Thema's

Thema's

Jeugdcriminaliteit: extra geld voor aanpak

Ondanks dat de criminaliteit onder jongeren in Nederland al 20 jaar afneemt, zijn er nog steeds zorgelijke ontwikkelingen te zien. Welke ontwikkelingen zijn dit? En waar gaat het extra geld voor de aanpak van jeugdcriminaliteit heen?  
  

Toename ernstige delicten onder jongeren 

Als het aantal jongeren dat verdacht wordt van criminaliteit blijft afnemen, wat is er dan zo zorgelijk aan de situatie? Ondanks een gemiddelde afname in heel Nederland, is er in bepaalde wijken juist veel jeugdcriminaliteit. Deze jongeren worden van steeds ernstigere strafbare feiten verdacht. Denk aan drugs-, wapen- en geweldsdelicten. Dat gebeurt overigens regelmatig onder dwang. Kinderen en jongeren uit armere gezinnen worden onder druk gezet om makkelijk en snel geld te verdienen. Zo vonden er in 2023 zeker 378 explosies plaats in woningen, bedrijfspanden en garages. Van de tientallen verdachten die de politie hiervoor heeft opgepakt, was zeker een kwart minderjarig.  
 

Aanpak jeugdcriminaliteit 

In buurten waar de leefbaarheid onder druk staat, is het risico groot dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen. Om de situatie te verbeteren en te zorgen dat jeugdcriminelen niet verder afglijden, grijpt de overheid in. De komende drie jaar worden er tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt om jeugdcriminaliteit terug te dringen in de wijken waarin dat het hardst nodig is. 

Op dit moment is er voor 27 gemeenten al structureel geld beschikbaar voor een gerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Dit voorjaar moeten 20 andere gemeenten een plan van aanpak voorleggen. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de lessen die de andere 27 gemeenten tot nu toe opdeden met de aanpak ‘Preventie met Gezag’. Op basis van het plan kunnen zij de komende 3 jaar elk jaar € 500.000,- krijgen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit.  

 

Jeugdcriminaliteit effectief aanpakken in jouw gemeente of regio 

Krijgt jouw gemeente extra geld voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en wil je deze kans optimaal benutten om het probleem echt aan te pakken? Of werk je bij een andere overheidsorganisatie en ben je vooral benieuwd wat de situatie is in jouw gemeente of regio en hoe je deze kunt verbeteren? Ga dan met jouw vraagstuk aan de slag in één van onze praktijkgerichte opleidingen! 

Hierbij een greep uit ons aanbod Openbare Orde en Veiligheid

 

  • Ben jij bijvoorbeeld (wijk)agent, handhaver of vergunningverlener? In het MBO-programma Criminaliteitsbestrijding en Ondermijning leer je in korte tijd hoe je criminaliteit signaleert en welke maatregelen er zijn om het aan te pakken. Ook ontdek je hoe je effectief kunt samenwerken met veiligheidspartners. 

  • Wil je jouw organisatie advies geven over een preventieve en effectieve aanpak van ondermijning? In de Masterclass Bestuurlijke Aanpak van Ondermijning leer je alles wat je nodig hebt om een effectief ondermijningsbeleid op te stellen.  

  • Wil je als adviseur verschillende organisaties met vraagstukken op het gebied van jeugdcriminaliteit helpen? Bekijk dan de opleiding Expert Openbare Orde en Veiligheid. In dit programma leer je een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken, zodat je een volledig onderbouwd advies kunt uitbrengen. 

 

Behoefte aan advies? 

Wil je weten welke opleiding het beste aansluit op jouw vraagstuk en behoeften? We voorzien je graag van advies via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl. Ook is het mogelijk om een maatwerkopleiding voor jouw organisatie samen te stellen. Als je hier meer informatie over wilt, kun je contact opnemen met ons incompanyteam (incompany@bestuursacademie.nl of 035 – 7 604 860). 

Thema's

Thema's