Overheidsinstanties moeten een FG aanstellen

Thema's

Thema's

Overheidsinstanties moeten een FG aanstellen

Nog ruim een week en het is zover. Op 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, krijgen ermee te maken. Zeker de overheid. Het is dus zaak goed op de nieuwe wet voorbereid te zijn.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Er is al veel publiciteit voor de nieuwe wet geweest, dus bewustwording is er inmiddels wel. Maar wat moet er eigenlijk precies gebeuren en wat kan er worden gedaan om aan de nieuwe wet te voldoen? Voor de overheid gelden niet helemaal dezelfde regels als voor het bedrijfsleven. Zo zijn overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de Rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Voor rechtbanken geldt dit overigens niet.

Meer transparantie

Daarnaast moeten organisaties zorgen voor meer transparantie, zodat mensen hun gegevens makkelijk kunnen inzien en laten aanpassen. Ook op het voorkomen van datalekken wordt veel strenger toegezien. Daarnaast moet duidelijker worden aangegeven waarvoor gegevens worden gebruikt.
 
Heeft u in uw (toekomstige) functie te maken met de nieuwe privacywet? Bekijk dan eens de verschillende opleidingen en trainingen van Bestuursacademie Nederland, waarin u klaargestoomd wordt voor uw verantwoordelijke rol:

•  Training Data Protection Officer CIPP/E
•  Training Informatiebeveiliging en Privacywetgeving in de Praktijk (DPO)
•  HBO Data Protection Officer (DPO)
•  Masterclass Data Protection

Thema's

Thema's