Meewerken aan bestaanszekerheid: armoede bestrijden

Thema's

Thema's

Meewerken aan bestaanszekerheid: armoede bestrijden

‘Bestaanszekerheid’. Voor het tweede jaar op rij was dit een van de belangrijkste thema’s tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Dat is niet voor niets. De stijging van het aantal Nederlanders in armoede moet stoppen. Draag jij bij? 

 

Maatregelen om een verdere stijging van armoede te voorkomen 

Het nieuws staat er de laatste tijd vol mee en Sigrid Kaag bevestigde het nog eens tijdens het voorlezen van de Miljoenennota: te veel Nederlanders kunnen hun vaste lasten nauwelijks meer betalen en houden geen geld over voor gezonde maaltijden en nieuwe kleding. Het kabinet is bang dat komend jaar een miljoen van deze mensen onder de armoedegrens raakt. Bovenop de 4,8% van de samenleving die op dit moment al in armoede leeft. Dat wil het kabinet voorkomen met het maatregelenpakket dat met Prinsjesdag werd aangekondigd.  

In 2024 wordt 2 miljard euro ingezet om gezinnen met de laagste en middeninkomens te helpen. Die 2 miljard euro is bedoeld voor de verhoging van de huursubsidie (maximaal € 416,-), het kindgebonden budget (maximaal € 750,- voor het eerste kind en € 883,- vanaf het tweede kind) en de arbeidskorting (€ 115,- extra). Ook wordt er nogmaals budget vrijgemaakt voor gratis schoolmaaltijden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, komt er opnieuw een noodfonds voor mensen die hun energiekosten niet meer kunnen betalen en stijgt het minimumloon weer.  

 

De huidige armoede moet ook bestreden worden 

Deze maatregelen nemen niet weg dat er in Nederland al veel mensen in armoede leven. Een vervelende én treurige situatie, want schulden leiden vaak tot schaamte, stress, gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Daarnaast hebben kinderen uit arme gezinnen minder kansen. Ze kunnen zich op school niet goed concentreren en lopen hierdoor een leerachterstand op. Met regelmaat verlaten zij school al voor ze een diploma hebben. Daarom is het heel waardevol dat arme gezinnen extra ondersteund worden. In de vorm van inkomensondersteunende maatregelen, zoals bijstand, een collectieve ziektekostenverzekering of de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Maar ook in de vorm van budgetadvies, schuldbemiddeling of het motiveren van mensen om te participeren op de arbeidsmarkt. Hierin kun jij bij de gemeente een hele belangrijke rol spelen met een effectief armoedebeleid en goede schuldhulpverlening. 

 

Het realiseren van een effectief armoedebeleid en goede schuldhulpverlening 

Wil jij het armoedebeleid binnen jouw gemeente versterken om meer armoede in Nederland te voorkomen? Inwoners een positief perspectief bieden op financiële zelfredzaamheid en participatie? Een integrale aanpak ontwikkelen om de kansen van kinderen in armoede te vergroten? Welk einddoel je ook hebt, ons opleidingsaanbod Werk en Inkomen helpt je vooruit. Ontdek bijvoorbeeld in de Masterclass Armoedebeleid en Schuldhulpverlening welke financiële (en sociale) problemen er spelen in je gemeente, wat de onderliggende oorzaken en consequenties zijn en hoe je passend beleid ontwikkelt om hierop in te spelen.  

Het kan natuurlijk zijn dat een andere opleiding of training beter bij je past. Onze opleidingsadviseurs kunnen je er alles over vertellen. Je bereikt hen via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl. Ook is het mogelijk om een opleiding of training op maat voor jouw organisatie te organiseren. We kijken graag vrijblijvend samen met jou naar de mogelijkheden. Je kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar 035 – 7 604 860 of te mailen naar incompany@bestuursacademie.nl.  

Thema's

Thema's