HALO en IVA opleidingen nieuwe stijl: gecertificeerd professional in slechts 32 weken tijd!

Thema's

Thema's

HALO en IVA opleidingen nieuwe stijl: gecertificeerd professional in slechts 32 weken tijd!

Kennis van zaken. Weten waarover u praat. Nieuwste kennis en inzichten opdoen op interactieve wijze. Docenten afkomstig uit de praktijk. Opleidingen die net een stapje verder gaan. Beter gezegd: maak kennis met de vernieuwde opzet en filosofie van onze HALO en IVA opleidingen. Vanaf januari gaan we weer van start. Leren in de praktijk, leren van en mét elkaar. Wij zijn er klaar voor, u ook?

In slechts 32 weken stomen wij u klaar tot een fiscaal deskundige. Dit kan zijn op het gebied van Heffingen (HALO opleiding) of Invordering (IVA opleiding).

Wat is er veranderd in de vernieuwde HALO en IVA?
De huidige ontwikkelingen in de markt vragen om kortere opleidingen, efficiënter inzetten van het geleerde in de praktijk en het (nog) sneller kunnen inspelen op actualiteiten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • de opleiding is verkort
  • er zijn geen examens meer, maar we werken met een portfolio
  • de docent in deze opleidingen ‘nieuwe stijl’ is meer een leerprocesbegeleider en coach dan een traditionele overbrenger van kennis
  • we werken met een intakeformulier zodat we een goed beeld krijgen van eerder opgedane kennis en ervaring. Daarnaast vinden wij het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat u (en uw leidinggevende) van de opleiding verwacht(en).

Portfolio – Lerend werken en werkend leren
In de opleidingen werken we met een portfolio. Gedurende de opleiding krijgt de cursist te maken met verschillende praktijkopdrachten. Het is de bedoeling dat deze opdrachten op de werkvloer, in de eigen werkomgeving, gemaakt worden. Conform de regels en procedures die daar gebruikelijk zijn. De cursist ontvangt een eigen Portfoliomap in onze digitale leeromgeving ‘Mijn Academie’, waar alle uitgewerkte opdrachten geupload kunnen worden. Alle praktijkopdrachten tezamen vormen het portfolio.
De kwaliteit van de gemaakte praktijkopdrachten wordt permanent bewaakt, zodat de vorderingen van de cursist gevolgd worden en, zo nodig, (tijdig) bijgestuurd.

Geen examens meer?!
Deze opleiding ‘nieuwe stijl’ kent geen examens meer. Het door de cursist samengestelde portfolio is leidend. Aan de hand van de gemaakte en verzamelde opdrachten én aan de hand van de leerwensen (aangegeven op het intakeformulier) wordt beoordeeld of het gewenste niveau is bereikt.

Waar en wanneer?
De vernieuwde opleidingen HALO en IVA starten in januari 2015. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels ingeschreven.

Wij begroeten u graag in januari!

Thema's

Thema's