De juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst

Thema's

Thema's

De juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst

De juridische kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren een flinke verandering doorgemaakt. Uw rol als juridisch kwaliteitsmedewerker is van bepalend naar een meer adviserende en coachende rol gegaan. Dit heeft veel invloed op uw werk en hoe u uw functie uitvoert. We gaan in op hoe dit uw werk beïnvloedt en welke kwaliteiten helpen om deze verandering goed te doorstaan om zo uw functie goed te kunnen uitvoeren.


De juridisch kwaliteitsmedewerker wordt een adviserende coach

Nieuwe regels en wetten zoals de participatiewet zorgen ervoor dat uw rol als juridisch kwaliteitsmedewerker verandert. Ze zorgen ervoor dat u niet meer alleen de wet- en regelgeving opvolgt en zorgt dat uw cliënten zich hieraan houden. Deze wet- en regelgeving geeft u ook de (verplichte) ruimte om samen met uw cliënten de mogelijkheden te bekijken die volledig aansluiten op hun situatie. Elk gesprek en elke afspraak met een cliënt wordt dus volledig maatwerk. Natuurlijk houdt u zich aan de wet- en regelgeving, maar u heeft wel meer de ruimte om in te spelen op de mogelijkheden van ieder individu.
 
Voor u betekent dit dat u naast het kennen en toepassen van de wet- en regelgeving, goed in staat moet zijn om de mogelijkheden van uw cliënten te leren kennen en te toetsen of dit klopt met de werkelijke situatie. Is dit het geval, dan gaat u samen in gesprek over deze mogelijkheden. Hierbij heeft u een adviserende en coachende rol, want uiteindelijk bepaalt u samen de best passende mogelijkheden. 


Adviseur ook naar uw collega’s

Behalve dat u uw cliënten adviseert en coacht, bent u ook een belangrijke bron voor uw collega’s. U bent de vraagbaak rondom de wetgeving en u beoordeelt of interne procedures op correcte wijze worden uitgevoerd. Ook hierbij is het niet alleen maar een kwestie meer van nagaan of de wet- en regelgeving op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het gaat om een breder plaatje, waarbij u uw collega’s adviseert over de mogelijkheden rondom alle regels.


De kwaliteiten van een juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst

Om uw functie nu en in de toekomst goed uit te kunnen voeren en uw rol als coach en adviseur met flinke juridische kennis goed te pakken, zijn er een aantal kwaliteiten die van belang zijn.


U bent een goede luisteraar

Omdat het niet meer (alleen) gaat om het uitvoeren van de wet- en regelgeving, maar juist om de mogelijkheden van uw cliënt, moet u goed kunnen luisteren:
  • Wat speelt er bij uw cliënt?
  • Hoe is de situatie?
  • Wat zegt hij of zij wel of juist niet?
  • Wat hoort u tussen de regels door? 


U bent gedreven in het oppikken van nieuwe wet- en regelgeving

Ondanks dat u meer een coach wordt, blijft het belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving. Deze is continu aan verandering onderhevig, wat invloed heeft op wat u voor uw cliënten en uw collega’s kunt betekenen. Wees daarom gedreven in het bijhouden van uw kennis, om uw functie volledig tot zijn recht te laten komen.


U weet feiten en meningen van elkaar te scheiden

Als juridisch kwaliteitsmedewerker heeft u veel te maken met mensen en daarom ook met emoties. Het is heel makkelijk om u te laten verleiden om op basis van deze emoties beslissingen te nemen voor uw cliënt. Maar uiteindelijk blijft de wet- en regelgeving uw kader. Zorg er daarom altijd voor dat u goed luistert, openstaat voor uw cliënt en u empathisch opstelt, maar dat u zich niet laat meeslepen door de emoties. Leer feiten, emoties en meningen van elkaar te onderscheiden. Hier heeft uw cliënt voor zijn of haar oplossing ook het meeste aan.


U bent gedetailleerd

De juridische kaders kennen, advies geven en coachen. Moeilijke en belangrijke onderdelen van uw functie, maar we zijn er nog niet. Want behalve deze aspecten, schrijft u ook regelmatig rapportages en dossiers en houdt u bij of procedures correct worden uitgevoerd. Oog voor detail helpt u bij het goed uitvoeren van deze taken binnen uw werk.


U bent een sterke communicator

Luisteren is natuurlijk een onderdeel van sterk communiceren, maar het overbrengen van een boodschap is net zo belangrijk. Als sterke communicator weet u hoe u:

  • uw verhaal moet overbrengen en welk taalgebruik u hierbij helpt;
  • non-verbaal communiceert;
  • non-verbale communicatie leest bij uw cliënten;
  • feedback geeft en ontvangt;
  • het gesprek stuurt;
  • het wij-gevoel stimuleert om samen tot een oplossing te komen.


De juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst

Een uitgebreide en complexe functie, waarbij de combinatie van wet- en regelgeving en sociale vaardigheden het niet makkelijker maken. Maar het geeft wel een mooie uitbreiding en uitdaging aan uw functie. Wees niet bang dat u al deze aspecten direct moet kennen en kunnen toepassen. Deze verandering kost tijd en ontwikkeling. Om u hierbij te helpen, biedt Bestuursacademie Nederland de opleiding Vaardigheden voor de Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD) aan, zodat u investeert in uw ontwikkeling om de juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst te worden.
 

Thema's

Thema's