Voordeliger studeren met het STAP-budget

Voordeliger studeren met het STAP-budget

Wil je een opleiding of training volgen om je kennis en vaardigheden te verbeteren? Dan kun je vanaf 1 maart 2022 gebruikmaken van het STAP-budget van € 1.000,-. Hieronder vertellen we je hoe het werkt.
 

Wat is het STAP-budget?

Vanaf 1 maart 2022 geldt een nieuwe regeling voor een algemeen leer- en ontwikkelbudget: het STAP-budget. STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’ en is bedoeld om mensen te stimuleren trainingen en opleidingen te volgen om hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. Per jaar stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Hiermee kunnen naar schatting zeker 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding betalen.

Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (inclusief btw). Je kunt dit budget één keer per jaar toegekend krijgen om extra voordelig te studeren. En omdat het om een subsidieregeling gaat, hoef je het ontvangen bedrag niet terug te betalen. Ook het voorschieten van de opleidingskosten is niet nodig. Op de factuur van je opleiding wordt € 1.000,- in mindering gebracht. Als de kosten van je opleiding hoger zijn dan het STAP-budget, ga dan vooral eens in gesprek met je werkgever over de overige kosten. Mogelijk kan er een bijdrage geleverd worden vanuit het opleidingsbudget binnen de organisatie of bijvoorbeeld vanuit het gemeentefonds.
 

Inschrijven

Inschrijven voor het STAP-budget doe je bij UWV. Dat kan vanaf de start van de aanvraagtermijn tot het budget op is. Ben je te laat? Dan kun je je opnieuw inschrijven bij de volgende aanvraagtermijn. Wanneer het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider dit bedrag en wordt het afgetrokken van jouw opleidingskosten.
 

Voorwaarden STAP-budget

Als je gebruik wilt maken van het STAP-budget moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je hebt momenteel geen werk;
  • Op het moment van de aanvraag ontvang je geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
  • Je opleiding start binnen drie maanden na de aanvraagtermijn.

 
Heb je vragen over het STAP-budget? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs door te bellen naar 035 − 7 604 850 of te mailen naar info@bestuursacademie.nl.