Beleid Maken en Beleid Schrijven

Beleid Maken en Beleid Schrijven

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Organisatie

Clusius College
 

Aanleiding

De medewerkers van het Clusius College hebben regelmatig te maken met wijzigende wet- en regelgeving in het onderwijs. Dat heeft voor de acht vestigingen van het Clusius College natuurlijk ook effect op de uit te voeren projecten en te schrijven beleidsstukken. De organisatie wilde haar medewerkers ondersteunen bij de beleidsprocessen om er zo voor te zorgen dat voorgesteld beleid daadwerkelijk wordt ingevoerd. 

Ontwikkelvraag van het Clusius College

Het Clusius College had behoefte aan de training Beleid Maken en Beleid schrijven. De training was bedoeld voor medewerkers van verschillende afdelingen verdeeld over alle acht vestigingen, die te maken hebben met het opstellen van voorstellen en beleidsstukken. Zij dienen beleid te vertalen naar heldere beleidsplannen en adviezen. 
 

Leerdoelen

 1. Tot een eenduidige procesaanpak komen voor het maken van beleid, zodat er meer draagvlak ontstaat voor nieuw beleid en voorstellen.
 2. Vaardiger worden in het schrijven van toegankelijke, gemotiveerde en goed leesbare beleidsteksten, die aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroep. 

 

Opzet van de training Beleid Maken en Beleid Schrijven

Om deze leerdoelen te behalen heeft Bestuursacademie Nederland de driedaagse training Beleid Maken en Beleid Schrijven georganiseerd. Het traject startte met het invullen van een intakeformulier, waarin de deelnemers gevraagd werd naar hun ervaring in het maken en schrijven van beleid en hun leerwensen. Ook kregen zij de opdracht om een eigen geschreven tekst te mailen, zodat de trainer een indruk kreeg van de tekstkwaliteit en beleidsonderwerpen en zij deze voorbeelden kon gebruiken tijdens de trainingsdagen. In de lessen werden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: 

 • Beleidsproces en -instrumenten
 • Interactief beleid
 • Een efficiënte schrijfaanpak 
 • Handige structuurmiddelen
 • Onderbouwing van het advies

Resultaten

 • De deelnemers zijn zich bewust van de processen die doorlopen worden bij het maken van beleid en het schrijven van beleidsteksten. 
 • De deelnemers zijn in staat zich in te leven in de stakeholders voor wie en met wie zij beleid maken.
 • De deelnemers schrijven overzichtelijke en logische teksten, die afgestemd zijn op de lezer.
 • De deelnemers onderbouwen hun voorstellen en adviezen met heldere argumenten. 
 • De deelnemers formuleren hun teksten kort, bondig en helder.

Reacties deelnemers opleiding Integrale Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein

Ik houd ervan als een training direct bruikbaar resultaat oplevert. En dat deed het! De docente had een rustige en respectvolle aanpak, die goed aansloot bij de groep. Ze zocht steeds naar wat voor ons werkte en gaf veel eigen voorbeelden en handig materiaal. 

Tijdens de training hebben we de fases van beleid behandeld. Hierbij hebben we gekeken naar wat we zelf in die fases deden, maar vooral ook wat we oversloegen, waardoor we soms zonder heldere opdracht of voldoende draagvlak/probleemerkenning begonnen aan het maken van beleid. Het onderdeel actief schrijven was heel nuttig voor de bewustwording en leesbaarheid van teksten. We kregen van de docente formats aangereikt voor de opbouw van bijvoorbeeld startnotities en beleid. De vragen in de formats zorgen voor een compleet en concreet geheel. Ik merk dat door het gebruik van de formats de notities beter worden gelezen. Besluiten worden duidelijker vastgelegd en genomen, omdat deze al als vraag bovenaan de notitie staat. Het is hierdoor heel duidelijk waar ‘ja’ of ‘nee’ tegen gezegd wordt. Daarnaast gingen we aan de slag met het gebruik van de scorekaart om op een overzichtelijke wijze de verschillende beleidsmiddelen objectief te presenteren. Dat scheelt veel tekst en is gebruiksvriendelijk. 

De groep waarmee we deze training volgde, bestond uit adviseurs van verschillende afdelingen binnen B&O (Bestuur en Ondersteunende afdelingen). Er was voldoende ruimte voor uitwisseling met collega’s, waardoor we van elkaar konden leren. Hierdoor kreeg ik meer zicht op waar andere adviseurs mee bezig waren, waar zij tegenaan liepen en welke gemeenschappelijke punten we hadden. Met als gevolg dat we nu meer begrip voor elkaar hebben en elkaar beter weten te vinden. 

Dankzij deze training ben ik mij veel bewuster van het proces van beleid maken en schrijven. Het is complexer dan ik dacht. Het is fijn om nu een compleet beeld te hebben van beleid maken en alles wat daar omheen hangt. In de praktijk merk ik dat ik nu veel meer zoek naar draagvlak en meer collega’s bij adviezen en ideeën betrek.                                                 

Het programma van de training was zeer uitgebreid. Er was voldoende lesstof om mee aan de slag te gaan. Zo waren de taalkwesties in het kader van actief schrijven heel interessant. Het belangrijkste bij leren is om het vervolgens vaak toe te passen in de praktijk. De praktijkopdrachten waren leerzaam en waardevol, omdat we goede feedback kregen van de docente op de geschreven stukken. Feedback waarmee we direct aan de slag konden. De schrijfstijl van deze stukken kan ik nu dan ook in de praktijk toepassen. Ik maak echt meters met het schrijven van stukken.