Traineeship Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)

Traineeship Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH)

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Xstate
 

Aanleiding

Het is druk bij gemeenten en omgevingsdiensten! COVID-19 heeft een hoop extra werkzaamheden opgeleverd, maar ook de voorbereidingen op de Omgevingswet kosten tijd. Hierdoor blijft momenteel veel werk liggen rondom vergunningverlening en toezicht en is er meer capaciteit nodig om vergunningaanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen. Xstate wil gemeenten en omgevingsdiensten hierin faciliteren door jonge talenten snel en krachtig op te leiden en in te zetten bij deze organisaties. Dat doet Xstate in samenwerking met Bestuursacademie Nederland met een tweejarig traineeship Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH). 

Ontwikkelvraag

Jonge talenten breed opleiden tot deskundige vergunningadviseurs, die wendbaar genoeg zijn om de transitie te maken van de oude regelgeving naar het nieuwe denken onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat zij hiervoor kennis opdoen over alle relevante wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving, maar ook over bouwen, milieu en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Leerdoelen

De trainees hebben het volgende nodig om succesvol aan de slag te gaan in het werkveld: 
  • Kennis over het algemene bestuursrecht en specifieke wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving.
  • Inzicht in de inhoud en het waarom van de Omgevingswet en de vertaling hiervan naar de rol van de vergunningadviseur. 
  • Vaardigheden om de wet- en regelgeving toe te passen in de dagelijkse praktijk. 
  • Advies- en communicatievaardigheden om op de juiste manier contact te onderhouden met betrokkenen tijdens de volledige vergunningverleningsprocedure, van aanvraag tot afhandeling. 

Over de opleiding

Bestuursacademie Nederland heeft als onderdeel van het traineeship een toekomstbestendig, marktgericht en onderscheidend opleidingsprogramma samengesteld. Hierin ontwikkelen de jonge talenten zich tot allround vergunningadviseur en toezichthouder bouw. Het programma bestaat uit twee delen: 

1. Kennistraject

In dit deel van het opleidingstraject leren de trainees alles over het bestuursrecht en maken ze kennis met de specifieke wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving. Daarnaast doen de trainees kennis op over bouwen, milieu en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verdiepen ze zich in vergunningverlening binnen de Omgevingswet. Natuurlijk leren ze deze theoretische kennis onder begeleiding van een trainer uit het werkveld direct toepassen in de praktijk. Tijdens de lessen bespreken ze hoe dat gaat. Iedere trainee draagt praktijkvoorbeelden aan waarover de deelnemers samen kunnen sparren. Zo inspireren ze elkaar en leren ze van én met elkaar. 

2. Traject persoonlijke ontwikkeling 

De nieuwe generatie hecht veel waarde aan persoonlijke groei. De trainees zijn ambitieus en willen succesvol worden en blijven. Daarom bevat het opleidingstraject ook coaching en intervisie. Tijdens deze sessies werken de trainees aan vaardigheden die onmisbaar zijn in deze tijd. Denk aan vaardigheden als effectief samenwerken, omgaan met verandering en innovatief denken. Ook hebben de trainees gedurende het traineeship toegang tot een breed en gevarieerd aanbod aan e-learningen. Hier kunnen ze hun vakkennis uitbreiden of hun persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit, timemanagement of agile projectmanagement. 

Resultaten

  • De trainees kennen de juridische context en randvoorwaarden van het werk als vergunningadviseur. 
  • De trainees kunnen eenduidig vergunningaanvragen beoordelen, door intern en integraal overleg en bekendheid met precedenten. 
  • De trainees kunnen adviezen op vergunningaanvragen doorgronden en toezichthouden op de naleving uit het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en vergunningvrij bouwen. 
  • De trainees vormen vanuit hun persoonlijke en vakinhoudelijke bijdrage een meerwaarde voor de transitie waarin het vak van de vergunningadviseur zich bevindt. 

Meedoen of meer informatie? 

Wil jij de talenten van Xstate een interessante werkplek bieden? Of ken je een jong talent dat dit traineeship erg interessant zal vinden? Neem contact op met Ron Tilroe van Xstate via ron@xstate.nl of 06 – 30 00 49 89. Wil je meer weten over het opleidingstraject dat deze trainees doorlopen? Neem dan contact op met Herrick Jellema via hjellema@bestuursacademie.nl of 06 – 55 85 24 12.