Nieuws & Actualiteiten

Download de whitepaper Ondermijning

Op Woensdag, 6 Januari, 2021, 13:36

Ondermijning is overal, dus ook in jouw gemeente of regio. Maar wat houdt ondermijning eigenlijk in en hoe kunnen we dit samen effectief aanpakken? Lees het in onze whitepaper!

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Expert aan het woord: Annemieke Veenboer, docente ondermijning en overheid

Op Dinsdag, 10 November, 2020, 08:42

Annemieke Veenboer, recent gestart als docente ondermijning en overheid bij Bestuursacademie Nederland, is al jaren werkzaam op het gebied van ondermijning en deelde haar visie op dit actuele en boeiende onderwerp graag met ons. 

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Een proactieve en preventieve aanpak van ondermijning

Op Woensdag, 2 September, 2020, 13:21

Ondermijning was al een belangrijk onderwerp, maar nu leidt de coronacrisis ook nog eens tot meer ondermijnende criminaliteit binnen gemeenten. Maar wat is ondermijning? Hoe pak je het aan? En nog belangrijker: hoe voorkom je het?

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Parkeertafel laat parkeerders meedenken over beleid

Op Maandag, 11 Mei, 2020, 14:21

Het ideale parkeerbeleid opstellen voor jouw gemeente? Ga eens met de parkeerder in gesprek! Speciaal daarvoor organiseren verschillende parkeer- en mobiliteitsadviesbureaus de parkeertafel.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Bewaak onze veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar

Op Dinsdag, 18 Februari, 2020, 12:29

“Ik vond het altijd fantastisch om met mijn vader mee te gaan. Er gebeurde altijd wel wat.” Mark van der Ende is net als zijn vader Johan buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Rotterdam. Beide zijn ze heel enthousiast over hun ervaringen als boa. Heeft u interesse in een functie als boa? Wij vertellen u meer over het vak en de opleidingseisen.
Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Een bestuurlijke aanpak van ondermijning 4.0

Op Dinsdag, 18 Februari, 2020, 12:14

Door Wynsen Faber

Een woonwijk waarin heling, sleutelen aan auto’s op straat en vechtpartijen de norm zijn. Waarin 2 keer het landelijk gemiddelde per huishouden aan hennep-thuiskwekerijen gevonden wordt. Waar sprake is van een informele hiërarchie en buurtbewoners geïntimideerd worden als zij zich afzetten tegen gangmakers.
Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Durf een daadkracht bij de aanpak van ondermijning

Op Woensdag, 15 Mei, 2019, 10:03

Het begrip ondermijning groeit aan populariteit. De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat zelfs prominent in het regeerakkoord. Ook regionale overheden zijn actief bezig met het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Reden genoeg voor de milieu-inspecteurs van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de training Ondermijning en Milieucriminaliteit bij Bestuursacademie Nederland te volgen.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland: op weg naar een lerende organisatie

Op Woensdag, 16 Maart, 2016, 16:00

Veiligheidsregio Kennemerland is een van de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt. Kennemerland is multidisciplinair georganiseerd met de GGD, ambulancedienst en de brandweer. Ook het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland, het Veiligheidsbureau Kennemerland en diverse ondersteunende afdelingen maken deel uit van de organisatie. In gesprek met Nederlandse Zaken vertelt Jan-Hein Carree, adviseur opleiding en ontwikkeling bij Veiligheidsregio Kennemerland, wat de veiligheidsregio na een hectische periode onderneemt om een lerende organisatie te worden en daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Als de drank is in de man is de wijsheid in de kan! Over Drank- en Horecawet en handhaving.

Op Woensdag, 25 Februari, 2015, 12:38

De kaders rondom het schenken en het gebruik van alcoholhoudende dranken zijn neergelegd in de Drank- en Horecawet, die in 2013 ingrijpend is veranderd. De Drank- en Horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Het doel van de Drank- en Horecawet (DHW) is drieledig, te weten: Het effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren; Het terugdringen van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde en het terugdringen van de administratieve lasten. In dit artikel ga ik (Angelo van den Berg) als docent APV en Bijzondere Wetten met name in op de eerste twee doelstellingen. Teveel dient spoedeisende hulp te worden geboden aan personen die door overmatig alcoholgebruik acute gezondheidsklachten krijgen én teveel gaan personen fors over de schreef en gebruiken excessief geweld, mede onder invloed van alcohol.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

APV: Beschik jij over voldoende (basis)kennis?

Op Maandag, 23 Februari, 2015, 12:56

Ben je binnen jouw gemeente belast met de uitvoering en/of implementatie in het kader van een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)? Dan is het niet onbelangrijk dat je over de juiste basiskennis van het stelsel van een APV beschikt. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zit het bijvoorbeeld met de opbouw en structuur van de APV? Wat moet je precies kennen en kunnen? Onze basistraining APV helpt je om de vergunningverlening in het kader van een APV juridisch correct en binnen de juiste context te plaatsen. Doe je mee?

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid