HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

Opleidingsniveau

(Vak)opleiding

Studievormen

Dag

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

(Vak)opleiding

Studievormen

Dag

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Als toezichthouder of handhaver milieu(wetgeving) moet u uiteraard op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. Om u hiermee van dienst te zijn hebben wij de opleiding HAMIL Handhaving Milieu opgezet. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden, naast uiteraard het verwerven van inhoudelijke vakkennis. Denk hierbij aan bemonsteringstechnieken en apparatuur (water, bodem, lucht), risicobeoordeling stoffen en de reguleringsketen. Deze opleiding geeft u de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu.

Doelgroep

U bent toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, regionale uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.

Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Wél is het belangrijk dat u werkzaam bent (of van plan bent te worden) als toezichthouder of handhaver op het gebied van milieu(wetgeving). Wij verzorgen deze opleiding op HBO-niveau.

Doel en opzet

In deze opleiding gaat u direct in de praktijk aan de slag met de u aangereikte theorie. Daartoe volgt u 5 modules. U verdiept zich in milieurecht, milieukunde en administratief toezicht. Ook de praktijk van toezicht en handhaving komt aan de orde in de module Toezicht en handhaving milieu in de praktijk. U brengt tijdens deze module een bedrijfsbezoek aan de rioolzuiveringsinstallatie (RZWI) in Utrecht.

In de module Bemonstering en analysetechniek staat het nemen van monsters centraal. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet u op letten? Welke analysetechnieken heeft u tot uw beschikking? In deze module gaan we op bezoek bij 2 praktijklocaties. De eerste dag gaat u op bezoek bij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De tweede dag neemt u een kijkje in het milieulaboratorium in Deventer. Beide dagen heeft u in de ochtend theorie en brengt u in de middag het bezoek.

Samen met uw medestudenten werkt u aan casuïstiek waarin u de vakinhoudelijke kennis kunt toepassen. U legt in de opleiding niet alleen een goede basiskennis van de vakinhoud, maar u verbetert ook uw professionele vaardigheden als handhaver/toezichthouder. Na afloop van deze opleiding heeft u veel relevante kennis in huis. U beschikt bovendien over de vaardigheden die nodig zijn voor een effectief bedrijfsbezoek en om u te profileren. Daarbij bent u zich bewust van uw bevoegdheden en plichten om tot een goed resultaat te komen.

Incompany

Uiteraard kunt u deze opleiding ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieurecht

(3 dagbijeenkomsten)

Basis en overzicht

 • Beginselen van het milieurecht
 • Milieustrafrecht
 • Bestuursrecht/burgerlijk recht
 • Provinciale/gemeentelijke milieuverordeningen
 • Adviesorganen

Omgevingswetgeving

 • Inrichtingen, wm en vr
 • Activiteitenbesluit
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wabo en Besluit omgevingsrecht
 • Vergunning en handhaving
 • Milieueffectenrapportage

Afvalstoffen, gevaarlijke stoffen

 • Terminologie en uitwerking gevaarlijke stoffen
 • In- en uitvoer afval en milieugevaarlijke stoffen
 • Milieukwaliteitsnormen
 • Calamiteiten

Bodem, water en lucht

 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Landbouwbesluit
 • Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Waterwet en Klimaatwet
 • Reguleringsinstrumenten
 • Toezicht en handhaving

Milieumanagement

 • Milieumanagementsystemen
 • ISO 14001 certificering
 • Risk-based aanpak

Milieukunde

(6 dagbijeenkomsten)

Bodem, waterkunde

 • Opbouw van de bodem in Nederland
 • Sedimentaire systemen
 • Chemie van water en bodem
 • Water- en nutriëntenkringloop
 • Hydrologie en grondwater
 • Biologische beschikbaarheid en activiteit
 • Lucht, neerslag en stof
 • Gevaarlijke stoffen
 • Overzicht belangrijkste milieugevaarlijke stoffen
 • Risicobeoordeling stoffen
 • Concentraties en beheersstrategieën
 • Omgang met en verwerking van gevaarlijke stoffen
 • (Natuurlijke) afbraak van gevaarlijke stoffen
 • Blootstelling in het milieu

Milieuverontreiniging

 • Meest voorkomende bodem-, water- en luchtvervuiling
 • Oorzaken vervuiling
 • Effect in de praktijk
 • Compartimentalisering
 • Dispersie door de omgeving
 • Risicobepaling en gebiedsafbakening

Chemisch rekenen

 • pH
 • Molariteit en concentraties
 • Van extract naar ug/l of mg/kg ds
 • Doses berekening blootstelling

Milieu en leefomgeving

 • Bouwwerkzaamheden en het milieu
 • Plan- en gebiedsontwikkeling
 • Landbouw en bosbouw
 • Lozingen
 • Afval en verwerking
 • Rioolwaterzuivering
 • Calamiteiten, brand
 • Lekkages
 • F-gassen
 • Saneringen

Bemonstering en analysetechniek

(3 dagbijeenkomsten)

Bemonstering en milieukunde in de praktijk

 • Historisch en locatieonderzoek ten behoeve van risico-inschatting
 • Beoordeling omgeving
 • Sampling/steekproefname
 • Bemonsteringstechnieken en -apparatuur (water, bodem, lucht)
 • Conservering en transport
 • Risico's bij monsterneming
 • Bevoegdheden, rechten en plichten met betrekking tot monsterneming
 • Analyse
 • Basistechnieken, van monster tot meetresultaat
 • Fysische analyses: droge stof, droogrest, lutum
 • Anorganische analyses: titraties, ionchromatografy, CZV n-Kjeldahl
 • Organische analyses: HPLC, gaschromatografie, vlaminductiebepaling en massaspectrometrie
 • Meetonzekerheid en statistiek
 • Interpretatie van analysegegevens
 • Kwaliteitsborging in een laboratorium en de keten
 • Accreditatie laboratorium in de praktijk

Bezoek milieu of waterlaboratorium en bemonstering

Administratief toezicht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Vergunningen en administratief proces
 • Administratief proces: aanvragen, toetsen en beoordelen
 • Omgevingsanalyse
 • Beoordeling Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning
 • Handhavingsregels, -bevoegdheden, -instrumenten
 • Milieustrafrecht en bestuursrecht
 • Zelfregulering, risk-based aanpak

Toezicht en handhaving milieu in de praktijk

(3 dagbijeenkomsten)

Vergunningen en administratief proces

 • Administratief proces: aanvragen, toetsen en beoordelen
 • Procedures voor vergunningen en ontheffingen
 • Toetsing
 • Omgevingsanalyse
 • Beoordeling Activiteitenbesluit
 • Beoordeling omgevingsvergunning
 • Berekening en financiële analyse
 • De reguleringsketen en de rol van handhaving hierin
 • Beoordelen en onderbouwen van (complexe) aanvragen zoals voor een omgevingsvergunning
 • Communicatie met betrokkenen en administratieve afhandeling

Toezicht en handhaving

 • Beginselen van handhaving
 • Handhavingsregels, -bevoegdheden, -instrumenten
 • Reikwijdte
 • Milieustrafrecht en bestuursrecht
 • Toezicht
 • Van politieagent naar partner
 • Zelfregulering, risk-based aanpak
 • Overtredingen
 • Sancties, beschikkingen, straffen en maatregelen
 • Wijzigingen, intrekkingen en dwang gedogen
 • Beoordeling van complexe instellingen en situaties
 • Toetsing van praktijksituaties

Diploma

De module Milieurecht wordt afgerond met een digitaal examen. U rondt de gehele opleiding af met een eindopdracht. Als u alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het diploma ‘HAMIL Handhaving Milieu’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Data en plaatsen

De opleiding duurt 1 jaar. Deze dagopleiding heeft 18 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld
€ 35,-
Lesgeld
€ 4.680,-
Studiemateriaal
€ 250,-
Examenkosten
€ 195,-
Eindopdracht
€ 295,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 450,-
Locatiekosten
€ 531,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 6.451,-

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

Opleidingsniveau

(Vak)opleiding

Studievormen

Dag

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Bent u op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek uw wensen met een van onze  opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op uw vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we u dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.