Stimuleer onderwijs en ontwikkeling

Thema's

Thema's

Stimuleer onderwijs en ontwikkeling

Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Daarom vieren we op 20 november dat iedereen in Nederland recht heeft op onderwijs en besteden we extra aandacht aan het belang van leren en de leerplicht. Jij ook?
 

Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling

20 november is de Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling, waarop we aandacht besteden aan het waardevolle recht op onderwijs dat we in Nederland hebben. Deze dag heeft als doel het creëren van meer bewustzijn onder jongeren en ouders over het belang van leren, maar ook het stimuleren van jongeren om door te zetten en zo schooluitval te verminderen. Want ondanks dat het onderwijs hier goed geregeld is, zijn er nog steeds veel jongeren die school verlaten zonder een diploma of startkwalificatie.
 

Hoe zit het met de Dag van de Leerplicht? 

De Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling heette voorheen de Dag van de Leerplicht. Deze vond jaarlijks plaats op de derde donderdag in maart. Door ontwikkelingen besloot branchevereniging Ingrado, die opkomt voor het recht op onderwijs, de naam te wijzigen en de datum te verplaatsen naar de dag waarop we de Internationale Dag van de Rechten van het Kind vieren. De laatste jaren is er in Nederland namelijk steeds meer behoefte aan een leerrecht in plaats van een leerplicht. De wens is om onderwijs meer in te richten vanuit de behoeften en mogelijkheden van een kind en om een einde te maken aan de prestatiedruk. De focus komt daarom te liggen op het ontwikkelproces en niet op het resultaat. 
 

De leerplicht waarborgt dat jongeren gebruikmaken van hun recht op onderwijs

De leerplichtwet was de afgelopen eeuw erg belangrijk en waardevol. De wet gaat sinds 1900 kinderarbeid in ons land tegen. Door het begeleiden van de ontwikkeling van jongeren met behulp van onderwijs, verzamelen zij voldoende bagage om de arbeidsmarkt te betreden. Op dit moment worden jongeren zonder startkwalificatie begeleid tot zij 23 jaar zijn, maar er worden voorbereidingen getroffen om deze wettelijke taak van Regionale Meld- en Coördinatiepunten uit te breiden tot de leeftijd van 27 jaar. Er zijn ook al verschillende regio’s die zelf initiatief nemen en nu al jongeren tot 27 jaar begeleiden. 

Leerplichtambtenaren en medewerkers van Regionale Meld- en Coördinatiepunten hebben de belangrijke taak om het niet nakomen van de leerplichtwet tegen te gaan. Dat doen zij door:

  • het informeren van kinderen/jongeren en ouders over het belang van onderwijs;
  • het stimuleren van jongeren om (terug) naar school te gaan;
  • het beoordelen van vrijstellingen; 
  • het handhaven bij schoolverzuim;
  • het begeleiden van jongeren bij het vinden van een passende schoolloopbaan of leer-werktraject.
 

Alles over de leerplichtwet leer je bij Bestuursacademie Nederland

Werk je als leerplichtambtenaar of RMC-medewerker en wil je jezelf verder ontwikkelen, zodat je (kwetsbare) jongeren nog professioneler kunt begeleiden? Ben je benieuwd hoe je beter kunt samenwerken met ketenpartners om je doelen te behalen? Of wil je graag starten in dit vakgebied om jongeren op weg te helpen naar een goede toekomst? Bestuursacademie Nederland biedt verschillende opleidingen en trainingen aan met betrekking tot de leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Je vindt ze in ons opleidingssegment Onderwijs en Leerplicht

Alle opleidingen en trainingen worden ontwikkeld en verzorgd door professionals uit het werkveld. Door hun jarenlange ervaring kunnen de docenten de lesstof heel herkenbaar uitleggen met concrete voorbeelden uit de praktijk. Ook kun je je eigen vraagstukken aandragen. Dus of je nu starter of al ervaren bent: je kunt alles wat je in je opleiding of training leert direct toepassen in je werk.

Opleidingsprogramma’s voor de (ervaren) leerplichtambtenaar

Als je al werkzaam bent als leerplichtambtenaar of RMC-medewerker en je wilt je kennis en vaardigheden verbreden, dan zijn de volgende opleidingsprogramma’s interessant: 

 

Trainingen voor de startende leerplichtambtenaar

Start je net in het vakgebied of wil je daarin starten, dan heb je baat bij de volgende trainingen: 

  • In de training Leerplichtambtenaar leer je alles over de functie, taken en verantwoordelijkheden van de leerplichtambtenaar.
  • In de training Introductie Leerplicht en RMC ontdek je wat de oorzaken van schooluitval zijn en krijg je zicht op de mogelijkheden om hiervoor een gerichte aanpak te ontwikkelen samen met je ketenpartners.


Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 – 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's