HBO Bachelor Bestuurskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Bestuurskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Bestuur

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Zaterdag, Avond, Dag en E-learning

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Bestuur

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Zaterdag, Avond, Dag en E-learning

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Tijdens de opleiding HBO Bachelor Bestuurskunde wordt u optimaal voorbereid op beleidsfuncties bij overheidsinstanties of bij organisaties die op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven balanceren. Als bestuurskundige weet u straks precies hoe overheids- en maatschappelijke organisaties functioneren. U werkt daarnaast aan actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit een juridische, politieke en sociale invalshoek. U buigt zich bijvoorbeeld over maatschappelijke thema’s, zoals het vluchtelingenvraagstuk, de Europese samenwerking en burgerparticipatie. Als bestuurskundige bent u een bruggenbouwer en geeft u richting aan veranderingen op verschillende beleidsterreinen, zoals milieu, veiligheid, onderwijs, sport of werkgelegenheid. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet voor meer informatie.

Praktijkgericht leren

Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan maakt u opdrachten in uw eigen werkomgeving. Zo doet u ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt uw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kunt u toch deelnemen. U loopt dan een half jaar stage, zodat u ervaring op kunt doen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Doelgroep

U heeft belangstelling voor bestuurskunde en u heeft interesse in een volwaardig, erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Met deze opleiding ontwikkelt u zich voor uiteenlopende functies. U kunt daarbij denken aan functies zoals beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of projectleider.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Opbouw

De HBO Bachelor Bestuurskunde is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagvariant volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Bestuurskunde. Wat u in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor u het meteen in uw werk kunt toepassen. In de tweede fase kiest u een keuzeprogramma over een onderwerp dat u interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereikt u in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. In deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten.

Programma 240 EC

Fase 1

Publieke dienstverlening 8 EC
Sociologie 8 EC
Overheid en omgeving 8 EC
Politiek en bestuur 8 EC
Projectmanagementvaardigheden 8 EC
Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECKeuzeprogramma HBO Bachelor Bestuurskunde 24 EC

 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECBedrijfspsychologie
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECCoaching
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECInkoopmanagement
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECKwaliteits- en Procesmanagement
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECVerandermanagement
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECWijkontwikkeling
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECLokale overheid
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECLeveranciersmanagement
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECFacilitair Management
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECProjectmanagement met PRINCE2®
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECBusiness IT
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECProjectmanagement
 • Overheidsfinanciën 8 ECBestuursrecht 8 ECEffectief communiceren en beïnvloeden 8 ECDigitale Transformatie

Overheidsfinanciën 8 EC
Bestuursrecht 8 EC
Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

Publiek management 12 EC
Beleidsvorming 12 EC
Bestuurlijk adviseren 8 EC
Governance 12 EC
Planmatig werken en organiseren 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstuderen

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

In de eerste fase gaat u op projectbasis met actuele maatschappelijke vraagstukken aan de slag. U leert hoe u gedegen onderzoek doet en hoe u ervoor zorgt dat de kwestie op de agenda komt. Daarnaast krijgt u een goed beeld van overheids- en maatschappelijke organisaties. We bespreken klassikaal praktijkvoorbeelden. Wat zou u kunnen en willen verbeteren als het gaat om publieke dienstverlening bij een gemeente?

Publieke dienstverlening

(6 bijeenkomsten)

 • De overheid als dienstverlener
 • Kwaliteit van dienstverlening door de overheid
 • Processen beschrijven en beheersen
 • Procesmanagement en procesverbetering
 • Digitale dienstverlening (I-overheid)
 • Artifical intelligence bij de overheid

Sociologie

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de kernelementen van sociologie
 • Medemens en samenleving
 • Gedragspatronen in de samenleving
 • Maatschappelijke vraagstukken en actualiteit
 • Ontwikkelen van oplossingen
 • Invloeden vanuit maatschappij: immigratie, ethiek, criminaliteit en scholing
 • Kwaliteit van de samenleving

Overheid en omgeving

(6 bijeenkomsten)

 • Democratie in ontwikkeling
 • Maatschappelijke opgaven
 • Beleidsproblemen en agendavorming
 • Decentralisatie van het sociaal domein
 • De participatiesamenleving
 • De netwerkambtenaar
 • I-overheid: social media en digitalisering in de publieke sector
 • Burgerparticipatie in het buitenland

Politiek en bestuur

(6 bijeenkomsten)

 • De staatskundige inrichting
 • Politieke partijen in Nederland
 • Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • De organisatie van het openbaar bestuur
 • De rol van de overheid in de samenleving
 • Juridische aspecten van het openbaar bestuur
 • Instellingen en besluitvorming in de Europese Unie

Projectmanagementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Kenmerken van projecten
 • Projectmanagementmethoden
 • Projectafbakening en -fasering
 • Projectorganisatie en -omgeving
 • Budgetbeheersing
 • Risicomanagement
 • Succesvolle projectafronding

Professioneel en oplossingsgericht werken

(4 bijeenkomsten)

 • Doelen stellen
 • Methodisch en effectief werken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • Verbanden leggen en alternatieven zien
 • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
 • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
 • Acties formuleren en uitvoeren

( bijeenkomsten)

  Fase 2

  Als bestuurskundige moet u regelmatig uw visie presenteren en mensen overtuigen. In fase 2 worden de communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld. Om uw voorstel goed te kunnen onderbouwen moet u gedegen kennis hebben van de wetten en regels en de bestuurskundige terminologie. In deze fase volgt u ook een keuzeprogramma en u specialiseert zich in een specifiek onderwerp, zoals wijkontwikkeling, lokale overheid of digitale transformatie.

  Overheidsfinanciën

  (6 bijeenkomsten)

  • De rol van de overheid in de economie
  • Kernaspecten van overheidsfinanciën
  • Begroting en overheidsschuld
  • Sturing van financiële processen
  • Belastingen en inkomensverdeling
  • Financieel management van non-profitorganisaties
  • Budgettering en prestatiemeting
  • Stakeholders en externe verslaglegging

  Bestuursrecht

  (6 bijeenkomsten)

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Bestuursorganen en bevoegdheden
  • Bestuursrechtelijke begrippen
  • Besluitvorming(sprocedure)
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
  • Handhaving
  • Bezwaar en beroep

  Effectief communiceren en beïnvloeden

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in uzelf en anderen
  • Kernkwaliteiten
  • Motivatie en belangen van anderen
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Lastige gesprekken voeren
  • Weerstand en emoties
  • Situationeel handelen
  • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
  • Invloedstijlen
  • Uw doelen bereiken

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Bestuurskunde

  • Bedrijfspsychologie
  • Coaching
  • Inkoopmanagement
  • Kwaliteits- en Procesmanagement
  • Verandermanagement
  • Wijkontwikkeling
  • Lokale overheid
  • Leveranciersmanagement
  • Facilitair Management
  • Projectmanagement met PRINCE2®
  • Business IT
  • Projectmanagement
  • Digitale Transformatie

  ( bijeenkomsten)

   Fase 3

   In de derde fase bereikt u het Bachelorniveau. U leert als professioneel bestuurskundige adviseren en adviesrapporten maken. Op die manier kunt u richting geven aan veranderingen op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast leert u een beleid ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren in de praktijk. U neemt deel aan de volgende modules:

   Publiek management

   (6 bijeenkomsten)

   • Typen publieke organisaties en managers
   • Management in netwerken
   • Organisatiestructuren
   • Leiderschap, management en cultuur
   • Bedrijfsvoering
   • Verantwoording en beloning
   • Verlengd lokaal bestuur
   • Integraal/ontschot werken

   Beleidsvorming

   (6 bijeenkomsten)

   • Maatschappij en beleidsvorming
   • De beleidsvoorbereiding en beleidscyclus
   • Ontwerpen van beleid en formuleren van doelen
   • Besluitvorming rond beleid
   • Uitvoering en implementatie van beleid
   • Naleving en handhaving van beleid
   • Wet- en regelgeving rond beleid
   • Evaluatie en bijstelling van beleid
   • Machtsverhoudingen

   Bestuurlijk adviseren

   (4 bijeenkomsten)

   • Adviseren in een politiek bestuurlijke context
   • Doel van het advies
   • Inzicht in stakeholders
   • Belangenverstrengeling
   • Omgaan met weerstand
   • Opties voor werkvormen en besluitvorming
   • Plan van aanpak voor implementatie
   • Adviesrapport opstellen

   Governance

   (6 bijeenkomsten)

   • Publieke waarden
   • Public governance
   • Ethiek
   • Belang en betekenis van governance
   • Publieke verantwoording
   • Netwerken
   • Werkwijzen bij toezicht en verantwoording

   ( bijeenkomsten)

    Planmatig werken en organiseren

    (4 bijeenkomsten)

    • Planmatige aanpak
    • Inkaderen van vraagstukken
    • Methodisch en systematisch werken
    • Selecteren en structureren van informatie
    • Objectiveren en conclusies trekken
    • Timemanagementvaardigheden
    • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstuderen

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Deze opleiding wordt verzorgd door onze businesspartner Hogeschool NCOI. Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Bestuurskunde’. U mag dan de graad BA (Bachelor of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie

    Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

    Studiekosten: Dossiervorming
    € 200,-
    Studiekosten: Lesgeld
    € 8.490,-
    Overige kosten: Studiemateriaal
    € 1.890,-
    Studiekosten: Examenkosten
    € 2.760,-
    Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
    € 1.980,-
    Studiekosten: Afstuderen
    € 1.790,-
    Studiekosten: Diplomering
    € 500,-
    Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
    € 1.366,-
    Overige kosten: Reprorechten
    € 15,-
    Totaalprijs (exclusief BTW)
    € 18.991,-

    Locatie- en arrangementskosten 

    Bestuursacademie Nederland regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

    Reprorechten en hand-outs 

    Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

    Btw 

    Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

    Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

    De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    HBO Bachelor Bestuurskunde

    NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

    Vakgebied

    Bestuur

    Opleidingsniveau

    HBO Bacheloropleiding

    Studievormen

    Zaterdag, Avond, Dag en E-learning

    Erkenning

    Meer informatie

    Download brochure

    Wilt u dit met iemand delen?

    Mail door

    Bent u op zoek naar opleidingsadvies?

    Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek uw wensen met een van onze  opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op uw vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
    Zien we u dan?

    Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

    Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.