Van kennis naar praktijk: Docente Wilma Stegink over haar ervaringen

Thema's

Thema's

Van kennis naar praktijk: Docente Wilma Stegink over haar ervaringen

Wilma Stegink is één van de Bestuursacademie-docenten op het gebied van de energietransitie; zij vertelt hieronder over haar ervaringen:  

“Om te kunnen functioneren in bijvoorbeeld een rol als adviseur in de energietransitie is het van belang om een breed beeld te hebben van het actuele (Europees, landelijk en regionaal) beleid en de technische ontwikkelingen in de energiesector. Wat zijn de gevolgen van het akkoord van Parijs en wat zijn de te verwachte ontwikkelingen vanuit de klimaatwet en het klimaatakkoord?” Deze tekst valt te lezen in de inleiding voor de studenten bij de module Energietransitie.  

Zo ging ik in november 2022 voor het eerst op pad om de module te verzorgen, met een portie gezonde spanning. Want: Heb ik wel genoeg kennis om de leerlingen voldoende bij te brengen? De ontwikkelingen binnen deze thema’s gaan zo razendsnel op het moment.  

Met de kennis kwam het wel goed. Ik kwam er echter al snel achter dat kennis niet het enige belangrijke onderdeel van de lessen is. Naast het lesgeven ben ik actief als aanjager energiebesparing bij een gemeente in Twente en heb ik ruim drie jaar gewerkt als energiecoach bij een woningcorporatie. De koppeling met de praktijk die hierdoor aan bod komt in de les, maakt deze moeilijke materie concreter voor de leerlingen. Voor de deelnemers zijn de onderlinge interacties en de verhalen die ik als docent meeneem uit de praktijk, misschien wel minstens zo belangrijk.  

Natuurlijk is het belangrijk om duidelijk te laten zien hoe het beleid in elkaar zit, welke technische oplossingen er zijn, welke mogelijkheden er zijn voor de financiering en hoe belangrijk het is om naar het onderdeel gedrag te kijken. En over welke sectoren gaat dat klimaatakkoord nu eigenlijk? Die zaken komen in de module Energietransitie volop aan bod, maar daarna komt het: hoe pas je dit nou toe? En hoe breng je al die thema’s goed bij elkaar?  

Al snel besefte ik dat het lesprogramma voldoende ruimte moet bieden voor praktische toepassing, zoals het presenteren van casussen voor cursisten en het toewijzen van tijd voor een pitch over de moduleopdracht. Het aardgasvrij maken van een woonwijk en de verduurzaming van een sportvereniging zijn bijvoorbeeld onderwerpen die hierin aan de orde zijn gekomen. Het is waardevol deelnemers te stimuleren om in de groep aan te geven waar zij hulp bij nodig hebben. Juist daar zit de meerwaarde, sparren met je medecursisten en ervaringen uitwisselen. En uiteraard is het dan mijn rol om hen ook te wijzen op een andere blik: heb je het al eens zo bekeken? 

De vraag naar medewerkers met kennis over de energietransitie is groot. Inmiddels heb ik vele lesdagen verzorgd, zowel op het gebied van de energietransitie als de Klimaatwet. En na iedere lesdag ga ik weer enthousiast naar huis. Het is mooi om te zien hoeveel mensen echt aan de slag willen gaan met deze verandering. En hoe leuk is het dan om ze hier mee te helpen. 

Thema's

Thema's