Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Gemeente Den Helder
 

Aanleiding

De gemeente Den Helder wilde de kennis en competenties van haar kwaliteitsmedewerkers versterken, met als doel het verbeteren van het procesmanagement binnen de organisatie en daarmee de integrale dienstverlening in het sociaal domein.
 

Ontwikkelvraag

De gemeente Den Helder heeft Bestuursacademie Nederland gevraagd om incompany de opleiding Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein uit te voeren. De gemeente wilde graag het standaard lesprogramma als basis, maar wel met de nodige aanpassingen op basis van de eigen leerdoelen, gewenste resultaten en praktijksituatie. 
 

Leerdoelen

Na de opleiding hebben de deelnemers beter zicht op: 

  1. Het belang van kwaliteitsmanagement in het sociaal domein;
  2. De integrale (werk)processen van dienstverlening binnen de organisatie; 
  3. De prestatie-indicatoren (op basis van de organisatiedoelstellingen);
  4. De performancefactoren van processen in het sociaal domein. 


Ook kunnen zij: 

  1. Integrale (werk)procesbeschrijvingen van dienstverlening opstellen; 
  2. Het management adviseren over de implementatie van procesverbeteringen;
  3. Coachend sturen op kwaliteit en verbeterprocessen;
  4. Verschillende meetinstrumenten inventariseren en toepassen binnen het sociaal domein.

 

Opleiding Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Voor de start van de opleiding vond er een intake plaats om te inventariseren wat de leerdoelen en gewenste resultaten van de opleiding waren voor de deelnemers. Op welke gebieden misten zij nog kennis en vaardigheden? Wat wilden zij bereiken met de opleiding? 

De groep deelnemers bestond uit verschillende teams die op de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Den Helder werken. Gezamenlijk namen zij deel aan de drie online lesdagen, waarin de focus lag op het zorgdragen voor kwaliteitsontwikkeling en procesondersteuning. De deelnemers gingen onder andere aan de slag met het maken van integrale procesbeschrijvingen, verbeterplannen voor de werkprocessen en het maken van kwaliteitscontroles. Ze maakten groepsopdrachten waarmee ze de theorie leerden toepassen in de praktijk. 
 

Resultaten

  • De organisatie is zich meer bewust van het belang van goed procesmanagement.
  • De organisatie heeft de juiste kennis in bezit om het procesmanagement en daarmee de dienstverlening in het sociaal domein te optimaliseren.

 

Reacties deelnemers opleiding Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

“Het is fijn dat er werd gekeken naar onze organisatie, onze niveaus en waar wij bij gebaat zouden kunnen zijn. Zelfs als dit betekende dat de originele richting van de opleiding moest worden aangepast. De leeromgeving met alle informatie en mogelijkheid tot communicatie vond ik duidelijk en heel prettig werken. Dat geldt ook voor de samenwerking met de docent en haar vertaling van de theorie naar de praktijk. Tijdens de les vielen de puzzelstukjes op z’n plaats. Het voelde voor mij als een opleiding die echt iets aan mijn ontwikkeling kan bijdragen!” - Zita
 

“Het belangrijkste dat ik in deze opleiding heb geleerd, is dat de kwaliteitsmedewerker er is voor het overbrengen van beleidsregels en een helpende hand biedt bij lastige kwesties. We kregen met verschillende teams les in de ‘klas’ via Microsoft Teams en daardoor ontstond het wij-gevoel. Ook van de andere teams kregen we te horen waar zij mee bezig waren in de praktijk en dat was leerzaam. Ook positief was de afwisseling tussen theorie en groepsopdrachten.” - Ratna
 

“De docent was ervaren en het lesmateriaal gaf de juiste voedingsbodem voor de uitdaging waar we als gemeente nu voor staan: integrale toegang en wijkgericht werken. Dankzij de opleiding heb ik inzicht in het grotere geheel en weet ik meer over het nut en de noodzaak van procesarchitectuur en over verschillende beheers- en sturingsmethodieken. Ik kan dit nu goed toepassen in de praktijk en ben in staat beter te anticiperen op knelpunten en de wisselwerking tussen medewerkers, mechanismen en processen.“ - Mandy
 

“In dit interessante maatwerkprogramma was er aandacht voor onze eigen dagelijkse praktijk. Mijn denkwijze is hierdoor veranderd. Het belangrijkste dat ik in deze opleiding geleerd heb, is dat er heel wat bij komt kijken om de processen op een juiste en uniforme manier in te richten. Ook zijn de missie, visie en doelen van de organisatie erg belangrijk in het hele proces. Je hebt dus eigenlijk de hele schakel van collega’s nodig om tot een goed ingericht procesmanagement te komen. Nu is het tijd om dit te gaan toepassen in de praktijk.

Tijdens de opleiding leerden we de theorie samenvoegen met onze werkzaamheden. De docent had veel ervaring met gemeentelijke organisaties en dat communiceerde heel gemakkelijk. In de les oefenden we de opdrachten met collega’s uit verschillende teams van het Sociaal Domein. Hierdoor leerden we elkaar beter kennen en kregen we meer inzicht in ieders werkveld. We leerden veel van elkaar en de docent gaf richting aan hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren.” - Chantal
 

“ Ik vond het zeer interessant om de verhoudingen tussen het stadium van volwassenheid van de organisatie te vergelijken met recente ontwikkelingen binnen de gemeente Den Helder. Dit maakte voor mij duidelijk dat je medewerkers op alle vlakken goed moet informeren over de visie en missie en welke doelen je gaat nastreven. Verandering heeft alleen effect als de medewerker wordt meegenomen.

De docent Heleen heeft mij in alle lessen kunnen betrekken bij de leerstof. Ze kon de soms lastige stof uit het boek duidelijk uitleggen met goede voorbeelden erbij. De opdrachten waren leuk en leerzaam. Ik volgde de opleiding met plezier en kreeg er energie van! Het is leuk om nu met het geleerde aan de slag te gaan en nieuwe werkprocessen te beschrijven, maar ook om bestaande werkprocessen te bekijken en verbeteren. In de praktijk merk ik dat er enige bewustwording is van procesmanagement en wat ervoor nodig is om het ‘mobiel’ soms rustig te laten hangen of mee te bewegen en invloed uit te oefenen om hem weer recht te laten hangen.” - Marjolein