Nieuws & Actualiteiten

Wilt u inkomensconsulent worden? Dit moet u weten en kunnen

Op Donderdag, 13 December, 2018, 03:37

Wilt u graag inkomensconsulent worden? Dat is goed nieuws, want gemeenten zijn hard op zoek naar inkomensconsulenten. Ondanks dat de arbeidsmarkt weer aantrekt en het werkloosheidscijfer daalt, stijgt het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt. Om deze mensen goed te kunnen begeleiden, ze aan werk te helpen of te zorgen voor extra maatschappelijke begeleiding, zijn er inkomensconsulenten nodig. Daarom nemen we u mee in wat een inkomensconsulent moet weten en kunnen. Bent u een toekomstige inkomensconsulent?
 
Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

De juridisch kwaliteitsmedewerker van de toekomst

Op Donderdag, 13 December, 2018, 03:27

De juridische kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren een flinke verandering doorgemaakt. Uw rol als juridisch kwaliteitsmedewerker is van bepalend naar een meer adviserende en coachende rol gegaan. Dit heeft veel invloed op uw werk en hoe u uw functie uitvoert. We gaan in op hoe dit uw werk beïnvloedt en welke kwaliteiten helpen om deze verandering goed te doorstaan om zo uw functie goed te kunnen uitvoeren.
 
Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Effectief communiceren als klantmanager, zo doet u dat

Op Dinsdag, 20 November, 2018, 11:10

Als klantmanager ligt uw focus op het onderzoeken van de mogelijkheden van uw cliënt. Voorheen bestudeerde u vooral het recht op een uitkering, maar de tijden zijn veranderd. Om de mogelijkheden van uw cliënt te onderzoeken, moet u snel een volledig overzicht krijgen van de situatie. Dit doet u onder andere door het voeren van gesprekken. Een staaltje sterke communicatievaardigheden misstaat daarom niet. Hierbij een aantal handige tips die uw vaardigheden versterken
Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Bezoek de Centrale Raad van Beroep

Op Vrijdag, 24 Augustus, 2018, 01:55

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht is een van de drie hoogste bestuursrechters van Nederland. De Raad oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat?

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

“Leerplichtambtenaar is de spin in het web”

Op Vrijdag, 24 Augustus, 2018, 01:46

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Daarom brachten we tijdens de Dag van de Leerplicht op 15 maart de leerplicht extra onder de aandacht. In Nederland is het recht op onderwijs geregeld in de Leerplichtwet. 

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Leerplichtambtenaar, bent u klaar voor de MAS?

Op Dinsdag, 17 Juli, 2018, 08:32

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is vanaf 2017 in gebruik genomen. Een integrale en effectieve aanpak van schoolverzuim, ontwikkeld door Ingrado, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. Hoe de MAS u ondersteunt bij uw taak in het stimuleren van schoolgang en bestrijden schoolverzuim, leest u hier.

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Sociaal werk, een domein in beweging

Op Dinsdag, 3 Juli, 2018, 07:39

Door de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein is een hernieuwde profilering en positionering van sociaal werk nodig. De opleiding speelt daarin een belangrijke rol. Er zijn andere professionals nodig, die goed uit de voeten kunnen in het sterk veranderde werkveld.

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

De 6 onmisbare eigenschappen van elke Wmo-consulent

Op Dinsdag, 26 Juni, 2018, 11:44

Dat de Wmo-consulent een uitgebreide en complexe rol heeft, is na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) duidelijk geworden. De functie omvat veel verantwoordelijkheden, zoals het werken en communiceren met verschillende doelgroepen en het nemen van verantwoorde besluiten. We nemen u mee in de zes eigenschappen die een Wmo-consulent nodig heeft om deze rol goed te kunnen uitvoeren.

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Steeds meer behoefte aan integraal werken

Op Woensdag, 9 Mei, 2018, 11:46

Bij de gemeenten ontstaat steeds meer behoefte aan generalisten die een vast aanspreekpunt kunnen zijn voor een vaak complexe hulpvraag van de inwoners zodat ze alle generieke ondersteuningsvragen opvangen in één plan.

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Grip op het sociaal domein: tellen, vertellen en bijstellen

Op Vrijdag, 24 November, 2017, 01:05

Er wordt wat afgemeten binnen gemeentes, maar helpt dat nu om ook echt om grip te hebben op het sociaal domein? En waar wilt u eigenlijk grip op hebben? Gebruikt u de meetresultaten om de politiek tevreden te houden of vormen ze de input om de zorg naar uw inwoners te verbeteren? Lees het artikel van adviseur Judith Berendsen.

Lees meer
Thema's: Sociaal Domein