Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Vertrouwd raken met wetgeving over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Vertrouwd raken met wetgeving over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het ligt voor de hand om als nieuwe P&O-medewerker vertrouwd te raken met de wet- en regelgeving binnen uw vakgebied en met de procedures die binnen de overheid van kracht zijn. Ook als u al ervaring heeft, maar uw basiskennis weer op orde wilt brengen, is dit een passende training. De training gaat in op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht en de taken van de afdeling P&O. Verder komen onderwerpen als recente cao-aanpassingen, boventalligheid, sanctie en beloning, en de gevolgen van langer doorwerken aan bod. Ook is er aandacht voor actualiteiten op het gebied van de sociale zekerheid en medezeggenschap.

Uw resultaat

Na deelname bent u vertrouwd met de actuele stand van zaken van de wetgeving op het gebied van gemeentelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Doelgroep

U gaat aan de slag op de afdeling P&O van een gemeente, waar u zich bezig gaat houden met veelvoorkomende zaken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U bent een P&O-medewerker en u wilt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden beschikken.

Aanpak

Tijdens deze training worden diverse werkvormen gebruikt. Het overbrengen van de theorie naar uw praktijk staat centraal. Praktijkopdrachten en casuïstiek helpen hierbij. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt deze training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. De training bestaat uit 6 trainingen die u ook afzonderlijk kunt volgen.De praktische aanpak maakt deze training bijzonder leerzaam en aantrekkelijk.

Incompany

Uiteraard kunt u deze training ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Deze training bestaat uit 6 trainingen waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Oriëntatie rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

(1 dag)

 • De positie van de ambtenaar binnen de overheid
 • De totstandkoming van arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente
 • Niveau waarop de verschillende arbeidsvoorwaarden worden geregeld: centraal, decentraal en lokaal niveau
 • Vertaling van arbeidsvoorwaarden (laatste cao) naar relevante onderdelen naar de CAR-UWO
 • De rol en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg
 • De essentiële begrippen binnen de Algemene wet bestuursrecht
 • Verschillende aanstellingsgronden, zoals vast, tijdelijk en proeftijd
 • Aanspraken bij ziekte van de ambtenaar en de financiële gevolgen
 • Het cafetariamodel en wat daarin geregeld kan worden
 • Verschillende ontslagronden, zoals imperatief en facultatief
 • Reorganisatieontslag met toepassing van het Sociaal Statuut
 • Procedure voor onbekwaamheids- en ongeschiktheidsontslag
 • Disciplinaire maatregelen en hoe deze worden toegepast op basis van concrete voorbeelden vanuit de praktijk

Algemene wet bestuursrecht en P&O

(1 dag)

 • De belangrijkste begrippen: wat is een besluit, beschikking, bestuursorgaan, de zienswijze, bezwaar en beroep?
 • Aan welke regels moet de werkgever zich houden bij het voorbereiden en nemen van besluiten?
 • Wanneer moet ik een ambtenaar horen?
 • Wie is bevoegd een besluit te nemen?
 • Wanneer verjaart een vordering van of op een ambtenaar?
 • Wanneer kan een ambtenaar in bezwaar en beroep?
 • Hoe verloopt een bezwarenprocedure?

Aanstelling en ontslag

(1 dag)

 • Een vaste aanstelling
 • Een vaste aanstelling met proeftijd
 • Tijdelijke uitbreiding dienstverband
 • Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd
 • Na afloop van een tijdelijke aanstelling
 • Ontslag uit een vaste aanstelling
 • Disciplinaire maatregelen
 • Ontslaguitkering

Medezeggenschap

(1 dag)

 • Ondernemingsraad en georganiseerd overleg
 • Taken en bevoegdheden medezeggenschapsorganen inzake arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • Positie OR en GO bij herindeling, reorganisatie, e.d.
 • Actuele casuïstiek en voorbeelden van de deelnemers

Functioneren, beoordelen en belonen

(1 dag)

 • Inhoudelijke kennis van HR-gesprekken
 • De verschillende definities en doelstellingen met betrekking tot het beoordelen van medewerkers
 • De disfunctionerende ambtenaar en de gevolgen voor het functionerings- en beoordelingsgesprek
 • De voorwaarden om tot beoordelingsgesprekken te komen
 • Doelen van personeelsbeoordeling met betrekking tot personeelsbeheer, personeelsontwikkeling, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers
 • Beloningsvormen afgestemd op prestaties van de medewerker
 • Fiscale effecten voor de verschillende toelagen en toeslagen
 • Werkkostenregeling en de gevolgen voor het cafetariasysteem

Sociale zekerheid

(1 dag)

 • Bovenwettelijk werkloosheidsstelsel gemeenten
 • Ontslag wegens reorganisatie en ongeschiktheid/onbekwaamheid
 • Opzegtermijnen en re-integratiefase
 • Bovenwettelijke uitkering
 • Overgangsrecht
 • Ziekteverzuimprocedure en re-integratie (Wet verbetering poortwachter)
 • Derde ziektejaar bij gemeenten
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
 • WIA (regeling IVA en WGA)
 • Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen ABP
 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Oude WAO-gevallen

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-

Trainingskosten: € 2.429,-

Trainingsmateriaal: € 75,-

Reprorechten: € 15,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Vertrouwd raken met wetgeving over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Bent u op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek uw wensen met een van onze  opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op uw vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we u dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.