Woningtekort nog steeds hoog op de agenda

Thema's

Thema's

Woningtekort nog steeds hoog op de agenda

Tot en met het jaar 2030 staat de bouw van 900.000 woningen in Nederland op de planning. Dat is geen makkelijke opgave om te realiseren. Wil jij alles op alles zetten om jouw steentje bij te dragen? Lees dan even verder.
 

Wat zeggen de cijfers?

Eén van de belangrijkste taken van het kabinet op dit moment is Nederland voorzien van 75.000 woningen extra per jaar. We hebben een statistisch tekort van 3,5% van de woningvoorraad. Het krijgen van een huurwoning voor lage en middeninkomens is op dit moment bijna onmogelijk. Volgens onderzoek van het CBS zijn huurprijzen met gemiddeld 3% gestegen. Dit is de sterkste huurstijging sinds 2014. Dit maakt dat betaalbare huurwoningen nu nog hoger op de agenda staan bij provincies en gemeenten. 
 

Snelle woningbouw

De krappe woningmarkt was al een bekend probleem bij het kabinet, maar door de grote instroom aan vluchtelingen en de bevolkingsgroei is dit probleem bovenop de stapel terecht gekomen. Het kabinet stelt 2 miljard euro beschikbaar om sneller en meer woningen te bouwen. Hierdoor wordt er nog meer gevraagd van gemeenten en dus ambtenaren die werkzaam zijn binnen bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en handhaving op het gebied van bouw gerelateerde activiteiten. Actuele kennis van bouwtechnische regels en het omgevingsrecht is voor het functioneren van deze ambtenaren een must. Wil je de juiste kennis en vaardigheden bezitten om aan de slag te gaan in dit vakgebied? Wij helpen je met onze praktijkgerichte opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW1). Je verdiept je in de bouwtechnische wet- en regelgeving, energiezuinigheid en bijzondere bepalingen.

Heb je al ruime ervaring met de juridische en bouwtechnische aspecten vanuit je werk als handhaver of adviseur? Dan is de verdiepende opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2) meer geschikt voor jou. In deze HBO-module leer je hoe je een helder betoog en correcte pleitnota schrijft en een sterk onderbouwd advies geeft over het toepassen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 

Grondexploitaties

Voordat het bouwen daadwerkelijk kan beginnen, dient er eerst een begroting opgesteld te worden. Een grondexploitatie wordt ingezet bij woningbouwprojecten en bij initiatieven vanuit gemeenten en provincies. Je krijgt hiermee inzicht in de kosten en risico’s van ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het budget bewaken en een risicoanalyse uitvoeren is één van de belangrijke taken bij het opstellen van een grondexploitatie. In de tijd waar we nu in leven en met het grote tekort aan woningen moet dit snel opgepakt worden. Hoe stel je een grondexploitatie op en hoe voer je deze uit? Wij bieden (beleids)medewerkers en personeel dat werkzaam is bij een grondbedrijf de opleiding Grondexploitatie op HBO-niveau aan om hen hierbij te helpen. Je leert onder andere verschillende rekenmethoden toe te passen en risicoanalyses te maken.

Wil je je meer verdiepen in de onderwerpen bouwen en wonen? Kijk dan in ons ruime aanbod met verschillende trainingen en opleidingen op MBO- en HBO-niveau. Voor meer informatie over ons aanbod of hulp bij het inschrijven, kun je contact opnemen met onze opleidingsadviseurs via info@bestuursacademie.nl of 035 − 7 604 850.

Thema's

Thema's