Toelichting MBO

Toelichting MBO

Bestuursacademie Nederland kiest ervoor om voor u een aantal MBO-opleidingen aan te bieden in samenwerking met het MBO College van NCOI. Het MBO College biedt praktijk­gerichte en erkende opleidingen aan op verschillende MBO-niveaus. U rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma, waarmee u uw waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Naast erkende MBO-opleidingen kunt u ook kiezen voor een deelopleiding op MBO-niveau. Met het afronden van zo’n opleiding heeft u niet alleen een zeer gewaardeerd diploma op zak, maar kunt u ook altijd doorstromen naar een van de erkende MBO-opleidingen van NCOI.

Aanpak voor volwassenen

De opleidingen van NCOI zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of u nu aan een carrièreswitch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt, het past allemaal bij onze aanpak. U krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale bijeenkomsten als via de online leeromgeving.

Erkende opleidingen

NCOI heeft officieel toestemming van het ­ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteits­eisen.

Flexibel studeren

U kunt de MBO-opleidingen van NCOI door heel Nederland volgen, zowel ’s avonds, overdag of op zaterdag. Bij iedere opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer u kunt starten. De meeste MBO-programma’s ­worden ook via e-Learning aangeboden. Door deze flexibele ­aanpak en ruime studie­mogelijk­heden zijn wij uniek in Nederland.

Deelopleidingen en doorstromen

Bestuursacademie Nederland biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen van NCOI aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deel­opleidingen is dat u precies die onderwerpen kunt kiezen die u aanspreken.

U kunt na de deelopleiding besluiten dat u zich wilt inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. U krijgt dan bij inschrijving een overzicht van de vrijstellingen die u heeft behaald. Met deze vrijstellingen studeert u vervolgens versneld verder naar een erkend MBO-diploma.

Erkend MBO: begeleidingsprogramma

Om ervoor te zorgen dat u slaagt en een erkend MBO-diploma haalt, wordt u tijdens de opleiding intensief begeleid. Allereerst zorgen we voor een professionele studieadviseur. Deze adviseur heeft regelmatig contact met u en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor uw vragen. Naast deze persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten. In deze ­bijeenkomsten krijgt u uitleg over de opbouw van uw opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar u tegenaan loopt. Zo helpen we u met zorgvuldige en ­persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van uw opleiding werkt u naar het praktijkexamen toe. U maakt een aantal praktijk­opdrachten en legt deze vast in een digitaal portfolio. Als u heeft deelgenomen aan de taalexamens en de modules heeft afgerond met een voldoende, kunt u nu opgaan voor een assessment op de werkplek. Dit is een praktijkexamen waarin u met de assessor uw opdrachten bespreekt en een aantal aanvullende ­praktijkgerichte vragen beantwoordt. U laat zo zien dat u het vak voldoende beheerst. Als u een voldoende behaalt, ontvangt u het officieel erkende MBO-diploma.

Stage

Leren doet u in de praktijk. Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s. ­En dit geldt zeker voor de erkende opleidingen op ­niveau 4. Daarom is een stage­plek een voorwaarde. Heeft u op dit moment een baan die past bij uw opleiding? Werkt u 2 dagen per week (16 uur) en is het bedrijf waar u werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan heeft u gegarandeerd al een stageplek en kunt u tijdens uw opleiding stage lopen: uw werkplek geldt dan als stage­plek. Heeft u op dit moment geen baan die past bij deze opleiding? Dan loopt u stage bij een bedrijf dat u zelf zoekt of u via het Stage Instituut wordt aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt u bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ­ingeschreven. Wij bemiddelen, adviseren en onderhouden de contacten met de bedrijven en instellingen. Kijk voor meer informatie op www.stageinstituut.nl.

Het aantal uren stage dat u loopt, ligt wettelijk vast. Voor onze opleidingen op niveau 4 is dit 1.328 uur in totaal. Tijdens uw stage maakt u diverse praktijk­opdrachten die u uitwerkt in uw BPV-boek. 
U krijgt hierbij begeleiding vanuit NCOI. De begeleiding op uw stageplek krijgt u van uw leermeester. Natuurlijk is een stage ook een hele goede manier om bij een toekomstige werk­gever aan de slag te gaan.

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is deel­name aan taal- en rekenvaardigheids­examens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die u volgt, maakt u daarnaast ook examens Engels en/of Duits.

Wij bereiden u goed voor op de toetsen. U kunt bijvoorbeeld een zelftoets maken om te zien wat uw huidige niveau is. Als uw niveau nog niet helemaal voldoet, kunt u ervoor kiezen om zelfstandig te oefenen aan de hand van websites en boeken. Of u volgt (tegen betaling) een servicemodule om uw vaardigheden te oefenen.

Wellicht goed om te weten: NCOI-studenten ­scoren ruim hoger dan het landelijk gemiddelde! Voor de taal- en rekenexamens worden examenkosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden, ontvangt u bij de start van uw opleiding.

Afronding van modules en keuze­programma’s

Alle beroepsmodules worden met een examen afgerond. In de meeste gevallen is dit een schriftelijk examen op een centrale plaats in Nederland. In sommige gevallen rondt u de module af met een module­opdracht, een mondeling of een praktijkexamen. De resultaten van deze ­examens worden met een cijfer op uw resultatenlijst vermeld. Informatie over de examenvorm ontvangt u bij aanvang van uw opleiding.

Ook de keuzeprogramma’s worden getoetst. Deze programma’s bestaan uit 2 of 3 onderdelen. Ieder afzonderlijk onderdeel wordt met een digitaal examen afgerond. De cijfers hiervoor worden, naast de cijfers voor de modules, op uw resultatenlijst vermeld.

Toelatingsprocedure en dossiervorming

De volledige, erkende MBO-opleidingen van NCOI zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de opleidingen op ­niveau 4 geldt dat u met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Ook kunt u deelnemen aan een opleiding op niveau 3 en 4 met een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau, waaronder Nederlands, en minimaal 3 vakken op B-niveau. Maar ook een overgangsbewijs naar het 4e studie­jaar van HAVO of VWO is voldoende om aan deze opleidingen te kunnen deelnemen. Overigens geldt altijd dat ruime werkervaring binnen een relevant vakgebied een diploma kan compenseren.

 

Als u niet voldoet aan de formele toelatings­eisen, kunt u door middel van een uitgebreid intakegesprek en een toelatingstoets mogelijk alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan uw motivatie, uw werk­ervaring en opleidingsachtergrond centraal. Als u zich afvraagt of u aan de formele instroom­eisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Erkenning van Verworven ­Competenties (EVC)

Als u uitgebreide werkervaring heeft, is het ­zinvol om vóór de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van uw werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat u bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen. Op basis van EVC wordt uw werkervaring erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat.

Vrijstellingsaanvraag

Naast EVC bestaat ook de mogelijkheid een vrijstellingsaanvraag te doen. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op gevolgde opleidingen. Heeft u al eerder een gelijkwaardige opleiding gevolgd, dan heeft u immers al aangetoond dat u relevante onderwerpen op MBO-niveau beheerst. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan dient u bij uw aanmelding alle relevante certificaten/diploma’s te uploaden. Uw verzoek wordt dan direct beoordeeld. Wij rekenen voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als u besluit om zich in te schrijven of u heeft zich al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Kostenoverzicht MBO

De prijzen van de volledige, erkende MBO-opleidingen vindt u bij de desbetreffende opleidingen. MBO College biedt u de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). Meer informatie over de btw vindt u in de praktische informatie.

Subsidie

Als u deelneemt aan een MBO-opleiding, kan uw werkgever in aanmerking komen voor de Subsidie­regeling praktijkleren. Dat kan een bedrag opleveren van maximaal € 2.700,- per jaar dat u met de opleiding bezig bent.