Ziekteverzuim onder ambtenaren gestegen

Thema's

Thema's

Ziekteverzuim onder ambtenaren gestegen

Het ziekteverzuim onder ambtenaren bij gemeenten is gestegen. Dit blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2022, waarin de resultaten van het onderzoek naar de arbeidsmarkt van gemeenteambtenaren in Nederland zijn gepresenteerd. 

 

Verschillende oorzaken 

De oorzaken van dit stijgende ziekteverzuim zijn divers. Eén belangrijke oorzaak is de toenemende werkdruk bij gemeenten. Deze werkdruk wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals bezuinigingen op personeel en budgetten, complexere takenpakketten en steeds hogere eisen die aan ambtenaren worden gesteld. Het landelijke verzuimpercentage is hierdoor gestegen van 6,3% in 2019 naar 7,1% in 2020. Dit komt neer op ongeveer één dag extra per medewerker per jaar. 

Ook het thuiswerken als gevolg van de pandemie heeft invloed gehad op het ziekteverzuim bij gemeenten. Het blijkt dat veel medewerkers zich minder betrokken voelen bij hun werk en collega's sinds ze thuiswerken. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie, wat weer kan leiden tot psychische klachten. 

 

Investeren in vitale ambtenaren 

Een ander aspect dat van invloed kan zijn op het ziekteverzuim onder ambtenaren is de kwaliteit van hun werkplekken. Om het ziekteverzuim onder ambtenaren tegen te gaan, is het belangrijk dat gemeenten investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Een manier om dit te doen is door het aanbieden van opleidingen op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. Hierbij kunnen medewerkers leren hoe ze hun werk zo kunnen organiseren dat ze minder stress ervaren en beter presteren. In de opleiding HBO Arbeids- en Organisatiepsychologie leer je onder andere de oorzaken van het ziekteverzuim kennen bij jouw organisatie en hoe je medewerkers met een burn-out kunt begeleiden bij hun re-integratie.  

Heb je vragen over de opleiding, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 – 7 604 850 of via info@bestuursacademie.nl.  

Het is belangrijk dat gemeenten blijven investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers om het ziekteverzuim terug te dringen. Het is zaak dat gemeentebesturen hier serieus werk van maken, zodat ambtenaren gezond en gemotiveerd hun werk kunnen blijven doen. 

Thema's

Thema's