Extra voordelig studeren met het STAP-budget

Extra voordelig studeren met het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (inclusief btw). Je kunt het budget één keer per jaar toegekend krijgen voor een opleiding en je ontvangt dit als een gift. Dat betekent dat je het bij een goede afronding van je opleiding of training niet hoeft terug te betalen. Ook het voorschieten van de opleidingskosten is niet nodig. Op de factuur van je opleiding wordt € 1.000,- in mindering gebracht. Als de kosten van je opleiding hoger zijn dan het STAP-budget, ga dan vooral eens in gesprek met je werkgever over de overige kosten. Mogelijk kan er een bijdrage geleverd worden vanuit het opleidingsbudget binnen de organisatie of bijvoorbeeld vanuit het gemeentefonds.
 

Let op: 

Wegens grote belangstelling is er geen STAP budget meer beschikbaar. De eerstvolgende mogelijkheid om het STAP-budget aan te vragen is 28 februari vanaf 10.00 uur. Op 27 februari kan je je alvast in de wachtrij plaatsen. Voor meer informatie kijk op UWV.
 
Je kunt je nu al inschrijven voor een opleiding bij Bestuursacademie, zie de tabel hiernaast.
Zorg wel dat je op tijd bent met de aanvraag bij het UWV, want er is een beperkt STAP-budget beschikbaar (op=op).

Voor het inloggen bij het UWV heb je een DigiD nodig.
 
Via deze link kun je je STAP-aanmeldingsbewijs uploaden.

Je kunt het budget 1 keer per jaar toegekend krijgen voor een opleiding en je ontvangt dit als een gift. Grijp je kans en bekijk ons opleidingsaanbod:

Een opleiding of training kiezen
De voorwaarden

Voorwaarden STAP-budget

Als je gebruik wilt maken van het STAP-budget moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

1.  De opleiding of training start na 29 maart 2023
2. Je hebt het STAP-budget dit jaar nog niet eerder toegekend gekregen
3. Je bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
4. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je hebt momenteel geen werk
5. Op het moment van de aanvraag ontvang je geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen (je kunt het STAP-budget wel combineren met het levenlanglerenkrediet)
6. Je kunt:
-    het STAP-budget aanvragen als je opleiding minimaal 4 weken na je aanvraag bij het UWV van start gaat, eerder niet. 
-    het STAP-budget aanvragen als je opleiding maximaal 3 maanden na aanvraag bij het UWV van start gaat, later niet.

Bekijk het hele overzicht met aanvraagtijdvakken bij Wat is het STAP-budget?

7. Indien het STAP-budget door het UWV wordt afgewezen of het budget is voor dit tijdvak op, dan kun je jouw opleiding laten doorschuiven naar een volgend start-moment. Het STAP-budget kan je dan misschien op een nieuw moment aanvragen. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

8. Sommige opleidingen zijn met de subsidie voor jou kosteloos, bijvoorbeeld onze E-learning trainingen. Als je de opleiding op locatie volgt, dan worden er arrangementskosten in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed via het STAP-budget, omdat deze verschillen per variant (avond/dag/e-learning). De arrangementskosten kun je per opleiding vinden op het tabblad "Kostenspecificatie".
9. Algemene voorwaarden UWV:  STAP-budget | UWV | Particulieren
STAP-budget aanvragen

Zo vraag je het STAP-budget aan

Heb je de opleiding of training gevonden die perfect aansluit op je wensen? Dan kun je het STAP-budget aanvragen door onderstaande stappen te volgen. Let op:. Schrijf je vóór 27 februari in zodat je tijdig jouw STAP-aanmeldbewijs ontvangt. Daarmee kun je vanaf 28 februari 10.00 uur je aanvraag indienen bij UWV. UWV beslist vervolgens of je het STAP-budget krijgt toegewezen.

Wacht niet te lang, want er is een beperkt STAP-budget beschikbaar (op = op).

Het subsidiebedrag van 200 miljoen euro wordt dit jaar verdeeld over vijf inschrijftermijnen. Je hebt dus vijf keer de kans om een aanvraag in te dienen. Maar op is op, dus wacht niet te lang! Wanneer het STAP-budget is toegekend, ontvangen wij als opleider dit bedrag en wordt het afgetrokken van jouw opleidingskosten.

Opleidingsaanbod

Het STAP-budget is aan te vragen voor alle opleidingen en trainingen van Bestuursacademie Nederland.Hieronder hebben we een lijst samengesteld met opleidingen en trainingen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn in combinatie met het STAP-budget. Uiteraard kun je gewoon door ons hele opleidingsaanbod zoeken.’ Selecteer hiervoor in het filter (links op de webpagina) de juiste periode waarin de opleiding moet starten.  

Hieronder hebben we een lijst samengesteld met opleidingen en trainingen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn in combinatie met het STAP-budget. Uiteraard kun je gewoon door ons hele opleidingsaanbod zoeken (selecteer in de filter de maanden april, mei, juni en juli). 

Opleiding
Burger- en Publiekszaken
BABSen-training
Hoe Werkt de Gemeente - E-learning
Hoe Werkt de Gemeente
Dienstverlening
NVVB B0 Startersmodule
NVVB B4a Nederlandse Rechtsfeiten in de Burgerlijke Stand (afstamming en naamrecht)
NVVB B11 Buitenlandse Rechtsfeiten in de BRP
NVVB B4b Nederlandse Rechtsfeiten in de Burgerlijke Stand (overlijden, huwelijk en geregistreerd partner
NVVB B2 Nederlandse Reisdocumenten en Rijbewijzen
NVVB B3 Systematiek van Gegevensverwerking
NVVB B6 Nederlandse Nationaliteitsrecht
NVVB B10 Adresonderzoek 1
NVVB B8 Gegevensverstrekking
NVVB B7 Migratie
NVVB V1 Dienstverlening
NVVB B8 Gegevensverstrekking
NVVB B9 Awb en Procesrecht 1
NVVB V1 Dienstverlening
NVVB V2 Zelfontwikkeling
NVVB B5 Nederlandse Rechtsfeiten in de BRP
NVVB B12 Huisbezoek, van Vooronderzoek tot Afhandeling
NVVB B9 Awb en Procesrecht 1
 
Juridisch
Gemeenterecht
Algemene Wet Bestuursrecht
Aanbestedingsrecht Basis
Secretaris Bezwaarschriftencommissie
Inkoop- en Contractmanagement binnen de Publieke Sector
Privaatrecht binnen de Overheid
Algemene Wet Bestuursrecht Verdieping
Praktisch Bestuursrecht
 
Bedrijfsvoering
Procesmanagement binnen de Overheid
Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente
Interne Controle
BBV op Hoofdlijnen
Subsidieverlening bij de Lokale Overheid
Besluit Begroting en Verantwoording Basis
Financiële Aspecten van Subsidieverlening
Btw Basiscursus
 
Leiderschap en Management
Programmamanagement
 
Beleid en Bestuur
Beleid Maken en Beleid Schrijven
Bestuurskunde
Politieke Antenne
Koninklijke Onderscheidingen
De Speech
Nudging
Protocol en Etiquette
Beleidsondersteuner
 
Informatiemanagement
Grip op Processen
Functioneel Beheer binnen de Overheid
Zaakgericht Werken
 
Openbare Orde en Veiligheid
Bevoegdheden Openbare Orde
Alcoholwet Basis
Bijzondere Wetten Basis
Criminaliteitsbestrijding en Ondermijning
Ondermijning en Milieucriminaliteit
 
Persoonlijke ontwikkeling en Vaardigheden
Politiek-bestuurlijke Sensitiviteit en Beïnvloeding
Draagvlak Creëren
Netwerken
Boost Je Talent
Creatief Denken en Doen
Verbinden
 
Ruimtelijk Domein
Grondexploitatie Compleet
Grondexploitatie: Financiële Basis
Grondexploitatie
Participatie onder de Omgevingswet
Energietransitie
Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW1)
Klimaatwet
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) Basis
Introductie Omgevingswet
Samenwerken onder de Omgevingswet
Omgevingsplan
Proces van Toezicht en Handhaving
 
Sociaal Domein
Wmo-consulent
Inkomensconsulent
Participatiewet Inkomensconsulent Basis
Participatiewet Inkomensconsulent Verdieping
Leerlingenvervoer
Voorliggende Voorzieningen Inkomensconsulent
 

Arrangementskosten bij een opleiding met STAP-budget

Sommige opleidingen zijn met de subsidie voor jou kosteloos, bijvoorbeeld onze E-learning trainingen. Als je de opleiding op locatie volgt, dan worden er arrangementskosten in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed via het STAP-budget, omdat deze verschillen per variant (avond/dag/e-learning). De arrangementskosten kun je per opleiding vinden op het tabblad "Kostenspecificatie".

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over het STAP-budget? Of wil je graag een passend opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs door te bellen naar 035 - 7 604 850 of te mailen naar info@bestuursacademie.nl.