Procesgericht werken

Procesgericht werken

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Gemeente Oss
 

Aanleiding

Een team van vijf procesadviseurs was al een jaar bezig met een belangrijke opdracht op het gebied van procesgericht werken, maar liep daarin vast. Om de klant verder te kunnen helpen, wilden de adviseurs goed beslagen ten ijs komen. Ze wilden weten wat ze nu moesten doen en hoe ze het procesgericht werken verder konden inrichten binnen de organisatie.
 

Ontwikkelvraag

Een verdere verdieping in het onderwerp procesgericht werken, maar ook leren om als team succesvoller te zijn in het vormgeven van procesgericht werken.
 

Leerdoelen

  1. Het succesvol kunnen uitvoeren van alle taken binnen het functieprofiel van de procesadviseurs.
  2. Nieuwe methoden van procesgericht werken leren toepassen.
  3. Het verbeteren van de onderlinge samenwerking door elkaar rollen en verantwoordelijkheden toe te schrijven.

 

Training Procesgericht Werken

De ontwikkeling van de training startte met een intakegesprek met de procesadviseurs. Tijdens dit gesprek kon de leervraag verder uitgediept worden. Dit is gedaan aan de hand van het functieprofiel van de adviseurs. Wat zouden zij moeten kennen en kunnen? Op welke punten functioneren zij al heel goed en welke verbetermogelijkheden zijn er? 

De training duurde drie dagen. Vooraf is er een programma opgesteld, maar deze werd naar aanleiding van de reflecties na elke trainingsbijeenkomst aangepast. Wat vertelden de studenten? Welke nieuwe inzichten ontstonden er? En op welke onderwerpen moest de focus tijdens de volgende bijeenkomst liggen? 
 

Resultaten training Procesgericht Werken

  • Een inhoudelijke verdieping van de kennis over procesgericht werken en verschillende methoden.
  • In staat om procesgericht werken professioneel vorm te geven binnen de organisatie.
  • Een duidelijke rolverdeling in het team.

 

Reacties

Trainer Sander Maathuis over de samenwerking met Bestuursacademie Nederland:

“Wat ik vanuit mijn eigen rol zo fijn vind, is dat ik veel vrijheid krijg. Ik krijg een klus en mag daarmee zelf aan de slag. Ik bepaal hoe we een trainingstraject gaan aanpakken. De fijnste ondersteuning vanuit de Bestuursacademie is dat zij vertrouwen hebben in hun mensen. Ze gaan ervan uit dat jij het voor elkaar kunt krijgen. Dat vind ik een hele prettige manier van werken. En als ik toch hulp nodig heb, dan weet ik dat ik altijd bij ze terecht kan en ze op kan bellen.”

Sanders volledige verhaal over het ontwikkelen van de training Procesgericht Werken vind je hier
 

Reactie deelneemster over de training Procesgericht Werken:

“Sander heeft ons als trainer en coach erg prettig ondersteund en geprikkeld om de volgende stap te zetten. Een stap naar verdere professionalisering van ons als team en in borging van ons werk in de gemeente. Daarbij hebben we ook nog eens veel gelachen.”