Nieuws & Actualiteiten

Thema's

Thema's

Kijkje in het leven van een strategisch adviseur bij de overheid

Op Dinsdag, 28 Juni, 2022, 12:14

Heb je in jouw werk bij de overheid regelmatig te maken met complexe vraagstukken en lijkt het je een interessante uitdaging om hiervoor passende oplossingen te bedenken? Ontwikkel jezelf verder tot strategisch adviseur! 

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Help jij jouw gemeente om de financiële situatie onder controle te krijgen?

Op Vrijdag, 3 September, 2021, 13:21

21 september is het Prinsjesdag. Dat is elk jaar een belangrijke dag, maar nu bij veel gemeenten de financiële rek eruit is, neemt de spanning voor de presentatie van de jaarlijkse Rijksbegroting en Miljoenennota toe. 

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Een kijkje in het leven van: de verzekeringsambtenaar

Op Woensdag, 19 Mei, 2021, 15:01

Elke gemeente krijgt vroeg of laat te maken met overheidsaansprakelijkheid en schadeclaims. De verzekeringsambtenaar heeft de belangrijke taak om de risico’s op dit gebied te beheersen. Hoe? Dat lees je hier.  

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Kijkje in de toekomst: Verandering financiële functie

Op Maandag, 26 April, 2021, 14:22

A&O Fonds Gemeenten deed onderzoek naar de toekomst van de financiële functie van gemeenten. De digitalisering biedt kansen voor de kwaliteit, transparantie en productiviteit van de financiële functie. Maar hoe dan precies? 

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De kadernota/voorjaarsnota – wat is dat?

Op Maandag, 15 Maart, 2021, 11:44

Het is voorjaar! Dat betekent dat het tijd is om te beginnen aan de kadernota. Houd jij je daar in je werk (nog) niet mee bezig, maar ben je wel benieuwd wat zo’n nota nu eigenlijk inhoudt? Je leest het in dit artikel.
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Actuele kennis over het Besluit begroting en verantwoording

Op Donderdag, 30 Januari, 2020, 15:01

Bent u nog bekend met alle eisen die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aan u stelt voor de opzet en inhoud van financiële rapportages zoals begrotingen, jaarrekeningen en de bijbehorende verantwoordingsstukken? Bij ons kunt u uw kennis opfrissen.
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Taken en bevoegdheden binnen het nieuwe omgevingsrecht

Op Woensdag, 22 Januari, 2020, 11:35

Het is belangrijk om binnen het nieuwe omgevingsrecht te weten wie wat kan en mag doen. Welke taken en bevoegdheden kunnen en mogen de verschillende overheden uitoefenen?

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering , Omgevingswet

De Awb uitgelegd

Op Woensdag, 24 Juli, 2019, 15:57

Werkt u binnen de overheid? Dan is een gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een must. De wet bevat algemene regels voor de verhouding tussen overheid en burger en vormt daarmee de ruggengraat van het algemeen bestuursrecht.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Van pleitnota naar pleidooi

Op Woensdag, 24 Juli, 2019, 15:21

Na het schrijven van uw pleitnota moet u een vlammend pleidooi voor de rechtbank houden. Maar hoe doet u dat het beste? Leest u uw pleitnota voor of leert u ‘m uit het hoofd? Beide zijn waarschijnlijk geen goed idee. Uw verhaal klinkt al gauw gerepeteerd en zal de benodigde impact missen. Bovendien loopt u het risico volledig van uw stuk gebracht te worden door een interruptie. Improviseren op basis van uw pleitnota is verleidelijk, maar kent ook nadelen. U kunt meegesleept worden door uw eigen enthousiasme en enorm afdwalen van uw eigen argumentatie.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Alles over Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)

Op Woensdag, 12 Juni, 2019, 09:38

Bent u net gestart of wilt u graag starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid? Volg dan onze opleiding Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK). In deze opleiding raakt u vertrouwd met de achtergronden van de huidige financiële praktijk bij de lokale overheid.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Thema's

Thema's