Duurzaam geleerd

Overheden staan voor de uitdaging om de duurzaamheid en opleiden van Nederland vorm te geven. Maar hoe pak je dat aan als overheidsprofessional? Bestuursacademie Nederland gaat als kennispartner het gesprek aan met het lokale bestuur over hun specifieke behoeften rondom duurzame ontwikkeling. Wij ontwikkelen opleidingstrajecten die aansluiten bij de grote duurzaamheidsambities van deze tijd. De sleutel tot succes: een combinatie van vakinhoud en ontwikkeling van vaardigheden. De focus ligt nu op het klimaat. Centraal staat hoe jij als overheidsprofessional een bijdrage kunt leveren aan de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen. Een allesomvattende benadering is essentieel, evenals het creëren van draagvlak bij inwoners en bedrijven. Het draait om het samen halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.