Provincie Noord-Brabant leidt beleidsadviseurs ruimtelijke ordening op

Provincie Noord-Brabant leidt beleidsadviseurs ruimtelijke ordening op

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

Provincie Noord-Brabant heeft een zij-instroomtraject opgezet voor carrièreswitchers die zich willen ontwikkelen tot beleidsadviseur ruimtelijke ordening (RO). Bestuursacademie Nederland verzorgt hier het ontwikkeltraject voor.
 

Provincie Noord-Brabant werkt aan een mooiere toekomst

De provincie Noord-Brabant staat voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van voldoende woningen voor de enorme woningbehoefte, de energietransitie en de vraagstukken rondom mobiliteit. Bestuursacademie Nederland start in samenwerking met Berenschot Search een traject voor het werven en opleiden van beleidsadviseurs RO voor provincie Noord-Brabant. De deelnemers die dit ontwikkeltraject gaan volgen zullen bij één van de twintig deelnemende gemeenten binnen de provincie starten.

Als adviseur RO werk je mee aan het beter en mooier maken van de fysieke leefomgeving binnen de provincie Noord-Brabant. Denk bijvoorbeeld aan een herontwikkelingsproject waarbij een oud schoolgebouw wordt omgebouwd naar een appartementencomplex of het bouwen van duurzame kleine woningen die passen binnen het huidige beleid.
De provincie Noord-Brabant heeft aan Bestuursacademie Nederland gevraagd om een passend ontwikkeltraject te creëren waarbij de onderwijsmodules gericht zijn op verbetering van de toekomst van de provincie.
 

Wat zijn de leerdoelen?

Het ontwikkeltraject duurt één jaar en gaat op 1 mei 2023 van start. Het traject is opgebouwd uit modules aan de hand van drie ontwikkelthema’s: het fundament, de opgaven en realisatiekracht. De modules zijn gericht op basiskennis en verdiepende kennis binnen het ruimtelijk domein die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Concreet betekent dit dat de deelnemers het volgende kunnen na afronding van het ontwikkeltraject:

 1. Wet- en regelgeving op het gebied van het ruimtelijk recht in concrete vraagstukken toepassen;
 2. Ruimtelijke opgaven in de provincie Noord-Brabant, zowel vanuit het perspectief van de provincie als vanuit de verschillende gemeente analyseren;
 3. Individuele processen en projecten op ruimtelijk gebied begeleiden en regisseren;
 4. In ruimtelijke processen en projecten het bestuur van de provincie en deelnemende gemeenten adequaat adviseren;
 5. In ruimtelijke processen en projecten de samenwerking tussen ketenpartners en participatie met de omgeving effectief vormgeven;
 6. Concrete ontwikkeldoelen stellen voor persoonlijke ontwikkeling van competenties en vaardigheden en deze planmatig uitvoeren, monitoren en herijken.
 

Het ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject bestaat uit verschillende onderwijsmodules en is op maat gemaakt voor de provincie Noord-Brabant. De modules zijn zo gecreëerd dat de kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn en deze optimaal afgestemd zijn op de provincie en de deelnemende Brabantse gemeenten.
Een aantal modules die voorkomen in het ontwikkeltraject zijn;
 • Hoe werkt de gemeente en de provincie?
 • Introductie ruimtelijke ordening (RO)
 • Vergunningverlening onder de Omgevingswet
 • Participatie onder de Omgevingswet
 • Beleid en beleid schrijven
 

Daarbij zijn er meerdere intervisiedagdelen ingepland voor de deelnemers.
 

Waarom is de provincie Noord-Brabant dit initiatief gestart?

In de provincie Noord-Brabant is er een tekort aan beleidsmedewerkers en -adviseurs in het ruimtelijk domein. Dit terwijl door de ontwikkelingen in de samenleving op dit gebied juist extra capaciteit nodig is. Tegelijkertijd is elke gemeente zelfstandig bezig dergelijke mensen te werven. Zowel de provincie als de gemeenten zoeken allemaal dezelfde medewerkers en dan ontstaat er concurrentie, terwijl samenwerken veel efficiënter is voor beide partijen.

Naar aanleiding van deze situatie ontstond bij de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant het idee een gezamenlijke actie op te zetten. Zij kozen samen voor een stevige campagne op werving en selectie, gericht op zij-instromers. En nadat de deelnemers zijn aangenomen, volgen ze een ontwikkeltraject om direct aan de slag te kunnen in de provincie Noord-Brabant en de deelnemende gemeenten.
 

Benieuwd naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Het ontwikkeltraject gaat 1 mei 2023 van start. We houden je graag op de hoogte wanneer het ontwikkeltraject gestart is en hoe de deelnemers het ervaren.

Ook interesse in een op maat gemaakt ontwikkeltraject? Neem dan contact met ons op via 035 – 7 604 860 of incompany@bestuursacademie.nl voor een vrijblijvende afspraak. We kijken en denken graag mee naar wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.