De privacywet: haalt u de deadline?

Thema's

Thema's

De privacywet: haalt u de deadline?

De Algemene Verordening Gegevens bescherming, die op 25 mei in werking treedt, begint langzaam te leven in ons land. De media besteden er steeds meer aandacht aan. Toch is slechts een minderheid van de bedrijven en overheidsorganisaties er al klaar voor. Vooral voor gemeenten heeft de wet grote gevolgen. Veel werk binnen gemeenten heeft immers te maken met het beheren en omgaan met gegevens van burgers.
 
Mag u bijvoorbeeld gegevens van een burger doorgeven aan een collega van een andere afdeling of aan de politie? En hoe staat het met de toegang tot gegevens van de ambtenaren binnen de gemeente? De privacywet gaat daar immers ook over. Hoe gaat u eigenlijk om met cv’s van sollicitanten? Wie krijgen die te zien en wat wordt ermee gedaan na het gesprek? Kortom: zijn uw processen aangepast aan de AVG?
 
In een korte animatie zetten we uiteen waar het bij de AVG om draait. Handig om met uw collega’s of team de gevolgen van de AVG voor uw werkzaamheden bespreekbaar te maken.
 
Extra geld voor opleiding
De Europese commissie trekt 3,7 miljoen extra uit om de invoering van de AVG vlot te laten verlopen. Daarvan is 2 miljoen bedoeld om bedrijven, en dan met name mkb-ondernemers, te bereiken en 1,7 miljoen is voor de financiering van de gegevensbeschermingsautoriteiten en het opleiden van de ambtenaren die er werken. Lees er hier meer over.

Thema's

Thema's