Nieuws & Actualiteiten

Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)

Op Woensdag, 12 Juni, 2019, 09:38

Bent u net gestart of wilt u graag starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid? Volg dan onze opleiding Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK). In deze opleiding raakt u vertrouwd met de achtergronden van de huidige financiële praktijk bij de lokale overheid.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Belastingen waar u als financieel medewerker mee te maken krijgt

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:28

Er zijn verschillende soorten belastingen die voor een gemeente gelden. U als financieel medewerker krijgt hier natuurlijk mee te maken. We gaan dieper in op welke dit zijn en hoe dit precies werkt.
 
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Waarom een planning-en-controlcyclus essentieel is in uw werk als financieel medewerker

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 13:44

Een belangrijk onderdeel van uw werk als financieel medewerker is de planning-en-controlcyclus. Hiermee houdt u op een systematische manier de financiële koers van uw organisatie in de gaten. Ook geeft u hiermee richting aan het financieel proces, wordt het budget aangegeven en het doel, de werkwijze en de planning inzichtelijk gemaakt.
 
De planning-en-controlcyclus is daarom een onmisbaar instrument voor u als financieel medewerker. Maar wat draagt het precies bij? En waarom is het belangrijk?
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De toegevoegde waarde van scenario-analyses voor een financieel medewerker

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 11:03

Om goed inzicht te krijgen in het rendement en het risico van de financiële planning, is scenario-analyse is een belangrijk hulpmiddel. We gaan kijken hoe u dit hulpmiddel kunt inzetten, wat de toegevoegde waarde is van zo’n analyse en wat u als financieel medewerker hiermee kunt bereiken.
 
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Drie nieuwe ontwikkelingen in de Awb. Wat betekent dit voor juridisch adviseurs?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 10:15

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de algemene regels voor de verhouding tussen overheid, individuele burgers en bedrijven. Deze regels bieden een kader, maar zijn in de praktijk lang niet altijd gemakkelijk op te volgen. Met de huidige ontwikkelingen blijkt dit des te meer. Laten we daarom kijken welke drie ontwikkelingen invloed hebben op het bestuursrecht en wat dit voor u als juridisch adviseur betekent.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

De essentiële zaken voor de inrichting van de treasury

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 10:08

Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, het geld en het kapitaal (treasury). Dit betekent alleen niet dat ze zomaar alles kan en mag doen. Sterker nog, een gemeente heeft te maken met flink wat wet- en regelgeving rondom het beheren van de treasury. Maar wat zijn nu de essentiële zaken waar u als financieel medewerker aan moet denken bij de inrichting van de treasury?

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

E-facturatie verplicht voor gemeenten per april 2019

Op Donderdag, 8 November, 2018, 13:57

Bedrijfsleven en overheden zijn druk bezig over te schakelen op digitaal factureren, ook wel e-factureren genoemd. Het zelf versturen van papieren facturen gaat verdwijnen. Vanaf 18 april 2019 zijn ook decentrale overheden en andere overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren.
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Van financieel medewerker tot financieel adviseur

Op Donderdag, 8 November, 2018, 13:50

Het vullen van vacatures op de afdeling Financiën van overheidsorganisaties wordt steeds moeilijker. Vooral financieel adviseurs zijn moeilijk te vinden. Want waar haalt u adviseurs vandaan met de juiste kennis, vaardigheden én ervaring? Adviseurs die verstand hebben van overheidsfinanciën, maar ook weten wat er speelt in het vak van de afdelingen die zij ondersteunen? Adviseurs die weten op welke manier zij hun klanten moeten benaderen om tot het beste evenwicht tussen BBV-wetgeving en klantgerichte advisering te komen?
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt

Op Donderdag, 27 September, 2018, 08:52

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Het aantal banen en vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen daalt. Ook voor de overheid is de uitdaging groot om voldoende medewerkers aan te blijven trekken. Uit de nieuwste kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in het openbaar bestuur er in het tweede kwartaal van 2018 2.000 banen bijgekomen zijn ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Sinds het vierde kwartaal van 2017 groeide ook het aantal openstaande vacatures in het openbaar bestuur: van 9.900 naar 11.800.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

O+A fonds Gemeenten zoekt deelnemers Grip op Groei

Op Dinsdag, 3 Juli, 2018, 09:43

Waarom maken juist de medewerkers uit de ‘middengroep ambtenaren’ geen gebruik van de mogelijkheden voor loopbaanadvies en scholing? Het O+A fonds gemeenten wil hier antwoord op vinden met het project Grip op Groei.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering