Nieuws & Actualiteiten

Europese verkiezingen in mei 2019

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:52

Vanaf 23 t/m 26 mei 2019 vinden voor de negende keer de verkiezingen voor het Europese parlement plaats. 300 miljoen Europeanen kunnen dan naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen.
 
Lees meer
Thema's: Overig

De kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen bekend

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:44

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centrale stembureaus van de provincies. Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten hadden nog tot en met 8 februari de gelegenheid om eventuele door de centrale stembureaus geconstateerde verzuimen te herstellen.
 
Lees meer
Thema's: Overig

Paradigmawisseling en cultuuromslag in de Omgevingswet

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:39

Door: Dick Spel
 
Een andere manier van werken, een cultuuromslag en paradigmawisseling. Grootse woorden die worden gebruikt bij het duiden van de Omgevingswet. De invoeringsdatum, 1 januari 2021 lijkt nog ver weg, maar voor een cultuuromslag is het eigenlijk best kort dag. De vraag is alleen: Hebben bestuurders en organisaties helder wat die andere manier van denken, kijken en werken inhoudt? Heeft iedereen de ambities en verwachtingen scherp in beeld? En hoe gaan we dat met elkaar concreet maken?
 
Lees meer
Thema's: Overig

Besluit Begroting en Verantwoording: dit moet u weten als financieel medewerker

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:34

Provincies en gemeenten stellen ieder jaar begrotings- en verantwoordingsstukken op. Dit is wettelijk vastgesteld. Deze documenten moeten voldoen aan bepaalde regels, die vanaf begrotingsjaar 2004 zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoordelijk (BBV). De commissie BBV houdt er toezicht op dat gemeenten hun documenten opstellen zoals dit is beschreven in de BBV. Deze regels zijn vastgelegd om meer transparantie te bieden bij het opstellen van de begrotings- en verantwoordingsstukken.

 
Lees meer
Thema's: Overig

Omgevingswet: rehabilitatie van de willekeur

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 14:02

Door: Dick Spel, docent Bestuursacademie Nederland
De regels voor de fysieke leefomgeving zijn te complex, te ingewikkeld en te versnipperd. Daarom komt er een Omgevingswet. Een integrale afweging, meer flexibiliteit, ruimte voor initiatieven en maatwerk zijn de motto’s. Volop voer voor discussie, zo blijkt uit de praktijk. Deskundigen en andere prominenten proberen op fora en websites, op congressen, seminars, expertmeetings en andere bijeenkomsten de nieuwe wet te duiden.
Lees meer
Thema's: Overig

Een gemeentelijke audit: zo gaat u hier als financieel medewerker mee om

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 11:11

De financiële verantwoording is een belangrijk onderdeel van uw werk en van de bedrijfsvoering van uw gemeente. Hoeveel geld is er binnengekomen? Hoeveel geld is er uitgegeven? En waaraan is dit uitgegeven? Om ervoor te zorgen dat gemeenten hier goed mee omgaan, controleert een accountant ieder jaar de jaarrekening. Hier komt ook de commissie BADO om de hoek kijken. Wat kunt u als financieel medewerker van deze jaarlijkse controle en de commissie BADO verwachten?
 
Lees meer
Thema's: Overig

Brandon Pouw Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019!

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 11:07

Tijdens de verkiezingsavond van donderdag 17 januari 2019 is Brandon Pouw, Beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij de Provincie Zuid-Holland, verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019. De publieksprijs is gewonnen door Neeltje van der Heijden.
 
Lees meer
Thema's: Overig

Bent u de toekomst van Burgerzaken?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 11:06

Burgerzaken is volop in beweging. Burgers worden steeds mondiger, digitale dienstverlening neemt toe en steeds meer taken worden door automatisering – zonder mankracht – uitgevoerd. Het persoonlijke contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe.

Lees meer
Thema's: Blog , Overig

Gelukkig nieuwjaar!

Op Donderdag, 27 December, 2018, 11:31

Als directeur van Bestuursacademie Nederland wil ik u graag een gezond, voorspoedig en vooral ook leerzaam nieuwjaar wensen.  Ik hoop dat u het begin van 2019 feestelijk hebt kunnen inluiden met familie en vrienden.

Lees meer
Thema's: Blog , Overig

Maak kennis met finalist Brandon Pouw (JAVHJ19)

Op Dinsdag, 18 December, 2018, 14:35

Brandon Pouw (26) heeft altijd graag voor de overheid willen werken.Bij de overheid ben je echt in staat om impact te hebben. Maatschappelijke zingeving is voor mij dan ook erg belangrijk. Het niet alleen uit zijn op winstbejag, maar ook voor de samenleving van toegevoegde waarde zijn.” “Helemaal”, zo zegt hij, “in de tijd waarin wij nu leven. Het openbaar bestuur en de samenleving is aan het veranderen. Ik vind het heel belangrijk dat in die veranderingen iedereen zoveel mogelijk mee doet. Ook de groepen mensen die de overheid wantrouwen. De kloof tussen burger en overheid, burger en politiek moet zo klein mogelijk zijn.”

Lees meer
Thema's: Overig