Nieuws & Actualiteiten

Bewaak onze veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar

Op Dinsdag, 18 Februari, 2020, 12:29

“Ik vond het altijd fantastisch om met mijn vader mee te gaan. Er gebeurde altijd wel wat.” Mark van der Ende is net als zijn vader Johan buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Rotterdam. Beide zijn ze heel enthousiast over hun ervaringen als boa. Heeft u interesse in een functie als boa? Wij vertellen u meer over het vak en de opleidingseisen.
Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland: op weg naar een lerende organisatie

Op Woensdag, 16 Maart, 2016, 16:00

Veiligheidsregio Kennemerland is een van de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt. Kennemerland is multidisciplinair georganiseerd met de GGD, ambulancedienst en de brandweer. Ook het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland, het Veiligheidsbureau Kennemerland en diverse ondersteunende afdelingen maken deel uit van de organisatie. In gesprek met Nederlandse Zaken vertelt Jan-Hein Carree, adviseur opleiding en ontwikkeling bij Veiligheidsregio Kennemerland, wat de veiligheidsregio na een hectische periode onderneemt om een lerende organisatie te worden en daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Als de drank is in de man is de wijsheid in de kan! Over Drank- en Horecawet en handhaving.

Op Woensdag, 25 Februari, 2015, 12:38

De kaders rondom het schenken en het gebruik van alcoholhoudende dranken zijn neergelegd in de Drank- en Horecawet, die in 2013 ingrijpend is veranderd. De Drank- en Horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Het doel van de Drank- en Horecawet (DHW) is drieledig, te weten: Het effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren; Het terugdringen van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde en het terugdringen van de administratieve lasten. In dit artikel ga ik (Angelo van den Berg) als docent APV en Bijzondere Wetten met name in op de eerste twee doelstellingen. Teveel dient spoedeisende hulp te worden geboden aan personen die door overmatig alcoholgebruik acute gezondheidsklachten krijgen én teveel gaan personen fors over de schreef en gebruiken excessief geweld, mede onder invloed van alcohol.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

APV: Beschikt ú over voldoende (basis)kennis?

Op Maandag, 23 Februari, 2015, 12:56

Bent u binnen uw gemeente belast met de uitvoering en/of implementatie in het kader van een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)? Dan is het niet onbelangrijk dat u over de juiste basiskennis van het stelsel van een APV beschikt. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zit het bijvoorbeeld met de opbouw en structuur van de APV? Wat moet je precies kennen en kunnen? Onze basistraining APV helpt u om de vergunningverlening in het kader van een APV juridisch correct en binnen de juiste context te plaatsen. Doet u mee?

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid

Column: Waar bedoeling tot doel verwordt, ontstaat een karikatuur

Op Woensdag, 11 Februari, 2015, 15:22

Een man is aan de wandel met zijn hondje. Vlak bij huis gekomen poept de hond in de grasstrook langs de weg. Geroutineerd vouwt de man een zakje om zijn hand, doet de uitwerpselen van de hond er in, plooit het zakje terug en knoopt het dicht. Hij wil de laatste meters naar huis afleggen, als hij wordt aangesproken door een fietser met een mooi insigne op de revers van zijn jas. “Goedemiddag meneer”, zegt de fietser, “mag ik u wat vragen?” “Natuurlijk”, zegt de man met de hond. “Mijn naam is Jaspers”, vervolgt de fietser “en ik ben in dienst van de gemeente als bijzondere opsporingsambtenaar. Ik houd toezicht op de naleving van de regels in deze mooie gemeente”.

Lees meer
Thema's: Openbare Orde en Veiligheid