Tijd om ondermijning écht aan te pakken

Thema's

Thema's

Tijd om ondermijning écht aan te pakken

Ondermijning neemt toe en wordt ernstiger

Echte georganiseerde criminaliteit die het lokale gezag ondermijnt, met zelfs liquidaties tot gevolg, dat gebeurt toch vooral in landen als Mexico, Colombia en Italië? Nee! Al jaren vormt ondermijning een groot probleem in Nederland. Demissionair minister Grapperhaus noemt het een veelkoppig monster dat steeds gewelddadiger en gewetenlozer wordt. Echter, voor velen is deze vorm van criminaliteit een ver-van-hun-bed-show, omdat ze niet weten wat de signalen zijn. Ondernemers die de belasting ontduiken, drugsdeals op de hoek van de straat, de illegale verhuur van woningen, mensenhandel en zorgfraude. Als je ondermijning eenmaal herkent, zul je merken dat het overal is.

Het bestrijden van ondermijning is heel lastig. (Jonge) criminelen zijn met een klein bedrag makkelijk te verleiden tot het plegen van een misdaad, omdat zij totaal niet beseffen wat de gevolgen van hun daden zijn. Hierdoor is het voor georganiseerde criminele organisaties, zoals die van Ridouan Taghi, mogelijk om zich steeds meer uit te breiden. Met gemak beroven zij het leven van iemand die volgens hen een gevaar vormt voor hun organisatie. Ook komt er steeds vaker nieuws voorbij over steek- en schietincidenten bij bijvoorbeeld berovingen of ruzies, waarbij er gebruikgemaakt is van illegaal verkregen wapens. Ondermijning tast hiermee niet alleen onze rechtsstaat aan, maar ook ons gevoel van vrijheid en veiligheid. 
 

Het onderwerp ondermijning heeft urgentie

De actuele gebeurtenissen maken het besef groter dat er een structurele, gezamenlijke aanpak nodig is om ondermijning te bestrijden. We moeten ons voorbereiden op de problemen die georganiseerde criminaliteit kan opleveren en nadenken over de maatregelen die we kunnen nemen om deze problemen aan te pakken en te voorkomen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is en er moet voldoende budget vrijgemaakt worden. Het is tijd voor een duidelijk strategisch ondermijningsbeleid in elke provincie en gemeente, want alleen samen kunnen we de strijd tegen ondermijning aan.
 

Wij helpen je bij het ontwikkelen van een strategisch ondermijningsbeleid

Recent hebben wij de Masterclass Ondermijning ontwikkeld. In dit programma op Masterniveau ontwikkel je een eigen visie op ondermijning en helpen we je stap voor stap bij het uitzetten van een strategisch ondermijningsbeleid binnen jouw organisatie. We kijken op exploratieve wijze naar ondermijning, zodat je de aanwezigheid en verschijningsvormen van ondermijning kunt onderzoeken en analyseren. Hierbij nemen we de onderliggende krachtenvelden onder de loep, maar ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op beleid. Denk aan de invloed van het college en de raad van bestuur en de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Ten behoeve van de meest effectieve aanpak gaan we in op actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg en leren we je hoe je het beste uit je aanpak kunt halen door samen te werken met andere partijen. Zo kom je tot succesvol beleid en kansrijke oplossingen voor onze samenleving. 

De Masterclass is waardevol voor verschillende functies, waaronder: 

  • Lokale bestuurders
  • Gemeenteraadsleden
  • Medewerkers toezicht en handhaving
  • Projectleiders
  • Programmamanagers ondermijning 


Wil je meer weten over deze Masterclass of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl. Ook is het mogelijk om deze Masterclass incompany voor jouw organisatie te verzorgen. Voor deze optie kun je vrijblijvend contact opnemen met Hugo Hopstaken via 06 – 29 02 32 76 of hhopstaken@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's