Nieuws & Actualiteiten

Drie nieuwe ontwikkelingen in de Awb. Wat betekent dit voor juridisch adviseurs?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:15

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de algemene regels voor de verhouding tussen overheid, individuele burgers en bedrijven. Deze regels bieden een kader, maar zijn in de praktijk lang niet altijd gemakkelijk op te volgen. Met de huidige ontwikkelingen blijkt dit des te meer. Laten we daarom kijken welke drie ontwikkelingen invloed hebben op het bestuursrecht en wat dit voor u als juridisch adviseur betekent.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De essentiële zaken voor de inrichting van de treasury

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:08

Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, het geld en het kapitaal (treasury). Dit betekent alleen niet dat ze zomaar alles kan en mag doen. Sterker nog, een gemeente heeft te maken met flink wat wet- en regelgeving rondom het beheren van de treasury. Maar wat zijn nu de essentiële zaken waar u als financieel medewerker aan moet denken bij de inrichting van de treasury?

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

E-facturatie verplicht voor gemeenten per april 2019

Op Donderdag, 8 November, 2018, 12:57

Bedrijfsleven en overheden zijn druk bezig over te schakelen op digitaal factureren, ook wel e-factureren genoemd. Het zelf versturen van papieren facturen gaat verdwijnen. Vanaf 18 april 2019 zijn ook decentrale overheden en andere overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren.
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Van financieel medewerker tot financieel adviseur

Op Donderdag, 8 November, 2018, 12:50

Het vullen van vacatures op de afdeling Financiën van overheidsorganisaties wordt steeds moeilijker. Vooral financieel adviseurs zijn moeilijk te vinden. Want waar haalt u adviseurs vandaan met de juiste kennis, vaardigheden én ervaring? Adviseurs die verstand hebben van overheidsfinanciën, maar ook weten wat er speelt in het vak van de afdelingen die zij ondersteunen? Adviseurs die weten op welke manier zij hun klanten moeten benaderen om tot het beste evenwicht tussen BBV-wetgeving en klantgerichte advisering te komen?
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt

Op Donderdag, 27 September, 2018, 06:52

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Het aantal banen en vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen daalt. Ook voor de overheid is de uitdaging groot om voldoende medewerkers aan te blijven trekken. Uit de nieuwste kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in het openbaar bestuur er in het tweede kwartaal van 2018 2.000 banen bijgekomen zijn ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Sinds het vierde kwartaal van 2017 groeide ook het aantal openstaande vacatures in het openbaar bestuur: van 9.900 naar 11.800.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

O+A fonds Gemeenten zoekt deelnemers Grip op Groei

Op Dinsdag, 3 Juli, 2018, 07:43

Waarom maken juist de medewerkers uit de ‘middengroep ambtenaren’ geen gebruik van de mogelijkheden voor loopbaanadvies en scholing? Het O+A fonds gemeenten wil hier antwoord op vinden met het project Grip op Groei.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Welk effect heeft de meicirculaire op de algemene uitkering?

Op Dinsdag, 26 Juni, 2018, 11:35

Bent u na de verkiezingen in maart ook weer verblijd met een nieuw, ambitieus College? Misschien heeft u wel een breed samengesteld College gekregen dat zich wil profleren op economische kracht en als inclusieve en duurzame gemeente waar samenwerking hoog op de agenda staat. Dat is vast prachtig verwoord in het collegeprogramma, rekening houdend met de inkomsten die je als gemeente hebt.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Ben jij de toekomst van de overheid?

Op Woensdag, 23 Mei, 2018, 09:37

Je bent jong en ze willen wat van je. Van de jonge ambtenaar van nu wordt veel verwacht. Ze worden gezien als change-agents en vormen de toekomst van de overheid. Gelokt door een pittig traineeship is hun start vaak veelbelovend. Maar daarna stokt de ondersteuning.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

“Een grote uitdaging is getalenteerd personeel binnenhalen en binnenhouden”

Op Maandag, 26 Februari, 2018, 02:56

Alexander Meijer is interim gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Heerhugowaard en eigenaar/directeur van DiscoverYourTalent. We praten met hem over goed leiderschap en de uitdagingen waarvoor de gemeentelijke overheid staat.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De overheidsjurist van de toekomst

Op Maandag, 26 Februari, 2018, 02:40

Overheidsjuristen krijgen nog weleens het verwijt dat ze te star, bureaucratisch en risicomijdend zijn. En juristen in het algemeen zouden kritisch, afstandelijk en cognitief zijn ingesteld. Een manier van denken die op de universiteit is aangeleerd.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering