Wat betekent blockchain voor gemeenten?

Thema's

Thema's

Wat betekent blockchain voor gemeenten?

Blockchain heeft een steeds grotere impact op allerlei gemeentelijke processen. Maar wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor gemeenten? En hoe kunnen daar stappen in genomen worden? Om dat in kaart te brengen deden in 2017 bijna dertig gemeenten mee aan de blockchainpilotrondes van de Pilotstarter. De gemeenten hebben verkend, geëxperimenteerd, ontwikkeld en kennis gedeeld. Daarbij ging het niet alleen om techniek, maar ook om de veranderende rol van de gemeente. Volgens de Pilotstarter ontstond er een ‘gemeentelijk blockchain ecosysteem’ door dit traject gezamenlijk op te pakken. Door de ervaringen te delen ‘infecteerden’ de deelnemers ook andere gemeenten en belanghebbenden met het blockchainvirus.

Meerwaarde

Blockchain is de datastructuur die onder meer achter de bitcoin zit, waarbij technologie taken van mensen overneemt via geautomatiseerde algoritmes. Een van de vragen uit de pilot was, wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor gemeenten? Uit de pilots blijkt dat gemeenten met het gebruik van blockchain:

- De inwoner echt de regie over zijn gegevens geven. De burger is in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil.
- Een gedeelde, realtime informatiepositie realiseren met hun netwerkpartners, zorgaanbieders en leveranciers.
- Dienstverlening verbeteren door ketenprocessen efficiënter, sneller, transparanter en veiliger in te richten.
- Datamanagement verbeteren. Stoppen met het kopiëren van databases met de daaruit voortvloeiende verschillen tussen databases, met corrigeren van fouten in gegevens en met het achterhalen van informatie bij netwerkpartners.
- Proactief dienstverlenen. Aanvragen voor een subsidie, vergunning of hulpverlening door burgers en ondernemers overbodig maken, door burgers en ondernemers in hun eigen digitale omgeving een box aan te laten vinken dat ze gebruik willen maken van een regeling.

Veranderingen bij de gemeente

Deze ontwikkelingen brengen natuurlijk ook behoorlijke veranderingen met zich mee voor de ambtenaren bij de gemeente. Werkzaamheden veranderen of vervallen zelfs helemaal. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor dienstverlening aan de burger en ontstaan er weer andere werkzaamheden. Veranderen vraagt aanpassen. Dat geldt voor zowel de medewerkers als de leidinggevenden. De een gaat daar makkelijker mee om dan de ander.
In ons aanbod hebben we verschillende opleidingen en trainingen die ingaan op de verschillende aspecten van het omgaan met verandering:

Thema's

Thema's