die helpen gedragspatronen te veranderen; 
  • zoeken we naar mogelijkheden waarmee je zelf gedragsverandering kunt beïnvloeden, sturen en stimuleren en medewerkers daarbij kunt begeleiden. 


Tenslotte: cultuurverandering begint van bovenaf. Cultuur moet je voorléven en niet voorlézen.

 

Cultuurverandering is maatwerk

Het veranderen van de cultuur binnen organisaties is altijd maatwerk. Door goed te luisteren maken we het huidige en de het gewenst gedrag zichtbaar en concreet. Vervolgens stellen we een stappenplan op maat op, waarmee de gewenste cultuur ingebed wordt in jouw organisatie. Met heldere en meetbare doelen. Daarbij stellen we ons op als klankbord, inspirator, adviseur en procesbegeleider.