Thema's

Thema's

Lees alles over de Tozo in onze whitepaper

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandigen die het financieel zwaar hebben door de coronacrisis. Ben je benieuwd wat de Tozo inhoudt? Download dan onze whitepaper.
 

Zelfstandig ondernemers in zwaar weer

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven, werk en de economie. Er zijn veel zelfstandig ondernemers die het financieel nu erg moeilijk hebben. Sommige zelfstandigen kunnen hun werkzaamheden nog maar deels uitvoeren, anderen zelfs helemaal niet. Denk aan evenementenbeveiligers en sportschooleigenaren. Om de zelfstandig ondernemers steun te bieden is vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) opgesteld.
 

De Tozo

De Tozo is een uitkering van maximaal € 1.500,- per maand en is bedoeld als inkomensondersteuning voor het dagelijks levensonderhoud. Van maart tot en met mei 2020 konden zelfstandig ondernemers de Tozo aanvragen bij de gemeente voor een periode van maximaal 3 opeenvolgende maanden. Onder deze regeling valt ook een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157,-), met een looptijd van 3 jaar.
 

Wat lees je in de whitepaper?

In onze whitepaper lees je wie er onder de term ‘zelfstandige’ vallen en onder welke voorwaarden zij recht hebben op de Tozo. Aan de hand van voorbeelden leggen we uit hoe de uit te keren bedragen berekend zijn en we geven een stappenplan van de aanvraagprocedure. Daarnaast vind je in de whitepaper meer informatie over de beschikking, inlichtingenplicht, fraudebestrijding en een overzicht van de overige regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken tijdens de coronacrisis.
 

Nieuwe toevoegingen sinds 21 april 2020

Op het moment dat de whitepaper is geschreven, moest de Tozo-regeling nog officieel goedgekeurd worden door het kabinet. Deze officiƫle goedkeuring heeft plaatsgevonden op 21 april. Er zijn toen een aantal zaken aan de regeling toegevoegd:

  • In eerste instantie kon de uitkering (met terugwerkende kracht) aangevraagd worden voor de maanden maart, april en mei. Momenteel wordt de Tozo ook in juni, juli en augustus uitgekeerd, omdat sommige ondernemers de gevolgen van de coronacrisis nu pas zullen merken.
  • Als er in een gezin 2 ondernemers zijn met ieder een eigen bedrijf, dan kon voor elk van deze bedrijven een afzonderlijke lening worden aangevraagd. Dat geldt niet voor de uitkering. Er wordt maar 1 uitkering per gezin verstrekt.
  • Wordt de lening verstrekt aan een bedrijf met meerdere vennoten? Dan is elke vennoot hoofdelijk verbonden aan de lening.
  • Het aflossen van de lening start op 1 januari 2021, maar eerder aflossen mag altijd.

 
Daarnaast is sinds 1 mei de doelgroep uitgebreid. Ook grenswerkers en AOW-gerechtigden die zelfstandig ondernemen hebben recht op de Tozo.

Thema's

Thema's