Handboek financiële functie bij gemeenten en provincies

Handboek financiële functie bij gemeenten en provincies

Het 'Handboek financiële functie bij gemeenten en provincies' is een praktisch en onmisbaar handboek voor de financiële functie bij gemeenten en provincies. Het boek geeft antwoord op vragen over formaliteiten, maar vooral ook op praktijkvragen bij de dagelijkse werkzaamheden van financiële (beleids)ambtenaren, managers en bestuurders.

In deze uitgave zijn zoveel mogelijk onderwerpen betreffende de financiële functie bij gemeenten en provincies bij elkaar gebracht. Naast het weergeven van de regelgeving zijn bijlagen opgenomen als: notities van de commissie BBV; de kadernota van het Platform Rechtmatigheid Provincie en Gemeenten; model-/voorbeeldregeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; modelverordeningen van Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie; checklist van het BBV. De relevante vragen en antwoorden van de commissie BBV zijn weergegeven en praktijkgevallen worden behandeld.

Bestellen

Wil je in het bezit komen van deze uitgave? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. Je krijgt het boek dan zo snel mogelijk toegestuurd. De kosten bedragen € 45,- (exclusief € 4,- cursus/verzendkosten).