Specialisatiemogelijkheden binnen de WOZ

Thema's

Thema's

Specialisatiemogelijkheden binnen de WOZ

De uitvoering van de WOZ bestaat uit een heleboel werkzaamheden. Denk aan het bijhouden en analyseren van gegevens, het taxeren van objecten, het communiceren met belanghebbenden en het correct afhandelen van juridische procedures. Allemaal taken die om specialistische kennis en vaardigheden vragen. Daarom zijn deze taken onderverdeeld in de volgende specialisaties:

  • Gegevensbeheerder
  • Juridisch specialist
  • Taxateur woningen
  • Taxateur niet-woningen
  • Coördinator
 

WOZ-gegevensbeheerder

Een WOZ-gegevensbeheerder houdt zich bezig met het verwerken en beheren van gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de WOZ en zorgt zo voor overzichtelijke dossiers. De werkzaamheden bestaan vooral uit het opvragen en verwerken van gegevens. Daarnaast controleert de gegevensbeheerder de vastgestelde gegevens op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid en zorgt hij of zij ervoor dat belanghebbenden geïnformeerd worden als er iets in de gegevens wijzigt.
 

WOZ-juridisch specialist

Voor het behandelen van WOZ-bezwaren wordt de juridisch specialist ingezet. Bij de start van het behandelingsproces zorgt de WOZ-juridisch specialist ervoor dat alle informatie beschikbaar is om het ingediende bezwaar op de juiste manier te behandelen. Ook is het belangrijk dat de bezwaarmaker in dit stadium genoeg ruimte krijgt om de bezwaren concreet toe te lichten. Vervolgens gaat de juridisch specialist aan de slag met het opstellen van een uitspraak. Deze uitspraak moet:

  • Duidelijke en goed onderbouwde conclusies bevatten
  • Aantonen dat het bezwaar heel zorgvuldig behandeld is
  • Bij afwijzing de bezwaarmaker overtuigen dat de WOZ-waarde correct is


De juridisch specialist communiceert klantvriendelijk met de betrokkenen over de uitspraak en geeft waar nodig juridisch advies. Leidt een uitspraak tot een langere procedure, dan voert de juridisch specialist deze in (hoger) beroep uit.
 

WOZ-taxateur (woningen en niet-woningen)

Twee verschillende rollen, maar in de basis voeren beide dezelfde werkzaamheden uit. De taxateur bepaalt de waarde van een object. Om de waarde te bepalen wordt er uitgebreid onderzoek gedaan. Actuele ontwikkelingen, marktgegevens, regelgeving en bouwkundige aspecten worden onder de loep genomen. Daarnaast wordt het object vergeleken met vergelijkbare objecten. Om het overzicht te bewaren, gebruikt de taxateur een taxatiemodel. Dat kan een standaard taxatiemodel zijn, maar ook een model dat de taxateur op basis van kennis en ervaring zelf heeft ingericht of verfijnd. Aan de hand van alle verzamelde informatie stelt de taxateur een overzichtelijk rapport op over de waarde van het object, met daarin goed onderbouwde conclusies.
 

WOZ-coördinator

Om alle WOZ-werkprocessen goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat er een goede samenhang is tussen de vele werkzaamheden. De WOZ-coördinator houdt een oogje in het zeil en zorgt dat de werkzaamheden goed afgestemd worden op bijvoorbeeld andere werkprocessen, basisregistraties, administraties en landelijke voorzieningen. Zo wordt de kwaliteit van de WOZ-werkzaamheden in de organisatie gewaarborgd.
 

Wilt u zich specialiseren binnen de WOZ?

Bent u of wilt u werkzaam zijn binnen de WOZ en wilt u zich specialiseren in een van bovenstaande richtingen? Bekijk dan eens de leerpaden die u kunt bewandelen binnen de WOZ. Zo ontdekt u welke opleiding het beste bij u past.

Thema's

Thema's