Uitstel van betaling: hoe gaat u hier als belastingmedewerker mee om?

Thema's

Thema's

Uitstel van betaling: hoe gaat u hier als belastingmedewerker mee om?

De lokale belastingen en heffingen zijn voor een deel van Nederland een flinke aanslag op het budget. Daarom zijn er voor burgers een aantal oplossingen die ervoor zorgen dat niemand financieel in de problemen komt. Zo kan men kwijtschelding aanvragen, een uitstel van betaling of betaling in meerdere termijnen. Maar wat nou als er na uitstel van betalen nog niet wordt betaald? Welke stappen kunt u dan nemen?

Uitstel van betaling

Wanneer iemand bezwaar maakt tegen de aanslag of kwijtschelding hiervoor aanvraagt, dan is er automatisch een uitstel van betaling. Dit uitstel geldt alleen voor het deel waartegen bezwaar wordt gemaakt en is alleen geldig bij een schriftelijke bevestiging hiervan. Iemand kan ook direct een verzoek tot uitstel van betaling doen. Dit gebeurt altijd schriftelijk. Om dit uitstel van betaling goed te kunnen beoordelen, heeft u de juiste gegevens nodig. U kunt deze gegevens opvragen bij de burger en hij is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Uitstel van betaling wordt niet toegewezen

Wanneer het uitstel niet wordt toegewezen, deelt u de burger dit schriftelijk mee, inclusief alle redenen om dit verzoek af te wijzen. Een aantal redenen zijn bijvoorbeeld dat de burger niet voldoende heeft meegewerkt, niet de juiste gegevens heeft verstrekt en de betalingsproblemen structureel zijn en uitstel van betaling geen oplossing biedt. U gaat alsnog over tot de invorderingsmogelijkheden.

Uitstel van betaling wordt wel toegewezen

Wordt het verzoek wel toegewezen, dan stelt u voorwaarden op waaraan de burger moet voldoen. Er kan ook een verrekening plaatsvinden. Hierbij wordt een belastingteruggaaf of een ander uit te betalen bedrag verrekend met de openstaande belastingaanslag.

Uitstel van betaling is toegewezen, maar wordt niet nageleefd

Wanneer u het uitstel van betaling wel heeft toegewezen, maar de burger komt alsnog zijn betalingsverplichtingen niet na, dan heeft u een aantal mogelijkheden tot uw beschikking:

- U geeft de burger 10 dagen de tijd om alsnog aan de betaling te voldoen.
- Het uitstel wordt beëindigd en de burger betaalt het bedrag in één keer.
- Is de betalingstermijn van het uitstel verstreken, dan vervalt het uitstel en betaalt de burger het resterende bedrag in één keer.

Wanneer blijkt dat de burger in staat van faillissement wordt verklaard of hij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, dan wordt het uitstel van betaling ook beëindigd en wordt de belastingschuld kwijtgescholden.

De complexiteit van de belastingen en heffingen

Voor u als medewerker belastingzaken is er veel werk te doen wanneer de lokale belastingen en heffingen niet worden geïnd zoals dat hoort. Het is noodzakelijk om alle regels, procedures en mogelijkheden te kennen en te kunnen toepassen. In de opleiding Belastingmedewerker Lokale Overheid (BMLO) van de Bestuursacademie Nederland leert u uitgebreid over alle belastingen, heffingen en de processen en hoe u uw rol ten volle kunt benutten. Bent u benieuwd naar al onze opleidingen binnen het segment Belastingen? Bekijk ze hier.

Thema's

Thema's