Whitepaper Tozo

Whitepaper Tozo

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen komen ondersteuning in hun dagelijks levensonderhoud. In de gratis whitepaper Tozo lees je wat deze regeling inhoudt, wie daar in welke situatie recht op heeft en hoe de uitkering aangevraagd wordt.

Whitepaper Aanvragen

Hoofdlijnen Tozo

In deze whitepaper lees je in hoofdlijnen wat de Tozo inhoudt. Hoe is deze regeling tot stand gekomen, voor wie geldt de Tozo en hoe lang kan hiervan gebruik gemaakt worden? We geven onder andere een beschrijving van de doelgroep zelfstandigen, vertellen wanneer iemand recht heeft op de uitkering en geven een overzicht van de maximaal te ontvangen bedragen.
 

De Tozo aanvragen

Zelfstandigen kunnen de Tozo (meestal digitaal) aanvragen via hun eigen woongemeente. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? In de whitepaper wordt uitgelegd welke informatie de zelfstandige dient aan te leveren en er wordt een duidelijk overzicht gegeven van de stappen die doorlopen worden tijdens het aanvraagproces.
 

Extra informatie

Hoe ziet de beschikking op grond van de Tozo eruit? Wat wordt er gedaan in geval van fraude? In de laatste hoofdstukken van deze whitepaper is meer informatie te vinden over de beschikking, inlichtingenplicht en fraudebestrijding. Ook geven we een overzicht van de overige maatregelen waar zelfstandig ondernemers gebruik van kunnen maken en verwijzen we naar een aantal websites waar nog meer informatie te vinden is over de Tozo.

Whitepaper Aanvragen