Vragen over examens en afronding

Vragen over examens en afronding

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Examens en afronding

Wanneer vindt het schriftelijk examen plaats?
Hoe meld ik me aan voor een digitaal examen?
Hoe kan ik uitstel aanvragen?
Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van mijn examen?
Wat moet ik doen bij een onvoldoende voor een examen?
Wat kost een (her)examen?
Ik ben diploma verloren of kwijtgeraakt, kan ik een kopie aanvragen?
Ik heb een klacht over een examen. Wat kan ik doen?
Hoe kan ik me afmelden voor een examen?
Hoe kan ik contact opnemen met het Examenbureau?
In welke plaatsen worden digitale examens afgenomen?
Wanneer ontvang ik een certificaat?