Nieuws & Actualiteiten

Leestip: Resultaatgericht Human Resources Management

Op Woensdag, 2 September, 2020, 13:21

Wil je (als leidinggevende) de organisatiedoelstellingen op de juiste manier vertalen naar een effectief HR-beleid op de werkvloer? In het boek Resultaatgericht Human Resources Management lees je stapsgewijs hoe je dat aanpakt.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies

Op Dinsdag, 21 Juli, 2020, 14:14

Werk je in het complexe vakgebied financiën bij een gemeente of provincie? Dan is het ‘Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies’, geschreven door Peter van den Doel, voor jou onmisbaar.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De Financiën Kennisscan

Op Woensdag, 15 April, 2020, 14:00

Geef je leiding aan een afdeling Financiën van een gemeente of provincie? Ben je benieuwd op welk niveau jouw team nu eigenlijk functioneert? En op welke punten het beter kan? Laat je team dan eens onze gratis Kennisscan doen!
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Actuele kennis over het Besluit begroting en verantwoording

Op Donderdag, 30 Januari, 2020, 15:01

Bent u nog bekend met alle eisen die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aan u stelt voor de opzet en inhoud van financiële rapportages zoals begrotingen, jaarrekeningen en de bijbehorende verantwoordingsstukken? Bij ons kunt u uw kennis opfrissen.
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Taken en bevoegdheden binnen het nieuwe omgevingsrecht

Op Woensdag, 22 Januari, 2020, 11:35

Het is belangrijk om binnen het nieuwe omgevingsrecht te weten wie wat kan en mag doen. Welke taken en bevoegdheden kunnen en mogen de verschillende overheden uitoefenen?

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering , Omgevingswet

Ontdek de ins en outs van een bezwaarprocedure

Op Vrijdag, 23 Augustus, 2019, 09:07

Een besluit moet worden nageleefd en zo nodig worden gehandhaafd. Maar als burger bent u niet rechteloos. Meestal kunt u bezwaar maken. Maar wanneer precies? Wij leggen het uit.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De Awb uitgelegd

Op Woensdag, 24 Juli, 2019, 15:57

Werkt u binnen de overheid? Dan is een gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een must. De wet bevat algemene regels voor de verhouding tussen overheid en burger en vormt daarmee de ruggengraat van het algemeen bestuursrecht.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Van pleitnota naar pleidooi

Op Woensdag, 24 Juli, 2019, 15:21

Na het schrijven van uw pleitnota moet u een vlammend pleidooi voor de rechtbank houden. Maar hoe doet u dat het beste? Leest u uw pleitnota voor of leert u ‘m uit het hoofd? Beide zijn waarschijnlijk geen goed idee. Uw verhaal klinkt al gauw gerepeteerd en zal de benodigde impact missen. Bovendien loopt u het risico volledig van uw stuk gebracht te worden door een interruptie. Improviseren op basis van uw pleitnota is verleidelijk, maar kent ook nadelen. U kunt meegesleept worden door uw eigen enthousiasme en enorm afdwalen van uw eigen argumentatie.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Alles over Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)

Op Woensdag, 12 Juni, 2019, 09:38

Bent u net gestart of wilt u graag starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid? Volg dan onze opleiding Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK). In deze opleiding raakt u vertrouwd met de achtergronden van de huidige financiële praktijk bij de lokale overheid.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Waarom een planning-en-controlcyclus essentieel is in uw werk als financieel medewerker

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 13:44

Een belangrijk onderdeel van uw werk als financieel medewerker is de planning-en-controlcyclus. Hiermee houdt u op een systematische manier de financiële koers van uw organisatie in de gaten. Ook geeft u hiermee richting aan het financieel proces, wordt het budget aangegeven en het doel, de werkwijze en de planning inzichtelijk gemaakt.
 
De planning-en-controlcyclus is daarom een onmisbaar instrument voor u als financieel medewerker. Maar wat draagt het precies bij? En waarom is het belangrijk?
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering