Leefbaarheid en veiligheid in de buurt kan beter

Thema's

Thema's

Leefbaarheid en veiligheid in de buurt kan beter

Burgers voelen zich niet altijd even veilig in de eigen buurt. Een juiste aanpak voor leefbaarheid en veiligheid lijkt soms te ontbreken of is in ieder geval niet zichtbaar. Wil jij daar in jouw gemeente iets aan doen? Lees dan zeker verder. 
  

Resultaten Veiligheidsmonitor 2023 

In 2023 deden het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek weer onderzoek naar de veiligheidsbeleving van burgers en hun mening over het optreden van de politie. Daaruit bleek dat minder dan de helft van de bevolking (zeer) tevreden is over de aanpak die de eigen gemeente hanteert rondom leefbaarheid en veiligheid. Ongeveer 35% van de burgers voelt zich wel eens onveilig. 15% heeft deze gevoelens ook in de eigen buurt. In grotere gemeenten van meer dan 70.000 inwoners is dat zelfs 19%. Zo’n 8% doet ’s avonds de deur niet open, omdat ze dat niet veilig vinden. En 4% voelt zich ’s avonds vaak onveilig op straat in de eigen buurt.  

 

Ook ervaarden 9 op de 10 burgers overlast in de buurt. Bij zo’n 45% daarvan ging het om veel overlast. Onder overlast vallen fysieke verloedering, sociale overlast (last van hangjongeren of buurtbewoners), verkeersoverlast (56% heeft het vooral over te hard rijden) en milieuoverlast (stank en geluid). Daarnaast denkt 12% van de inwoners dat de criminaliteit in de buurt de afgelopen 12 maanden is toegenomen. 

 

Volgens slechts 3 op de 10 inwoners zijn gemeentelijke handhavers vaak of soms zichtbaar in de buurt. 6 op de 10 inwoners zien ze wel op andere plekken in de gemeente. Ruim een derde van de inwoners is niet tevreden, maar ook niet ontevreden over de inzet van handhavers in de gemeente. 11% is erg ontevreden en 30% zegt het niet te kunnen beoordelen. Maar een kwart van de inwoners is (zeer) tevreden. Dat kan dus beter.  

 

Meer cijfers en onderzoeksresultaten vind je in de Veiligheidsmonitor 2023.  
  

Preventie en maatregelen voor meer veiligheid 

Een groot deel van de Nederlands neemt zelf al maatregelen om zich veiliger te voelen. Zo heeft 61% extra veiligheidssloten of -grendels op de ramen en deuren. Het cameragebruik is toegenomen en daarmee heeft 23% van de inwoners inmiddels thuis camerabewaking. 13% maakt gebruik van een alarminstallatie.  

 

Maar dat inwoners zich thuis iets veiliger voelen door deze maatregelen, lost niet het gevoel van onveiligheid buiten de deur op. Wil jij deze gevoelens binnen jouw gemeente verminderen? Dan kunnen wij je helpen om je expertise te verbreden en de aanpak rondom leefbaarheid en veiligheid te versterken.  

   

Word een expert op het gebied van openbare orde en veiligheid 

Binnen ons opleidingsaanbod Openbare Orde en Veiligheid bieden we het segment Veiligheid en Handhaving aan. Hierin vind je bijvoorbeeld het HBO-programma Expert Openbare Orde en Veiligheid. In dit programma leiden we je op tot een expert die organisaties kan ondersteunen bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Je doet alle kennis op die je nodig hebt om de situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zo weet je zeker dat je goed onderbouwde adviezen kunt geven.   

 
Heb je vragen over dit programma of wil je graag een persoonlijk opleidingsadvies? Onze opleidingsadviseurs zijn te bereiken via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's