HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

Opleidingsniveau

HBO niveau

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

HBO niveau

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Als toezichthouder of handhaver milieu(wetgeving) moet u uiteraard op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. Om u hiermee van dienst te zijn hebben wij de opleiding HAMIL Handhaving Milieu opgezet. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden, naast uiteraard het verwerven van inhoudelijke vakkennis. Denk hierbij aan bemonsteringstechnieken en apparatuur (water, bodem, lucht), risicobeoordeling stoffen en de reguleringsketen. Deze opleiding geeft u de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu.

Doelgroep

U bent toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.

Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Wél is het belangrijk dat u werkzaam bent (of van plan bent te worden) als toezichthouder of handhaver op het gebied van milieu(wetgeving). Wij verzorgen deze opleiding op HBO-niveau.

Doel en opzet

In deze opleiding gaat u direct in de praktijk aan de slag met de u aangereikte theorie. Daartoe volgt u 5 modules. U verdiept zich in milieurecht, milieukunde en administratief toezicht. Ook de praktijk van toezicht en handhaving komt aan de orde in de module Toezicht en handhaving milieu in de praktijk. U brengt tijdens deze module een bedrijfsbezoek aan de rioolzuiveringsinstallatie (RZWI) in Utrecht.

In de module Bemonstering en analysetechniek staat het nemen van monsters centraal. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet u op letten? Welke analysetechnieken heeft u tot uw beschikking? In deze module gaan we op bezoek bij 2 praktijklocaties. De eerste dag gaat u op bezoek bij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De tweede dag neemt u een kijkje in het milieulaboratorium in Deventer. Beide dagen heeft u in de ochtend theorie en brengt u in de middag het bezoek.

Samen met uw medestudenten werkt u aan casuïstiek waarin u de vakinhoudelijke kennis kunt toepassen. U krijgt in de opleiding niet alleen een goede basiskennis van de vakinhoud, maar u verbetert ook uw professionele vaardigheden als handhaver/toezichthouder. Na afloop van deze opleiding heeft u veel relevante kennis in huis. U beschikt bovendien over de vaardigheden die nodig zijn voor een effectief bedrijfsbezoek en om u te profileren. Daarbij bent u zich bewust van uw bevoegdheden en plichten om tot een goed resultaat te komen.

Incompany

Uiteraard kunt u dit programma ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieurecht

(5 dagen)
Basis en overzicht

 • Beginselen van het milieurecht
 • Omgevingswet
 • Activiteitenbesluit (bodem/water/afvalstoffen)
 • Milieustrafrecht
 • Bestuursrecht

Wet milieubeheer

 • Milieunormen en -richtlijnen
 • Wabo en Bor, Mor
 • Milieueffectenrapportage
 • Bevi/Revi/PGS
 • Milieuzones

Afvalstoffen, gevaarlijke stoffen

 • Landelijk afvalstoffenplan
 • Afgifte, registratie en melden van afvalstoffen
 • Categorieën van afvalstoffen
 • De REACH, EG, CLP verordening
 • EML/EV
 • Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit

Bodem en onderliggende besluiten

 • Wet bodembescherming
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Besluit lozen buiten inrichting

Waterbeheer

 • GRP en beleidsvelden gerelateerd aan water en riolering
 • De afvalwaterketen
 • Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Waterwet
 • Reguleringsinstrumenten

Lucht en geluid

 • NEN-normen en Europese regelgeving
 • Wettelijke kaders
 • Luchtkwaliteit

Milieukunde

(6 dagen)
Milieugevaarlijke stoffen

 • Indeling milieugevaarlijke stoffen
 • Risicofactoren
 • Milieuchemie, begrippen in de wetgeving

Bodem

 • Indeling in bodemverontreinigende stoffen
 • Reinigingstechnieken
 • Soorten emissies

Lucht

 • Indeling in luchtverontreinigende stoffen
 • Reinigingstechnieken
 • Soorten emissies

Water

 • Indeling in waterverontreinigende stoffen
 • Reinigingstechnieken
 • Soorten emissies
 • Geluid
 • Begrippen met betrekking tot geluid
 • Verspreiding van geluid

Geluid

 • Begrippen met betrekking tot geluid
 • Verspreiding van geluid

Vuurwerk

Bemonstering en analysetechniek

(2 dagen)

 • Beoordeling omgeving
 • Sampling/steekproefname
 • Bemonsteringstechnieken en apparatuur (water, bodem, lucht)
 • Vereisten bij milieumetingen
 • De verschillende soorten milieumetingen
 • Vereisten bij een analyse
 • Verschillende soorten analysetechnieken
 • Aan de slag in de praktijk
 • Risico's bij monsterneming

Administratief toezicht

(1 dag)

 • Bedrijfsadministratie, registraties en handhaving
 • Informatie toetsen en beoordelen uit milieuverslagen en -rapportages
 • Administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten
 • Financiële analyse

Toezicht en handhaving milieu in de praktijk

(4 dagen)

 • Risicoanalyse
 • Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden
 • Instrumenten toepassen
 • Landelijke handhavingsstrategie
 • Gebruik van bedrijfsadministratie en registraties bij handhaving
 • Communicatietechnieken
 • Uitvoeren van controles
 • Opstellen van een handhavingsstrategie
 • Bedrijfsbezoek

Diploma

De module Milieurecht wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. U rondt de gehele opleiding af met een eindopdracht. Als u alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het diploma ‘HAMIL Handhaving Milieu’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Data en plaatsen

De opleiding duurt 1 jaar. Deze dagopleiding heeft 18 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-
Lesgeld: € 4.680,-
Studiemateriaal: € 250,-
Examenkosten: € 210,-
Eindopdracht: € 295,-
Reprorechten: € 15,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt dit programma ook in 4 of 12 termijnen betalen.

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor jou een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor je verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt je jouw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

Opleidingsniveau

HBO niveau

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.