Nieuwe taken voor de gemeente in de rechtmatigheidsverantwoording

Thema's

Thema's

Nieuwe taken voor de gemeente in de rechtmatigheidsverantwoording

Hoe is het gesteld met jouw actuele kennis over alle eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt aan de opzet en inhoud van financiële rapportages? Bij ons kun je jouw kennis hierover aanvullen en opfrissen.
 

Nieuwe verplichtingen vanaf 2023

Met het begin van 2023 is voor gemeenten het nieuwe boekjaar gaan lopen en wordt de laatste stap in de vernieuwing van het BBV gezet. Voor gemeenten komen er dit jaar nieuwe verplichtingen in de accountantscontrole bij. Het college van burgemeesters en wethouders is al staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en moet nu zelf verantwoording afleggen over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.
 

Veranderingen rechtmatigheidsverantwoording

Waar voorheen een externe accountant een oordeel vormde over de rechtmatigheid en hierover verslag uitbracht, moet de organisatie nu zelf een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Nu is het nog de accountant die hierover het gesprek voert met de gemeenteraad. Vanaf dit jaar gaat de gemeenteraad hierover in gesprek met het college van burgemeesters en wethouders en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De gemeenteraad bepaalt straks ook waar de grens ligt. Wanneer wil zij geïnformeerd worden? Voor iedere euro of boven een bepaald bedrag? De accountant controleert uiteindelijk de jaarrekening en de bijbehorende rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid en rechtmatigheid.
 

Gevolgen voor je dagelijkse werk

Als je je bezighoudt met het opstellen van financiële rapportages voor jouw gemeente, dan heeft de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording ook impact op jouw werk. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat de verbijzonderde interne controle van voldoende niveau is om straks de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen onderbouwen. Ook moet je het model van de rechtmatigheidsverantwoording, opgesteld door de commissie BBV, volgen. Daarnaast zijn er diverse valkuilen rondom aanbesteden die zich ook buiten de financiële afdeling kunnen afspelen.
 

Je kennis opfrissen

Merk je dat jij of jouw collega’s over deze zaken nog wel wat meer kennis willen opdoen? Dan is een van onze trainingen rondom het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) iets voor jou. We bieden de volgende opleidingen aan:

Je volgt deze training met andere professionals uit jouw vakgebied. Samen gaan jullie aan de slag met interactieve werkvormen, waardoor jullie niet alleen van elkaar kunnen leren, maar ook elkaar kunnen inspireren. Zo ben je straks weer op de hoogte van de regelgeving en weet je hoe je hiermee in jouw werk om moet gaan.
 

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze trainingen rondom het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)? Of heb je hulp nodig bij je inschrijving? Onze opleidingsadviseurs denken graag met je mee. Zij zijn bereikbaar via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's