Xstate: Traineeship Duurzame Ontwikkeling

Xstate: Traineeship Duurzame Ontwikkeling

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Xstate
 

Aanleiding

De ontwikkelingen in het ruimtelijk domein hebben verregaande consequenties voor onze maatschappij en leiden tot uitdagende vraagstukken voor overheidsprofessionals. Met name de energietransitie en duurzaamheid staan hoog op de agenda, omdat de doelstellingen van het Klimaatakkoord behaald moeten worden. Een goede reden voor Xstate, specialist op het gebied van duurzaam talent, om een samenwerking aan te gaan met Bestuursacademie Nederland.
 

Ontwikkelvraag

Xstate wil jonge overheidsprofessionals met een traineeship helpen in hun ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid, zodat zij hun talenten en frisse blik kunnen inzetten om op creatieve en innovatieve manieren een duurzame leefomgeving te creëren.
 

Leerdoelen

Tijdens het traineeship gaan de jonge overheidsprofessionals aan de slag met: 
 1. Het adviseren, ontwikkelen en invoeren van succesvol beleid in het ruimtelijk domein;
 2. Het vanzelfsprekend maken van duurzaamheid in hun denken en handelen;
 3. Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om van de energietransitie één van de grootste kansen van het moment te maken. 

 

Traineeship Duurzame Ontwikkeling

Om Xstate te ondersteunen in het ontwikkeltraject van de trainees heeft Bestuursacademie Nederland de opleiding Duurzame Ontwikkeling ontwikkeld. Het volledige traject dat de trainees doorlopen ziet er als volgt uit:
 

Onderdeel Inhoud
Opleiding Duurzame Ontwikkeling Een opleiding van twee jaar waarin de trainees opgeleid worden tot consultant Duurzame Ontwikkeling. Na een succesvolle afronding ontvangen zij een officieel certificaat. Het programma bestaat uit de volgende modules en onderwerpen: 
 • Ruimtelijke ordening (Omgevingswet, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en WABO)
 • Energietransitie (technologie, gedrag en financiering)
 • Klimaatwet (Klimaatakkoord, Energieakkoord en Energieagenda)
 • Participatie en ketenpartners (netwerk- en ketensamenwerking)
 • Gemeentelijk woonbeleid
 • Mobiliteit
   
Uitdagende opdrachten Direct vanaf de start van het traject werken de trainees aan uitdagende projecten in het ruimtelijk domein bij opdrachtgevers van Xstate. De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen, adviseren en/of invoeren van beleid op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, de Omgevingswet, VTH en participatie met burgers en ketenpartners. 
Xstate dagen De trainees volgen bij Xstate interessante powerworkshops. Ook vinden er regelmatig intervisiebijeenkomsten plaats om de uitdagingen in de voortgang van het traject en de ontwikkeling van de trainees te bespreken. 
Bedrijfsbezoeken Hoe gaan verschillende organisaties om met lastige vraagstukken in het ruimtelijk domein? Dat ontdekken de trainees tijdens de bedrijfsbezoeken.
Persoonlijk ontwikkeltraject Tijdens het hele traineeship wordt elke trainee door een fieldmanager begeleid in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.


Ook hebben de jonge overheidsprofessionals gedurende het traineeship toegang tot Online Academy. In deze online omgeving volgen zij de modules Hoe Werkt de Gemeente en Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), maar kunnen zij ook aan hun eigen ontwikkeling werken met bijvoorbeeld trainingen als Praktisch Leidinggeven, Plannen en Organiseren of Creatief Denken.

 

Resultaten training Procesgericht Werken

Na het traineeship zijn de jonge overheidsprofessionals klaar om:
 • Impact te maken in een duurzame leefomgeving; 
 • Hun eigen ambities waar te maken.

 

Reacties trainees en projectleider

“Ik ben net afgestudeerd en ga eigenlijk als een groentje de arbeidsmarkt op. Dankzij het traineeship Duurzame Ontwikkeling kan ik leren van de ervaring van docenten. Zij draaien al jaren mee in het werkveld en weten waar ze het over hebben. Ik vind het heel prettig om aan het begin van mijn carrière door deze kundige mensen geholpen en geadviseerd te worden. Na dit traject hoop ik dan ook veel geleerd te hebben van hun ervaringen, zodat ik weet waar ik in de praktijk op moet letten en dat ik weet hoe ik mijzelf moet positioneren in een organisatie, maar ook tijdens een vergadering of het geven van advies. En natuurlijk wil ik de benodigde kennis van wet- en regelgeving bezitten.

De brede insteek van het traject en de grote diversiteit aan modules en lessen maakt dit traject interessant. Ik krijg van allerlei thema’s kennis en kunde mee. Zo heb ik tijdens de module Adviseren hele praktische tips gekregen die ik gemakkelijk kan toepassen tijdens een gesprek of vergadering. De modules gericht op wet- en regelgeving zijn inhoudelijk van goed niveau. Ik merk nu al dat als er een wettelijke term voorbijkomt in een vergadering, ik weet waar die vandaan komt en ik niet meer volledig uit het veld geslagen ben. Ook de intervisies zijn ontzettend leerzaam, omdat je daarin inzichten opdoet die je als persoon sterker maken. En het is leuk om dat met de andere trainees samen te doen, omdat je een bepaalde persoonlijke band opbouwt.” - Camiel Stempels, junior projectleider energietransitie en trainee Duurzame Ontwikkeling
 

“Voor mij is het opleidingstraject direct heel nuttig. Alle achtergrondinformatie en werkwijzen met betrekking tot ruimtelijke ordening kan ik vrijwel direct toepassen in de praktijk, omdat ik in mijn werk dagelijks te maken heb met het afwijken van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn specifieke zaken zoals het proces omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook (beleids)onderdelen gerelateerd aan het bestemmingsplan en de Awb (zoals bezwaar- en beroepsprocedures) in mijn eerdere opleidingen niet in detail behandeld. Terwijl deze onderwerpen wel heel belangrijk zijn.

Binnen het opleidingstraject is er een goede balans tussen theorie en praktijk. Naast de trainingen krijg je door middel van opdrachten en modules veel extra informatie mee. Ook zijn de docenten, ondanks de virtuele lesmethode, erg gemotiveerd. Ze leggen beheerst en duidelijk uit wat ze je willen meegeven. Je merkt dat ze veel ervaring hebben in hun eigen werkveld.

Dankzij dit leertraject kan ik mezelf op een toegankelijke manier verder ontwikkelen, naast het werk wat ik doe. Zo’n traject heb je als trainee in de beginfase van je carrière nodig om goed van start te gaan. Ik hoop tijdens dit traject de actuele basis wat betreft de thema’s ruimtelijke ordening, duurzaamheid en de energietransitie in relatie tot de praktijk te leren. Ook hoop ik mezelf op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen, zodat ik bepaalde (karakter)eigenschappen beter kan toepassen in mijn werk. Maar het belangrijkste van dit traineeship is natuurlijk dat ik veel ervaring binnen het werkveld opdoe, zodat ik kan ervaren hoe het daadwerkelijk gaat in de praktijk en waar mijn interesses precies liggen.” - Dennis van der Haar, medewerker projectondersteuning en trainee Duurzame Ontwikkeling
 

“Ik ben echt een mensenmens en krijg er energie van om met andere mensen in verbinding te staan. Nu we momenteel vanuit huis werken, is het contact met de traineeklas extra waardevol. Door de coronamaatregelen krijgen we online les. Toch lukt het de docenten om goede inhoudelijke lessen en begeleiding te geven. Dat vind ik zelf erg knap en het maakt de lessen leuk. Ik ben nieuwsgierig en wil van alles iets weten. Dat de docenten bekwaam zijn en veel vakkennis hebben is voor mij daarom een groot pluspunt. Als ik vragen stel die ver afwijken van de lesstof, krijg ik toch altijd een goed antwoord.

Nieuw voor mij was het omgevingsrecht en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Hier heb ik dan ook het meeste aan gehad. Voor mij als bestuurskundige waren een aantal vakken herhaling, zoals Hoe Werkt de Gemeente en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Toch heb ik juist van deze vakken al veel profijt in mijn werk. Als je met een opdracht bezig bent ligt de focus vaak alleen daarop. Voor je het weet ben je een half jaar niet meer met je eigen basis bezig geweest. Door die vakken ben ik dat nu wel. Dat houdt me bij de les en is een welkome afwisseling. 

Ik hoop dat ik na mijn traineeship een antwoord heb op de vraag waar ik mij de komende jaren in wil gaan specialiseren. Beetje bij beetje begin ik te ontdekken waar ik goed in ben en waar precies mijn interesses liggen, dus dat antwoord ga ik vast vinden.” - Sjûke van de Ploeg, projectmedewerker duurzaamheid en trainee Duurzame Ontwikkeling
 

“Ik geloof heilig in een samenwerking tussen ervaren professionals en jong talent. Dat maakt dit traineeship in samenwerking met de Bestuursacademie ook zo ontzettend gaaf. Tijdens de opleiding Duurzame Ontwikkeling staan onze Xstaters (de trainees) met hun voeten in de klei en kunnen zij hun opgedane vakinhoudelijke kennis direct toepassen in de praktijk. Win-win dus! Ook de organisaties waarvoor de Xstaters werken reageren ontzettend positief en zijn zeer tevreden over de manier waarop ze worden opgeleid. Dat komt omdat ze les krijgen van docenten die flink wat jaren ervaring hebben in het werkveld, vakinhoudelijk sterk zijn en dat goed kunnen overbrengen.

Los van hun vooropleiding die aansluit op dit traineeship, zijn de competenties van de Xstaters misschien nog wel belangrijker. Zij staan bekend om hun frisse blik, zijn kritisch, denken out-of-the-box en maken zichzelf de werkzaamheden snel eigen. Daarin worden ze extra ondersteund tijdens de intervisiedagen. Tenslotte draait het maar om één ding: talent krijgt pas waarde als je het benut. En dat doen de Xstaters goed tijdens dit traject!” - Ron Tilroe, managing consultant regio Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bij Xstate en projectleider traineeship Duurzame Ontwikkeling