Kennis- en competentiemanagement

Kennis- en competentiemanagement

U wilt het beste uit uw medewerkers halen. Een medewerker die zich goed ontplooit en plezier in het werk heeft, vormt een stabiele factor voor de organisatie. U wilt eraan meewerken dat medewerkers hun ambities waar kunnen maken. Tegelijkertijd wilt u dat medewerkers adequaat bijdragen aan de gestelde doelen. Beschikken zij over de gewenste kennis en vaardigheden? Met de pensioengerechtigden verdwijnt bovendien veel kostbare kennis en ervaring. Het is goed om te weten welke kennis precies verdwijnt en welke daarvan onmisbaar is.

Onze diensten

Via een kennis- of competentietest krijgt u inzicht in het niveau van uw medewerkers. Het geeft inzicht in de mate waarin uw medewerkers in staat zijn de doelstellingen te behalen. We hebben op uiteenlopende beleidsterreinen kennistests ontwikkeld en kunnen het kennisniveau van individuele medewerkers, maar ook van complete teams in kaart brengen. Door middel van een competentietest maken we de vaardigheden van medewerkers inzichtelijk. En via gerichte assessments laten we zien of de medewerkers optimaal gebruik maken van hun mogelijkheden en of ze hun ambities wel kunnen waarmaken. Wanneer u weet op welke vlak uw medewerkers zich willen en kunnen ontwikkelen, geeft een leerstijltest uitsluitsel over de wijze waarop zij het vastgestelde niveau kunnen bereiken.

Werkwijze

Van het afnemen van een individuele kennistest tot het opstellen van een compleet ontwikkelplan voor uw organisatie, elke vraag pakken we samen op. We adviseren u op elk niveau als het gaat om kennis en competentiemanagement, bijvoorbeeld wanneer u besluit te gaan werken met de nieuwe methodiek HR21 of de HR-gesprekscyclus tegen het licht houdt. Uw doelstellingen, die we graag helpen concreet te maken, vormen het uitgangspunt.